แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Maroon 5 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Maroon 5 แสดงบทความทั้งหมด

24 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Memories Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Memories Maroon 5 Chordza
คอร์ด Memories Maroon 5 | เนื้อเพลง Memories Maroon 5 | Chord Memories Maroon 5

19 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง If I Never See Your Face Again Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง If I Never See Your Face Again Maroon 5 Chordza
คอร์ด If I Never See Your Face Again Maroon 5 | เนื้อเพลง If I Never See Your Face Again Maroon 5 | Chord If I Never See Your Face Again Maroon 5

19 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Goodnight Goodnight Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Goodnight Goodnight Maroon 5 Chordza
คอร์ด Goodnight Goodnight Maroon 5 | เนื้อเพลง Goodnight Goodnight Maroon 5 | Chord Goodnight Goodnight Maroon 5

22 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Three Little Birds Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Three Little Birds Maroon 5 Chordza
คอร์ด Three Little Birds Maroon 5 | เนื้อเพลง Three Little Birds Maroon 5 | Chord Three Little Birds Maroon 5

6 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Just a Feeling Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Just a Feeling Maroon 5 Chordza
คอร์ด Just a Feeling Maroon 5 | เนื้อเพลง Just a Feeling Maroon 5 | Chord Just a Feeling Maroon 5

21 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Hands all Over Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hands all Over Maroon 5 Chordza
คอร์ด Hands all Over Maroon 5 | เนื้อเพลง Hands all Over Maroon 5 | Chord Hands all Over Maroon 5

1 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Who I Am Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Who I Am Maroon 5 Chordza
คอร์ด Who I Am Maroon 5 | เนื้อเพลง Who I Am Maroon 5 | Chord Who I Am Maroon 5

คอร์ด เนื้อเพลง Visions Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Visions Maroon 5 Chordza
คอร์ด Visions Maroon 5 | เนื้อเพลง Visions Maroon 5 | Chord Visions Maroon 5

คอร์ด เนื้อเพลง Lips On You Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lips On You Maroon 5 Chordza
คอร์ด Lips On You Maroon 5 | เนื้อเพลง Lips On You Maroon 5 | Chord Lips On You Maroon 5

31 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Girls Like You Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Girls Like You Maroon 5 Chordza
คอร์ด Girls Like You Maroon 5 | เนื้อเพลง Girls Like You Maroon 5 | Chord Girls Like You Maroon 5

คอร์ด เนื้อเพลง Denim Jacket Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Denim Jacket Maroon 5 Chordza
คอร์ด Denim Jacket Maroon 5 | เนื้อเพลง Denim Jacket Maroon 5 | Chord Denim Jacket Maroon 5

คอร์ด เนื้อเพลง Bet My Heart Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bet My Heart Maroon 5 Chordza
คอร์ด Bet My Heart Maroon 5 | เนื้อเพลง Bet My Heart Maroon 5 | Chord Bet My Heart Maroon 5

19 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Cold Maroon 5 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cold Maroon 5 Chordza
คอร์ด Cold Maroon 5 | เนื้อเพลง Cold Maroon 5 | Chord Cold Maroon 5

16 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Wanna Know Maroon 5 Chordza

คอร์ด Don't Wanna Know Maroon 5 | คอร์ดกีต้าร์ Don't Wanna Know Maroon 5 | คอร์ดเพลง Don't Wanna Know Maroon 5 | เพลง Don't Wanna Know Maroon 5 | เนื้อเพลง Don't Wanna Know Maroon 5 | Chord Don't Wanna Know Maroon 5
คอร์ด เนื้อเพลง Don't Wanna Know Maroon 5 Chordza

30 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง This summer’s gonna hurt like a motherfucker Maroon 5 Chordza

คอร์ด This summer’s gonna hurt like a motherfucker Maroon 5 | คอร์ดกีต้าร์ This summer’s gonna hurt like a motherfucker Maroon 5 | คอร์ดเพลง This summer’s gonna hurt like a motherfucker Maroon 5 | เพลง This summer’s gonna hurt like a motherfucker Maroon 5 | เนื้อเพลง This summer’s gonna hurt like a motherfucker Maroon 5
คอร์ด เนื้อเพลง This summer’s gonna hurt like a motherfucker Maroon 5 Chordza
[Hook:] This summer's gonna hurt like a motherfucker Fucker This summer's gonna hurt like a motherfucker Fucker Her body's hot Her body's like the summer I'm in a trance or something Her mind is not, no As sharp as all her diamonds She must be smoking something I see her dancing in the streets Sipping champagne on the beach So expensive when she eats Cause she's so fancy I see her when I go to sleep I check my phone when I am weak She never posts anything deep Cause she's so fancy [Hook] She wants it all She's always taking something And now I'm left with nothing I'm ripping off, oh I'm ripping off that bandage Because I just can't stand it I see her dancing on a fool Like she's seventeen and cool She really thinks that she can move But it's just nasty I see her when I go to sleep I check my phone when I am weak She never posts anything deep Cause she's so fancy [Hook] Has to have it all Chases every star She's so popular (Whoo!) Has to have it all Chases every star She's so popular (Ohh) This summer's gonna hurt It's gonna hurt I see her dancing in the street Sipping champagne on the beach So expensive when she eats Cause she's so fancy Cause she's so fancy [Hook x2] This summer's gonna hurt like a motherfucker


18 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง She Will Be Loved Maroon 5 Chordza

คอร์ด She Will Be Loved Maroon 5 | คอร์ดกีต้าร์ She Will Be Loved Maroon 5 | คอร์ดเพลง She Will Be Loved Maroon 5 | เพลง She Will Be Loved Maroon 5 | เนื้อเพลง She Will Be Loved Maroon 5
คอร์ด เนื้อเพลง She Will Be Loved Maroon 5 Chordza


Beauty queen of only eighteen She had some trouble with herself He was always there to help her She always belonged to someone else I drove for miles and miles And wound up at your door I've had you so many times but somehow I want more * I don't mind spending everyday Out on your corner in the pouring rain Look for the girl with the broken smile Ask her if she wants to stay awhile (And she will be loved She will be loved) (And she will be loved She will be loved And she will be loved She will be loved) Tap on my window knock on my door I want to make you feel beautiful I know I tend to get so insecure It doesn't matter anymore It's not always rainbows and butterflies It's compromise that moves us along My heart is full and my door's always open You can come anytime you want ( * ) I know where you hide Alone in your car Know all of the things that make you who you are I know that goodbye means nothing at all Comes back and begs me to catch her every time she falls Tap on my window knock on my door I want to make you feel beautiful ( * )


คอร์ด เนื้อเพลง Payphone (feat. Wiz Khalifa) Maroon 5 Chordza

คอร์ด Payphone (feat. Wiz Khalifa) Maroon 5 | คอร์ดกีต้าร์ Payphone (feat. Wiz Khalifa) Maroon 5 | คอร์ดเพลง Payphone (feat. Wiz Khalifa) Maroon 5 | เพลง Payphone (feat. Wiz Khalifa) Maroon 5 | เนื้อเพลง Payphone (feat. Wiz Khalifa) Maroon 5
คอร์ด เนื้อเพลง Payphone (feat. Wiz Khalifa) Maroon 5 Chordza


I'm at a payphone trying to call home All of my change I spent on you Where have the times gone baby It's all wrong, Where are the plans we made for two Yeah, I, I know it's hard to remember The people we used to be It's even harder to picture That you're not here next to me You say it's too late to make it But is it too late to try And in our time that you wasted All of our bridges burn down * I've wasted my nights You turned out the lights Now I'm paralyzed Still stucked in that time When we called it love But even the sun sets in paradise ** I'm at a payphone trying to call home All of my change I spent on you Where have the times gone baby It's all wrong, Where are the plans we made for two If happy ever after did exist I would still be holding you like this All those fairy tales are full of shit One more fucking love song I'll be sick (Now I'm at a payphone) You turned your back on tomorrow Cause you forgot yesterday I gave you my love to borrow But you just gave it away You can't expect me to be fine I don't expect you to care I know I said it before But all of our bridges burn down ( * , ** ) Man fuck that shit I'll be out spending all this money while you’re sitting round Wondering Why It wasn't you who came up from nothing Made it from the bottom Now when you see me I'm stunning And all of my cars start with a push of a botton Telling me the chances I blew up or whatever you call it Switch the number to my phone So you never could can call it Don't need my name on my show, You can tell it I'm ballin Swish, what a shame could have got picked Had a really good game but you missed your last shot So you talk about who you see at the top or what you could have saw But sad to say it's over for. Phantom pulled up valet open doors Wiz like go way got what you was looking for Now It’s me who they want So you can go and take that little piece of shit with you ( ** )


คอร์ด เนื้อเพลง Never Gonna Leave This Bed Maroon 5 Chordza

คอร์ด Never Gonna Leave This Bed Maroon 5 | คอร์ดกีต้าร์ Never Gonna Leave This Bed Maroon 5 | คอร์ดเพลง Never Gonna Leave This Bed Maroon 5 | เพลง Never Gonna Leave This Bed Maroon 5 | เนื้อเพลง Never Gonna Leave This Bed Maroon 5
คอร์ด เนื้อเพลง Never Gonna Leave This Bed Maroon 5 Chordza


You push me I don't have the strength to Resist or control you Take me down, take me down You hurt me But do I deserve this? You make me so nervous Calm me down, calm me down Wake you up In the middle of the night to say I will never walk away again I'm never gonna leave this bed, oh So come here And never leave this place Perfection of your face Slows me down, slows me down So fall down I need you to trust me Go easy, don't rush me Help me out, why don't you help me out? Wake you up In the middle of the night to say I will never walk away again I'm never gonna leave this bed, oh So you say "Go, it isn't working" And I say "No, it isn't perfect" So I stay instead I'm never gonna leave this bed Take it, take it all Take all that I have I'd give it all away just to get you back And fake it, fake it all Take what I can get Knockin' so loud Can you hear me yet Try to stay awake but you can't forget Wake you up In the middle of the night to say I will never walk away again I'm never gonna leave this bed, oh You say "Go, it isn't working" And I say "No, it isn't perfect" So I stay instead I'm never gonna leave this bed, ooh Take it, take it all Take all that I have Take it, take it all Take all that I have Take it, take it all Take all that I have Take it, take it all Take all that I have Take it, take it all Take all that I have Take it, take it all Take all that I have Take it, take it all Take all that I have


คอร์ด เนื้อเพลง Move Like Jagger Maroon 5 Chordza

คอร์ด Move Like Jagger Maroon 5 | คอร์ดกีต้าร์ Move Like Jagger Maroon 5 | คอร์ดเพลง Move Like Jagger Maroon 5 | เพลง Move Like Jagger Maroon 5 | เนื้อเพลง Move Like Jagger Maroon 5
คอร์ด เนื้อเพลง Move Like Jagger Maroon 5 Chordza


Just shoot for the stars If it feels right And aim for my heart If you feel like Can take me away and make it OK I swear I'll behave You wanted control So we waited I put on a show Now I make it You say I'm a kid My ego is big I don't give a shit And it goes like this * Take me by the tongue And I'll know you Kiss me 'til you're drunk And I'll show you All the moves like Jagger I've got the moves like Jagger I've got the moves like jagger I don't need to try to control you Look into my eyes and I'll own you You with them moves like Jagger I've got the moves like Jagger I've got the moves like Jagger Baby it's hard When it feels like you're broken and scarred Nothing feels right But when you're with me I make you believe That I've got the key So get in the car We can ride it Wherever you want Get inside it And you want to steer But I'm shifting gear I'll take it from here And it goes like this ( * ) You want to know how to make me smile Take control, own me just for the night But if I share my secret You're gonna have to keep it Nobody else can see this So watch and learn I won't show you twice Head to toe, ooh baby, rub me right But if I share my secret You're gonna have to keep it Nobody else can see this And it goes like this ( * )


คอร์ด เนื้อเพลง Misery Maroon 5 Chordza

คอร์ด Misery Maroon 5 | คอร์ดกีต้าร์ Misery Maroon 5 | คอร์ดเพลง Misery Maroon 5 | เพลง Misery Maroon 5 | เนื้อเพลง Misery Maroon 5
คอร์ด เนื้อเพลง Misery Maroon 5 Chordza


So scared of breaking it But you won't let it bend And I wrote two hundred letters I won't ever send Somehow it is cut so much Deeper then they seem You'd rather cover up I'd rather let them be So let me be And I'll set you free * I am in misery There ain't no other Who can comfort me Why won't you answer me Your silence is slowly killing me ** Girl you really got me bad You really got me bad I'm gonna get you back I’m gonna get you back Your salty skin and how It mixes in with mine The way it feels to be Completely intertwined It's not that I didn't care It's that I didn't know It's not what I didn't feel, It's what I didn't show So let me be And I'll set you free ( * , ** ) Say your faith is shaken You may be mistaken You keep me wide awake and Waiting for the sun I'm desperate and confused So far away from you I'm getting here Don't care where I have to go Why do you do what you do to me, yeah Why won't you answer me, answer me yeah Why do you do what you do to me yeah Why won't you answer me, answer me yeah ( * , ** , ** , ** , ** ) ( Fade out )