แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ JUSTIN BIEBER แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ JUSTIN BIEBER แสดงบทความทั้งหมด

15 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Yummy Justin Bieber Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Yummy Justin Bieber Chordza
คอร์ด Yummy Justin Bieber | เนื้อเพลง Yummy Justin Bieber | Chord Yummy Justin Bieber

9 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Boyfriend Justin Bieber Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Boyfriend Justin Bieber Chordza
คอร์ด Boyfriend Justin Bieber | เนื้อเพลง Boyfriend Justin Bieber | Chord Boyfriend Justin Bieber

23 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Despacito JUSTIN BIEBER Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Despacito JUSTIN BIEBER Chordza
คอร์ด Despacito JUSTIN BIEBER | เนื้อเพลง Despacito JUSTIN BIEBER | Chord Despacito JUSTIN BIEBER

4 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Baby 80s Baby Ohhhhh JUSTIN BIEBER Chordza

คอร์ด Baby 80s Baby Ohhhhh JUSTIN BIEBER | คอร์ดกีต้าร์ Baby 80s Baby Ohhhhh JUSTIN BIEBER | คอร์ดเพลง Baby 80s Baby Ohhhhh JUSTIN BIEBER | เพลง Baby 80s Baby Ohhhhh JUSTIN BIEBER | เนื้อเพลง Baby 80s Baby Ohhhhh JUSTIN BIEBER | Chord Baby 80s Baby Ohhhhh JUSTIN BIEBER
คอร์ด เนื้อเพลง Baby 80s Baby Ohhhhh JUSTIN BIEBER Chordza

30 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Company JUSTIN BIEBER Chordza

คอร์ด Company JUSTIN BIEBER | คอร์ดกีต้าร์ Company JUSTIN BIEBER | คอร์ดเพลง Company JUSTIN BIEBER | เพลง Company JUSTIN BIEBER | เนื้อเพลง Company JUSTIN BIEBER | Chord Company JUSTIN BIEBER
คอร์ด เนื้อเพลง Company JUSTIN BIEBER Chordza

7 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Company Justin Bieber Chordza

คอร์ด Company Justin Bieber | คอร์ดกีต้าร์ Company Justin Bieber | คอร์ดเพลง Company Justin Bieber | เพลง Company Justin Bieber | เนื้อเพลง Company Justin Bieber | Chord Company Justin Bieber
คอร์ด เนื้อเพลง Company Justin Bieber Chordza

4 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Love Yourself JUSTIN BIEBER Chordza

คอร์ด Love Yourself JUSTIN BIEBER | คอร์ดกีต้าร์ Love Yourself JUSTIN BIEBER | คอร์ดเพลง Love Yourself JUSTIN BIEBER | เพลง Love Yourself JUSTIN BIEBER | เนื้อเพลง Love Yourself JUSTIN BIEBER | Chord Love Yourself JUSTIN BIEBER
คอร์ด เนื้อเพลง Love Yourself JUSTIN BIEBER Chordza

15 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Sorry JUSTIN BIEBER Chordza

คอร์ด Sorry JUSTIN BIEBER | คอร์ดกีต้าร์ Sorry JUSTIN BIEBER | คอร์ดเพลง Sorry JUSTIN BIEBER | เพลง Sorry JUSTIN BIEBER | เนื้อเพลง Sorry JUSTIN BIEBER | Chord Sorry JUSTIN BIEBER
คอร์ด เนื้อเพลง Sorry JUSTIN BIEBER Chordza

7 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I'll Show You JUSTIN BIEBER Chordza

คอร์ด I'll Show You JUSTIN BIEBER | คอร์ดกีต้าร์ I'll Show You JUSTIN BIEBER | คอร์ดเพลง I'll Show You JUSTIN BIEBER | เพลง I'll Show You JUSTIN BIEBER | เนื้อเพลง I'll Show You JUSTIN BIEBER | Chord I'll Show You JUSTIN BIEBER
คอร์ด เนื้อเพลง I'll Show You JUSTIN BIEBER Chordza

12 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง What Do You Mean JUSTIN BIEBER Chordza

คอร์ด What Do You Mean JUSTIN BIEBER | คอร์ดกีต้าร์ What Do You Mean JUSTIN BIEBER | คอร์ดเพลง What Do You Mean JUSTIN BIEBER | เพลง What Do You Mean JUSTIN BIEBER | เนื้อเพลง What Do You Mean JUSTIN BIEBER | Chord What Do You Mean JUSTIN BIEBER
คอร์ด เนื้อเพลง What Do You Mean JUSTIN BIEBER Chordza

What do you mean?
Ohh ohh ohh
When you nod your head yes
But you wanna say no
What do you mean?
Hey yeah
When you don't want me to move
But you tell me to go
What do you mean?
Ohh
What do you mean?
Said we're running out of time
What do you mean?
Ohh ohh ohh
What do you mean?
Better make up your mind
What do you mean?

You're so indecisive of what I'm saying
Trying to catch the beat, make up your heart
Don't know if you're happy or complaining
Don't want for us to end
Where do I start
First you wanna go to the left and you want to turn right
Wanna argue all day, make love all night
First you up then you're down and between
Ohh I really want to know...

What do you mean?
Ohh ohh ohh
When you nod your head yes
But you wanna say no
What do you mean?
Hey yeah
When you don't want me to move
But you tell me to go
What do you mean?
Ohh
What do you mean?
Said we're running out of time
What do you mean?
Ohh ohh ohh
What do you mean?
Better make up your mind
What do you mean?

You're overprotective when I'm leaving
Trying to compromise but I can't win
You wanna make a point but you keep preaching
You had me from the start, won't let this end
First you wanna go to the left then you want to turn right
Wanna argue all day, make love all night
First you're up then you're down then between
Ohh I really wanna know...

What do you mean?
Ohh ohh ohh
When you nod your head yes
But you wanna say no
What do you mean?
Hey yeah
When you don't want me to move
But you tell me to go
What do you mean?

I want to know...
Oh
What do you mean?
Ohhh
Said we're running out of time
What do you mean?
(Oh baby)
Ohh ohh ohh
What do you mean?
Better make up your mind
What do you mean?
Ohh ohh ohh
When you nod your head yes
But you wanna say no
What do you mean?
(I'm so confused baby)
Hey yeah
When you don't want me to move
But you tell me to go
What do you mean?
(A bit more straightforward)
Ohh
What do you mean?
Said we're running out of time
What do you mean?
Ohh ohh ohh
What do you mean?
Better make up your mind
What do you mean?6 สิงหาคม 2556

คอร์ด เนื้อเพลง What Do You Mean it s 1985 JUSTIN BIEBER Chordza

คอร์ด What Do You Mean it s 1985 JUSTIN BIEBER | คอร์ดกีต้าร์ What Do You Mean it s 1985 JUSTIN BIEBER | คอร์ดเพลง What Do You Mean it s 1985 JUSTIN BIEBER | เพลง What Do You Mean it s 1985 JUSTIN BIEBER | เนื้อเพลง What Do You Mean it s 1985 JUSTIN BIEBER | Chord What Do You Mean it s 1985 JUSTIN BIEBER
คอร์ด เนื้อเพลง What Do You Mean it s 1985 JUSTIN BIEBER Chordza