แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chvrches แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Chvrches แสดงบทความทั้งหมด

11 พฤษภาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Leave A Trace ukulele CHVRCHES Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Leave A Trace ukulele CHVRCHES Chordza
คอร์ด Leave A Trace ukulele CHVRCHES | เนื้อเพลง Leave A Trace ukulele CHVRCHES | Chord Leave A Trace ukulele CHVRCHES

14 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Clearest Blue CHVRCHES Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Clearest Blue CHVRCHES Chordza
คอร์ด Clearest Blue CHVRCHES | เนื้อเพลง Clearest Blue CHVRCHES | Chord Clearest Blue CHVRCHES

1 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Empty Threat Chvrches

คอร์ด Empty Threat Chvrches | คอร์ดกีต้าร์ Empty Threat Chvrches | คอร์ดเพลง Empty Threat Chvrches | เพลง Empty Threat Chvrches | เนื้อเพลง Empty Threat Chvrches | Chord Empty Threat Chvrches
คอร์ด เนื้อเพลง Empty Threat Chvrches

Tore a line in the sun
Like there's nothing to regret and nothing to prove
Set my sights high enough
So I see the turning tides are parting for you

Taking back an empty threat
More than you could ever know
Take it back with no regrets
I was better off when I was on your side
And I was holding on

To try and not forget
Hoping that you'd never know
Take it back with no regrets
I was better off when I was on your side
And I was holding on

No more times second guessed
Like there's nothing to forget and nothing to lose
Hold my ground long enough
Till I see the turning tides are coming from you

Taking back an empty threat
More than you could ever know
Take it back with no regrets
I was better off when I was on your side
And I was holding on

To try and not forget
Hoping that you'd never know
Take it back with no regrets
I was better off when I was on your side

If we wanna stay here, can we see the waves?
They're spilling over us, filling our insides
In the rising water, in the rising tide
They're spilling over me, filling my insides
If we wanna stay here, can we see the waves?
They're spilling over us, filling our insides
In the rising water, in the rising tide
We wait for the fall
(I gotta tell you)

Maybe the water's high
(I've gotta tell you)
But I can see the difference
(I've gotta tell you)
Maybe the water's high
(I've gotta tell you)
But I can see the difference
(I've gotta tell you)
Maybe the water's high
(I've gotta tell you)
But I can see the difference
(I've gotta tell you)
Maybe the water's high
(I've gotta tell you)
But I know that this is different

Taking back an empty threat
More than you could ever know
Take it back with no regrets
I was better off when I was on your side
And I was holding on

To try and not forget
Hoping that you'd never know
Take it back with no regrets
I was better off when I was on your side
And I was holding on
31 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Leave A Trace Chvrches Chordza

คอร์ด Leave A Trace Chvrches | คอร์ดกีต้าร์ Leave A Trace Chvrches | คอร์ดเพลง Leave A Trace Chvrches | เพลง Leave A Trace Chvrches | เนื้อเพลง Leave A Trace Chvrches | Chord Leave A Trace Chvrches
คอร์ด เนื้อเพลง Leave A Trace Chvrches Chordza

I gave up on time Just like you said you would There are tiny cracks of light underneath me And you say I got it wrong But I tried hard to uncover them I have somehow got Away with everything Anything you ever did was strictly by design But you got it wrong And I'll go anywhere but there And you had best believe That you cannot build what I don't need And I know I need to feel relief And I know you'll never fold But I believe nothing that I'm told And I know I need to feel relief I know I need to feel released Take care to tell it just as it was Take care to tell on me for the cause I know I need to feel released Take care to bury all that you can Take care to leave a trace of a man I will show restraint Just like we said we should You think I'll apologize for things I left behind But you got it wrong And I'm as sane as I ever was You talk far too much For someone so unkind I will wipe the salt off of my skin And I'll admit that I got it wrong And there is grey between the lines And you had best believe That you cannot build what I don't need And I know I need to feel relief And I know you'll never fold But I believe nothing that I'm told And I know I need to feel relief I know I need to feel released Take care to tell it just as it was Take care to tell on me for the cause I know I need to feel released Take care to bury all that you can Take care to leave a trace of a man I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know I know I need to feel released Take care to tell it just as it was Take care to tell on me for the cause I know I need to feel released Take care to bury all that you can Take care to leave a trace of a man I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know