16 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Bathroom Floor Maddie & Tae Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bathroom Floor Maddie & Tae Chordza
คอร์ด Bathroom Floor Maddie & Tae | เนื้อเพลง Bathroom Floor Maddie & Tae | Chord Bathroom Floor Maddie & Tae
""

เนื้อเพลง Bathroom Floor Maddie & Tae
คอร์ด Bathroom Floor Maddie & Tae | เนื้อเพลง Bathroom Floor Maddie & Tae | Chord Bathroom Floor Maddie & Tae
Girl, I know. He done did a number on your soul
It sucks, it's sad. I wish I could but I can't change that
But hey, good news. We've all been there a time or two
And one thing I've learned. Is it's gonna be hard but trust me girl

* Get up off the bathroom floor. Let's wipe the tears off your cheeks
Put on a dress and get out that door. Girl, the first shot's on me
Let's jump into a cab downtown. Let a sexy man spin you around
Let's show that heart some neon magic till we're drunk and laughing.

Back on the bathroom floor

No, it ain't your fault. He couldn't see you're beautiful, his loss
So put on your high heels. I bet ya gonna love the way it feels

( * )

Back on the bathroom floor
So get up (get up). Come on girl (come on girl)
So get up (get up). Come on girl, come on girl)

( * )

So get up (get up). Come on girl (come on girl)
So get up (get up). Come on girl, come on girl
So get up (get up). Come on girl (come on girl)
So get up (get up). Come on girl, come on girlEmoticonEmoticon