แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Katy Perry แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Katy Perry แสดงบทความทั้งหมด

7 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Harleys In Hawaii Katy Perry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Harleys In Hawaii Katy Perry Chordza
คอร์ด Harleys In Hawaii Katy Perry | เนื้อเพลง Harleys In Hawaii Katy Perry | Chord Harleys In Hawaii Katy Perry

20 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Ur So Gay Katy Perry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ur So Gay Katy Perry Chordza
คอร์ด Ur So Gay Katy Perry | เนื้อเพลง Ur So Gay Katy Perry | Chord Ur So Gay Katy Perry

27 กรกฎาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Feels Calvin Harris Feat.Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Feels Calvin Harris Feat.Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean Chordza
คอร์ด Feels Calvin Harris Feat.Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean | เนื้อเพลง Feels Calvin Harris Feat.Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean | Chord Feels Calvin Harris Feat.Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean

5 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Chained To The Rhythm Katy Perry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Chained To The Rhythm Katy Perry Chordza
คอร์ด Chained To The Rhythm Katy Perry | เนื้อเพลง Chained To The Rhythm Katy Perry | Chord Chained To The Rhythm Katy Perry

11 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Part Of Me Katy Perry Chordza

คอร์ด Part Of Me Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ Part Of Me Katy Perry | คอร์ดเพลง Part Of Me Katy Perry | เพลง Part Of Me Katy Perry | เนื้อเพลง Part Of Me Katy Perry | Chord Part Of Me Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง Part Of Me Katy Perry Chordza

26 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Rise Katy Perry Chordza

คอร์ด Rise Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ Rise Katy Perry | คอร์ดเพลง Rise Katy Perry | เพลง Rise Katy Perry | เนื้อเพลง Rise Katy Perry | Chord Rise Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง Rise Katy Perry Chordza

14 ธันวาคม 2557

คอร์ด เนื้อเพลง The One That Got Away Katy Perry Chordza

คอร์ด The One That Got Away Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ The One That Got Away Katy Perry | คอร์ดเพลง The One That Got Away Katy Perry | เพลง The One That Got Away Katy Perry | เนื้อเพลง The One That Got Away Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง The One That Got Away Katy Perry Chordza


Summer after high school when we first met We make out in your Mustang to Radio head And on my 18th birthday we got matching tattoos Used to steal your parents' liquor and climb to the roof Talk about our future like we had a clue Never plan that one day I'd be losing you In another life I would be your girl We keep all our promises, be us against the world And in other life I would make you stay So I don't have to say you were the one that got away The one that got away! I was june and you were my Johnny Cash Never one without the other, we made a pact Sometimes when I miss you, I put those records on, (whoa) Someone said you had your tattoo removed Saw you downtown singing the blues It's time to face the music, I'm no longer your muse In another life I would be your girl We keep all our promises, be us against the world And in another life, I would make you stay So I don't have to say you were the one that got away The one that got away the o-o-o-o-one (x3) The one that got away All this money can't buy me a time machine, (Nooooo) Can't replace you with a million rings, (Nooooo) I should've told you what you meant to me, (whoa) 'Cause now I pay the price In another life I would be your girl We keep all our promises, be us against the world And in another life, I would make you stay So I don't have to say you were the one that got away The one that got away The o-o-o-o-one (x3) And in another life I would make you stay So I don't have to say you were the one that got away The one that got away!


คอร์ด เนื้อเพลง Firework Katy Perry Chordza

คอร์ด Firework Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ Firework Katy Perry | คอร์ดเพลง Firework Katy Perry | เพลง Firework Katy Perry | เนื้อเพลง Firework Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง Firework Katy Perry Chordza


Do you ever feel like a plastic bag Drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel, feel so paper thin Like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep? Six feet under screams, but no one seems to hear a thing Do you know that there's still a chance for you 'Cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine Just own the night like the 4th of July 'Cause baby, you're a firework Come on, show 'em what you're worth Make 'em go, oh, oh, oh As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make 'em go, oh, oh, oh You're gonna leave 'em falling down You don't have to feel like a waste of space You're original, cannot be replaced If you only knew what the future holds After a hurricane comes a rainbow Maybe you're reason why all the doors are closed So you could open one that leads you to the perfect road Like a lightning bolt, your heart will glow And when it's time, you'll know You just gotta ignite the light and let it shine Just own the night like the 4th of July 'Cause baby you're a firework Come on, show 'em what you're worth Make 'em go, oh, oh, oh As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make 'em go, oh, oh, oh You're gonna leave 'em falling down Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon It's always been inside of you, you, you And now it's time to let it through 'Cause baby you're a firework Come on, show 'em what you're worth Make 'em go, oh, oh, oh As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make 'em go, oh, oh, oh You're gonna leave 'em falling down Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon Boom, boom, boom Even brighter than the moon, moon, moon!


1 พฤศจิกายน 2557

คอร์ด เนื้อเพลง Hot 'n Cold Katy Perry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hot 'n Cold Katy Perry Chordza
คอร์ด Hot 'n Cold Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ Hot 'n Cold Katy Perry | คอร์ดเพลง Hot 'n Cold Katy Perry | เพลง Hot 'n Cold Katy Perry 

3 ตุลาคม 2557

คอร์ด เนื้อเพลง I Kissed A Girl Katy Perry Chordza

คอร์ด I Kissed A Girl Katy Perry | คอร์ดกีต้าร์ I Kissed A Girl Katy Perry | คอร์ดเพลง I Kissed A Girl Katy Perry | เพลง I Kissed A Girl Katy Perry | เนื้อเพลง I Kissed A Girl Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง I Kissed A Girl Katy Perry Chordza

Not my intention I got so brave, drink in hand Lost my discretion It's not what, I'm used to
Just wanna try you on I'm curious for you Caught my attention

* I kissed a girl and I liked it The taste of her cherry chap stick I kissed a girl just to try it
I hope my boyfriend don't mind it It felt so wrong It felt so right Don't mean I'm in love
tonight I kissed a girl and I liked it I liked it


No, I don't even know your name It doesn't matter, you’re my experimental game
Just human nature, it’s not what, Good girls do Not how they should behave
My head gets so confused Hard to obey
( * )
us girls we are so magical Soft skin, red lips, so kissable Hard to resist so touchable
Too good to deny it Ain't no big deal, it's innocent
( * )

20 กันยายน 2557

คอร์ด เนื้อเพลง This Is How We Do Katy Perry (Remix) Chordza

คอร์ด This Is How We Do Katy Perry | เนื้อเพลง This Is How We Do Katy Perry | Chord This Is How We Do Katy Perry | Lyrics This Is How We Do Katy Perry
คอร์ด เนื้อเพลง This Is How We Do Katy Perry (Remix) Chordza


(This is how we do, this is how we do.) Oh, oh.

Sippin' on Rosé, silver lake sun, coming up all lazy.
Slow cooking pancakes for my boy,
Still up, still fresh as a daisy.
Playing ping pong all night long,
Everything's all neon and hazy.
Chanel this Chanel that, hell yeah,
All my girl's vintage Chanel baby.

It's no big deal, it's no big deal.
It's no big deal, this is no big deal.

This is how we do, yeah, chillin' laid back.
Straight stuntin', yeah, we do it like that.
This is how we do, do do do do.
This is how we do.
This is how we do, yeah, chillin' laid back.
Straight stuntin', yeah, we do it like that.
This is how we do, do do do do.
This is how we do.

Big hoops and maroon lips,
My clique hoppin' in my Maserati.
Santa Barbara chic at La Super Rica,
Grabbin' tacos, checking out hottie's.
Now we're talking astrology,
Gettin' our nails did all Japanesey.
Day drinking at the Wild Cat,
Sucking real bad at Mariah Carey-oke.

It's no big deal, it's no big deal.
It's no big deal, this is no big deal.

This is how we do, yeah, chillin' laid back.
Straight stuntin', yeah, we do it like that.
This is how we do, do do do do.
This is how we do.
This is how we do, yeah, chillin' laid back.
Straight stuntin', yeah, we do it like that.
This is how we do, do do do do.
This is how we do.

This one goes out to the ladies, at breakfast,
In last night's dress. Uh-huh, I see you.
(This is how we do, straight stuntin' like that.)
Yo, this goes out to all you kids that still have their cars At the Club Valet, and it's Tuesday.
(This is how we do, straight stuntin' like that.)
Yo, shout out to all you kids buying bottle service
With your rent money, respect.

This is how we do, yeah, chillin' laid back.
Straight stuntin', yeah, we do it like that.
This is how we do, do do do do.
This is how we do.
This is how we do, yeah, chillin' laid back.
Straight stuntin', yeah, we do it like that.
This is how we do, do do do do.
This is how we do.

This goes out to all you people going to bed with a ten, And waking up with a two. Ha, not me.
(This is how we do, straight stuntin' like that.)
This is how we do, yeah, chillin' laid back.
Straight stuntin', yeah, we do it like that.
This is how we do, do do do do.
(This is how we do.)
What? Wait, no no no no, bring the beat back.
That's right.
(This is how we do.) Oh, oh.
(This is how we do.) Oh, oh.
10 มิถุนายน 2557

คอร์ด เนื้อเพลง Birthday Katy Perry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Birthday Katy Perry Chordza

I heard you're feeling nothing's going right Why don't you let me stop by? The clock is ticking, running out of time So we should party all night So cover your eyes, I have a surprise I hope you got a healthy appetite If you wanna dance, If you want it all You know that I'm the girl that you should call Boy, when you're with me I'll give you a taste Make it like your birthday everyday I know you like it sweet So you can have your cake Give you something good to celebrate So make a wish I'll make it like your birthday everyday I'll be your gift Give you something good to celebrate Pop your confetti Pop your P?rignon So hot and heavy 'Til dawn I got you spinning Like a disco ball All night they're playing Your song We're living the life We're doing it right You're never gonna be unsatisfied If you wanna dance If you want it all You know that I'm the girl that you should call Boy, when you're with me I'll give you a taste Make it like your birthday everyday I know you like it sweet So you can have your cake Give you something good to celebrate So make a wish I'll make it like your birthday everyday I'll be your gift Give you something good to celebrate Happy birthday So let me get you in your birthday suit It's time to bring out the big balloons So let me get you in your birthday suit It's time to bring out the big, big, big, big, big, big balloons Boy, when you're with me I'll give you a taste Make it like your birthday everyday I know you like it sweet So you can have your cake Give you something good to celebrate Boy, when you're with me I'll give you a taste Make it like your birthday everyday I know you like it sweet So you can have your cake Give you something good to celebrate So make a wish I'll make it like your birthday everyday I'll be your gift Give you something good to celebrate Happy birthday