แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Firefall แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Firefall แสดงบทความทั้งหมด

8 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You Are The Women Firefall Chordza

คอร์ด You Are The Women Firefall | คอร์ดกีต้าร์ You Are The Women Firefall | คอร์ดเพลง You Are The Women Firefall | เพลง You Are The Women Firefall | เนื้อเพลง You Are The Women Firefall | Chord You Are The Women Firefall
คอร์ด เนื้อเพลง You Are The Women Firefall Chordza

* You are the woman that I've always dreamed of I knew it from the start I saw your
face and that's the last I've seen of my heart


It's not so much the things you say to me It's not the things you do It's how I feel each time
you're close to me That keeps me close to you, woh oh
( * )
It's not so much your pretty face I see It's not the clothes you wear It's more that special
way you look at me That always keeps me there, woh oh who
( * )
It's hard to tell you all the love I'm feeling That's just not my style You've got a way to send
my senses reeling Every time you smile, woh oh
( * )
I saw your face and that's the last I've seen of my heart I saw your Of my heart Oh oh of
my heartคอร์ด เนื้อเพลง Just remember I Love You Firefall Chordza

คอร์ด Just remember I Love You Firefall | คอร์ดกีต้าร์ Just remember I Love You Firefall | คอร์ดเพลง Just remember I Love You Firefall | เพลง Just remember I Love You Firefall | เนื้อเพลง Just remember I Love You Firefall | Chord Just remember I Love You Firefall
คอร์ด เนื้อเพลง Just remember I Love You Firefall Chordza

When it all goes crazy and the thrill is gone When the days get rainy and the nights get long
When you get that feelin you were born to lose Starin' at your ceiling feelin' the blues

When there's so much trouble that you want to cry When your love has crumbled and you
don't know why When your hopes are fading and they can't be found Dreams have left you
waiting friends let you down
Well just remember I love you And it'll be all right Just remember I love you All that I
can say just remember I love you Maybe all your blues will fade away
When you need a lover and you're down so low And you start to wonder but you never
know When it seems like sorrow is your only friend Knowing that tomorrow you'll feel this
way again
When the blues come cryin' at the break of dawn When the rain keeps fallin' but the
rainbow's gone When you feel like cryin' but the tears won't come Then your dreams are
dyin' when you're on the run
Just remember I love you And it'll be all right Just remember I love you All that I can say
just remember I love you