แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Ella Henderson แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Ella Henderson แสดงบทความทั้งหมด

7 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Mirror Man Ella Henderson Chordza

คอร์ด Mirror Man Ella Henderson | คอร์ดกีต้าร์ Mirror Man Ella Henderson | คอร์ดเพลง Mirror Man Ella Henderson | เพลง Mirror Man Ella Henderson | เนื้อเพลง Mirror Man Ella Henderson
คอร์ด เนื้อเพลง Mirror Man Ella Henderson Chordza

28 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Mirror Man Ella Henderson Chordza

คอร์ด Mirror Man Ella Henderson | คอร์ดกีต้าร์ Mirror Man Ella Henderson | คอร์ดเพลง Mirror Man Ella Henderson | เพลง Mirror Man Ella Henderson | เนื้อเพลง Mirror Man Ella Henderson | Chord Mirror Man Ella Henderson
คอร์ด เนื้อเพลง Mirror Man Ella Henderson Chordza


20 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Yours Ella Henderson Chordza

คอร์ด Yours Ella Henderson | คอร์ดกีต้าร์ Yours Ella Henderson | คอร์ดเพลง Yours Ella Henderson | เพลง Yours Ella Henderson | เนื้อเพลง Yours Ella Henderson
คอร์ด เนื้อเพลง Yours Ella Henderson Chordza


I’ll wear your winter coat, the one you love to wear
So I keep feeling close to what’s beyond compare
The moments waking up, you catch me in your eyes
That beauty on my pillow that holds me in the night
And I would fight my strength to untape my mouth
When I used to be afraid of the words
But with you I’ve learnt just to let it out
Now my heart is ready to burst
Cause I, I feel like I’m ready for love
And I, wanna be your everything and more
And I know every day I say it
But I just want you to be sure
That I am yours
And if I be feeling heavy
You take me from the dark
Your arms they keep me steady
So nothing could fall apart
And I would fight my strength to untape my mouth
When I used to be afraid of the words
But with you I’ve learnt just to let it out
Now my heart is ready to burst
‘Cause I, I feel like I’m ready for love
And I wanna be your everything and more
And I know every day I say it
But I just want you to be sure
That I am yours
That I am yours