แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Of Monsters and Men แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Of Monsters and Men แสดงบทความทั้งหมด

31 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Your Bones Of Monsters and Men Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Your Bones Of Monsters and Men Chordza
คอร์ด Your Bones Of Monsters and Men | เนื้อเพลง Your Bones Of Monsters and Men | Chord Your Bones Of Monsters and Men

คอร์ด เนื้อเพลง Little Talks Of Monsters and Men Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Little Talks Of Monsters and Men Chordza
คอร์ด Little Talks Of Monsters and Men | เนื้อเพลง Little Talks Of Monsters and Men | Chord Little Talks Of Monsters and Men

คอร์ด เนื้อเพลง Dirty Paws Of Monsters and Men Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dirty Paws Of Monsters and Men Chordza
คอร์ด Dirty Paws Of Monsters and Men | เนื้อเพลง Dirty Paws Of Monsters and Men | Chord Dirty Paws Of Monsters and Men

2 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Crystals Of Monsters and Men Chordza

คอร์ด Crystals Of Monsters and Men | คอร์ดกีต้าร์ Crystals Of Monsters and Men | คอร์ดเพลง Crystals Of Monsters and Men | เพลง Crystals Of Monsters and Men | เนื้อเพลง Crystals Of Monsters and Men | Chord Crystals Of Monsters and Men
คอร์ด เนื้อเพลง Crystals Of Monsters and Men Chordza

Lost in skies of powdered gold Caught in clouds of silver ropes Showered by the empty hopes As I tumble down, falling fast to the ground I know I'll wither so peel away the bark Because nothing grows when it is dark In spite of all my fears, I can see it all so clear I see it all so clear Cover your crystal eyes And feel the tones that tremble down your spine Cover your crystal eyes And let your colours bleed and blend with mine Making waves in pitch black sand Feel the salt dance on my hands Raw and charcoal coloured thighs feel so cold And my skin feels so paper-thin I know I'll wither so peel away the bark Because nothing grows when it is dark In spite of all my fears, I can see it all so clear I see it all so clear Cover your crystal eyes And feel the tones that tremble down your spine Cover your crystal eyes And let your colours bleed and blend with mine But I'm okay in see-through skin I forgive what is within Because I'm in this house I'm in this home All my time Cover your crystal eyes And feel the tones that tremble down your spine Cover your crystal eyes And let your colours bleed and blend with mine