แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ A Great Big World แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ A Great Big World แสดงบทความทั้งหมด

7 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Say Something A Great Big World Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Say Something A Great Big World Chordza
คอร์ด Say Something A Great Big World | เนื้อเพลง Say Something A Great Big World | Chord Say Something A Great Big World

31 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hold Each Other A Great Big World Chordza

คอร์ด Hold Each Other A Great Big World | คอร์ดกีต้าร์ Hold Each Other A Great Big World | คอร์ดเพลง Hold Each Other A Great Big World | เพลง Hold Each Other A Great Big World | เนื้อเพลง Hold Each Other A Great Big World | Chord Hold Each Other A Great Big World
คอร์ด เนื้อเพลง Hold Each Other A Great Big World ChordzaI miss the words we used to say I miss the sounds of yesterday I miss the games we used to play like ohhh I was trapped inside a dream I couldn't see her next to me I didn't know she'd set me free like ohhh Something happens when I hold her She keeps my heart from getting older When the days get short and the nights get a little bit colder We hold each other We hold each other We hold each other Everything looks different now All this time my head was down He came along and showed me how to let go I can't remember where I'm from All I know is who I've become That our love has just begun like ohhh Something happens when I hold him He keeps my heart from getting broken When the days get short and the nights get a little bit frozen We hold each other We hold each other We hold each other [Futuristic:] If I'm stressing you that blessing that's sent from heaven These days start to feel like hours and hours feel more like seconds People judged us they couldn't see the connection When I look at you, it's like I'm looking back at my reflection I don't see nothing different, our pigments they coincide We hold each other so tight they couldn't break us if they tried My eyes are those of the blind, I see no color or size I feel the love in your touch and I trust what's inside your mind, ok I know that we've been through a lot I know that we both grew up You know I missed you a lot When I was young I was dumb Didn't think you'd fit in my plot And I appreciate the break because I love what we got now You give me chills and I can't imagine you leaving If I could build a perfect person honestly you would be it And you know nobody knows you like I know you I can't wait to come back home so I can hold you Something happens when I hold her She keeps my heart from getting older When the days get short and the nights get a little bit colder We hold each other We hold each other We hold each other We hold each other We hold each other We hold each other


12 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Say Something (I'm Giving Up On You) A Great Big World Chordza

คอร์ด Say Something (I'm Giving Up On You) A Great Big World | คอร์ดกีต้าร์ Say Something (I'm Giving Up On You) A Great Big World | คอร์ดเพลง Say Something (I'm Giving Up On You) A Great Big World | เพลง Say Something (I'm Giving Up On You) A Great Big World | เนื้อเพลง Say Something (I'm Giving Up On You) A Great Big World
คอร์ด เนื้อเพลง Say Something (I'm Giving Up On You) A Great Big World Chordza


Say something, I'm giving up on you
I'll be the one, if you want me to
Anywhere I would've followed you
Say something, I'm giving up on you
And I am feeling so small
It was over my head
I know nothing at all
And I will stumble & fall
I'm still learning to love
Just starting to crawl
Say something, I'm giving up on you
I'm sorry that I couldn't get to you
Anywhere I would've followed you
Say something, I'm giving up on you
And I will swallow my pride
You're the one that I love
And I'm saying goodbye
Say something, I'm giving up on you
And I'm sorry that I couldn't get to you
And anywhere I would've followed you (Ooh-oh)
Say something, I'm giving up on you
Say something, I'm giving up on you
Say something..