แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ 16 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ 16 แสดงบทความทั้งหมด

21 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban Chordza

คอร์ด John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | คอร์ดกีต้าร์ John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | คอร์ดเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | เพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | Chord John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban
คอร์ด เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban Chordza

I'm a 45 spinning on an old Victrola I'm a two strike swinger, I'm a Pepsi Cola I'm a blue jean quarterback saying "I love you" to the prom queen In a Chevy I'm John Wayne, Superman, California I'm a Kris Kristofferson Sunday morning I'm a mom and daddy singing along to Don McLean At the levee And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 Hey, hey Everything I needed That's right I'm Mark Twain on the Mississippi I'm Hemingway with a shot of whiskey I'm a TV dinner on a tray trying to figure out the Wheel of Fortune I'm a Texaco star, I'm a Gibson guitar I'm still a teenage kid trying to go too far I'm a jukebox waiting in a neon bar for a quarter And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 I spent a lot of years running from believing, looking for another way to save my soul The longer I live, the more I see it: there's only one way home And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 (John Cougar, John Deere, John 3:16) Everything I needed (John Cougar, John Deere, John 3:16) Everything I needed (John Cougar, John Deere, John 3:16) That's right

19 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban Chordza

คอร์ด John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | คอร์ดกีต้าร์ John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | คอร์ดเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | เพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | Chord John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban
คอร์ด เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban Chordza

I'm a 45 spinning on an old Victrola I'm a two strike swinger, I'm a Pepsi Cola I'm a blue jean quarterback saying "I love you" to the prom queen In a Chevy I'm John Wayne, Superman, California I'm a Kris Kristofferson Sunday morning I'm a mom and daddy singing along to Don McLean At the levee And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 Hey, hey Everything I needed That's right I'm Mark Twain on the Mississippi I'm Hemingway with a shot of whiskey I'm a TV dinner on a tray trying to figure out the Wheel of Fortune I'm a Texaco star, I'm a Gibson guitar I'm still a teenage kid trying to go too far I'm a jukebox waiting in a neon bar for a quarter And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 I spent a lot of years running from believing, looking for another way to save my soul The longer I live, the more I see it: there's only one way home And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 (John Cougar, John Deere, John 3:16) Everything I needed (John Cougar, John Deere, John 3:16) Everything I needed (John Cougar, John Deere, John 3:16) That's right