แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Crescendo Feat.มาเรียม B5 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Crescendo Feat.มาเรียม B5 แสดงบทความทั้งหมด

26 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เธอคือทุกอย่าง Crescendo Feat.มาเรียม B5 Chordza

คอร์ด เธอคือทุกอย่าง Crescendo Feat.มาเรียม B5 | คอร์ดกีต้าร์ เธอคือทุกอย่าง Crescendo Feat.มาเรียม B5 | คอร์ดเพลง เธอคือทุกอย่าง Crescendo Feat.มาเรียม B5 | เพลง เธอคือทุกอย่าง Crescendo Feat.มาเรียม B5 | เนื้อเพลง เธอคือทุกอย่าง Crescendo Feat.มาเรียม B5 | Chord เธอคือทุกอย่าง Crescendo Feat.มาเรียม B5
คอร์ด เนื้อเพลง เธอคือทุกอย่าง Crescendo Feat.มาเรียม B5 Chordza(พร้อม) เธอคือความรัก เธอคือหัวใจ เธอคือความหมาย เธอคือวิญญาณ เธอคือชีวิต เธอคือทุกอย่าง เธอคือหนทาง...สู่คำว่ารัก ใครเป็นคนกำหนดมา ให้เราพบและพรากกัน ทดสอบอะไรกับฉัน เล่นเกมส์อะไรกับเธอ ใครเป็นคนกำหนดไว้ หรือเป็นเพราะใจของเธอ ไม่อยากให้เราได้เจอ เธอจึงจากไปแสนไกล แต่ฉันรู้ ฉันรู้ ฉันเชื่อว่าเรา ต่างคนก็ยังรักกัน และฉันรู้ ฉันรู้ ฉันเชื่อเธอมีเหตุผลที่ทำอย่างนั้น แต่ไม่ว่าเพราะอะไร เธอจะอยู่ที่ไหน ฉันจะตามเธอไป ตามหัวใจกลับมา เธอคือความรัก เธอคือหัวใจ เธอคือความหมาย เธอคือวิญญาณ เธอคือชีวิต เธอคือทุกอย่าง ไม่ว่าหนทางจะไกลเท่าไร จะออกตามหา จะไปพบเธอ จะออกไปค้นให้เจอหัวใจ สุดแผ่นฟ้าหรือแห่งหนใด จะตามหัวใจของฉันและเธอกลับคืน ในใจยังมีศรัทธาว่าเรานั้นเป็นคู่กัน ไม่อยากให้เป็นแค่ฝัน ดั่งควันที่ลอยหายไป (มาเรียม) แต่ฉันรู้ ฉันรู้ ฉันเชื่อว่า เราต่างคนก็ยังรักกัน และฉันรู้ ฉันรู้ ฉันเชื่อเธอมีเหตุผลที่ไปจากฉัน แต่ไม่ว่าเพราะอะไร เธอจะอยู่ที่ไหน ฉันจะตามเธอไป ตามหัวใจกลับมา (มาเรียม) เธอคือความรัก เธอคือหัวใจ เธอคือความหมาย เธอคือวิญญาณ เธอคือชีวิต เธอคือทุกอย่าง ไม่ว่าหนทางจะไกลเท่าไร จะออกตามหา จะไปพบเธอ จะออกไปค้นให้เจอหัวใจ สุดแผ่นฟ้าหรือแห่งหนใด จะตามหัวใจของฉันและเธอกลับคืน (เก้ง) เธอคือความรัก เธอคือหัวใจ เธอคือความหมาย เธอคือวิญญาณ (มาเรียม) เธอคือชีวิต เธอคือทุกอย่าง ไม่ว่าหนทางจะไกลเท่าไร (พร้อม)จะออกตามหา จะไปพบเธอ จะออกไปค้นให้เจอหัวใจ สุดแผ่นฟ้าหรือแห่งหนใด จะตามหัวใจของฉันและเธอกลับคืน (พร้อม) ไม่ว่าเธอจะอยู่แห่งหนใด สุดฟ้าทะเลแสนไกลจะไปหาเธอ