แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Maddie & Tae แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Maddie & Tae แสดงบทความทั้งหมด

16 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Bathroom Floor Maddie & Tae Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bathroom Floor Maddie & Tae Chordza
คอร์ด Bathroom Floor Maddie & Tae | เนื้อเพลง Bathroom Floor Maddie & Tae | Chord Bathroom Floor Maddie & Tae

22 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Friends Don't Maddie & Tae Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Friends Don't Maddie & Tae Chordza
คอร์ด Friends Don't Maddie & Tae | เนื้อเพลง Friends Don't Maddie & Tae | Chord Friends Don't Maddie & Tae

24 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง After The Storm Blows Through Maddie & Tae Chordza

คอร์ด After The Storm Blows Through Maddie & Tae | คอร์ดกีต้าร์ After The Storm Blows Through Maddie & Tae | คอร์ดเพลง After The Storm Blows Through Maddie & Tae | เพลง After The Storm Blows Through Maddie & Tae | เนื้อเพลง After The Storm Blows Through Maddie & Tae | Chord After The Storm Blows Through Maddie & Tae
คอร์ด เนื้อเพลง After The Storm Blows Through Maddie & Tae Chordza

1 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Shut Up And Fish Maddie & Tae Chordza

คอร์ด Shut Up And Fish Maddie & Tae | คอร์ดกีต้าร์ Shut Up And Fish Maddie & Tae | คอร์ดเพลง Shut Up And Fish Maddie & Tae | เพลง Shut Up And Fish Maddie & Tae | เนื้อเพลง Shut Up And Fish Maddie & Tae | Chord Shut Up And Fish Maddie & Tae
คอร์ด เนื้อเพลง Shut Up And Fish Maddie & Tae Chordza

29 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Fly Maddie & Tae Chordza

คอร์ด Fly Maddie & Tae | คอร์ดกีต้าร์ Fly Maddie & Tae | คอร์ดเพลง Fly Maddie & Tae | เพลง Fly Maddie & Tae | เนื้อเพลง Fly Maddie & Tae | Chord Fly Maddie & Tae
คอร์ด เนื้อเพลง Fly Maddie & Tae Chordza

Baby blue staring in the window pane Just counting drops of rain Wondering if she’s got the guts to take it Running down her dreams in a dirty dress, Now her heart’s a mess Praying she will find a way to make it So keep on climbing, though the ground might shake Just keep on reaching though the limb might break We’ve come this far, don’t you be scared now 'Cause you can learn to fly on the way down Searching for a sign in the night even like a lonely string of lights That’ll burn just long enough for you to see it The road’s been long and lonely and you feel like giving up There’s more to this than just the breath you’re breathing So keep on climbing, though the ground might shake Just keep on reaching though the limb might break We’ve come this far, don’t you be scared now 'Cause you can learn to fly on the way down On the way down You won’t forget the heavy steps it took to let it go Close your eyes, count to ten, hold your breath and fly Keep on climbing, though the ground might shake Just keep on reaching though the limb might break We’ve come this far, don’t you be scared now 'Cause you can learn to fly on the way down Oh-oh, oh-oh Fly Fly