แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เน็ค นฤพล แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เน็ค นฤพล แสดงบทความทั้งหมด

20 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง มันเป็นไผ เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มันเป็นไผ เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด มันเป็นไผ เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง มันเป็นไผ เน็ค นฤพล | Chord มันเป็นไผ เน็ค นฤพล

6 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เคาท์ดาวน์ด้วยความปวดใจ เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เคาท์ดาวน์ด้วยความปวดใจ เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด เคาท์ดาวน์ด้วยความปวดใจ เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง เคาท์ดาวน์ด้วยความปวดใจ เน็ค นฤพล | Chord เคาท์ดาวน์ด้วยความปวดใจ เน็ค นฤพล

18 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ฮู้โตแนบ่(อ้ายเจ็บ) เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮู้โตแนบ่(อ้ายเจ็บ) เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด ฮู้โตแนบ่(อ้ายเจ็บ) เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง ฮู้โตแนบ่(อ้ายเจ็บ) เน็ค นฤพล | Chord ฮู้โตแนบ่(อ้ายเจ็บ) เน็ค นฤพล

26 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง หนีซำได๋ก็ไปบ่พ้น เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนีซำได๋ก็ไปบ่พ้น เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด หนีซำได๋ก็ไปบ่พ้น เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง หนีซำได๋ก็ไปบ่พ้น เน็ค นฤพล | Chord หนีซำได๋ก็ไปบ่พ้น เน็ค นฤพล

25 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง คำที่บ่กล้าเว้า เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คำที่บ่กล้าเว้า เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด คำที่บ่กล้าเว้า เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง คำที่บ่กล้าเว้า เน็ค นฤพล | Chord คำที่บ่กล้าเว้า เน็ค นฤพล

7 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง คนบ่ฮู้ใจ เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนบ่ฮู้ใจ เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด คนบ่ฮู้ใจ เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง คนบ่ฮู้ใจ เน็ค นฤพล | Chord คนบ่ฮู้ใจ เน็ค นฤพล

20 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล | Chord เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล

25 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล | Chord บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล

คอร์ด เนื้อเพลง ตั้งใจมาเป็นตัวจริง เน็ค นฤพล Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตั้งใจมาเป็นตัวจริง เน็ค นฤพล Chordza
คอร์ด ตั้งใจมาเป็นตัวจริง เน็ค นฤพล | เนื้อเพลง ตั้งใจมาเป็นตัวจริง เน็ค นฤพล | Chord ตั้งใจมาเป็นตัวจริง เน็ค นฤพล