แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Beatles แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Beatles แสดงบทความทั้งหมด

14 กันยายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Help! (mono) The Beatles Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Help! (mono) The Beatles Chordza
คอร์ด Help! (mono) The Beatles | เนื้อเพลง Help! (mono) The Beatles | Chord Help! (mono) The Beatles

11 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sexy Sadie The Beatles Chordza

คอร์ด Sexy Sadie The Beatles | คอร์ดกีต้าร์ Sexy Sadie The Beatles | คอร์ดเพลง Sexy Sadie The Beatles | เพลง Sexy Sadie The Beatles | เนื้อเพลง Sexy Sadie The Beatles
คอร์ด เนื้อเพลง Sexy Sadie The Beatles Chordza


Sexy Sadie what have you done You made a fool of everyone You made a fool of everyone Sexy Sadie ooh what have you done Sexy Sadie you broke the rules You layed it down for all to see You layed it down for all to see Sexy Sadie oooh you broke the rules One sunny day the world was waiting for a lover She came along to turn on everyone Sexy Sadie the greatest of them all Sexy Sadie how did you know The world was waiting just for you The world was waiting just for you Sexy Sadie oooh how did you know Sexy Sadie you'll get yours yet However big you think you are However big you think you are Sexy Sadie oooh you'll get yours yet We gave her everything we owned just to sit at her table Just a smile would lighten everything Sexy Sadie she's the latest and the greatest of them all She made a fool of everyone Sexy Sadie However big you think you are Sexy Sadie


10 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Savoy Truffle The Beatles Chordza

คอร์ด Savoy Truffle The Beatles | คอร์ดกีต้าร์ Savoy Truffle The Beatles | คอร์ดเพลง Savoy Truffle The Beatles | เพลง Savoy Truffle The Beatles | เนื้อเพลง Savoy Truffle The Beatles
คอร์ด เนื้อเพลง Savoy Truffle The Beatles Chordza


Creme tangerine and montelimat A ginger sling with a pineapple heart A coffee dessert, yes, you know it's good news But you'll have to have them all pulled out After the Savoy truffle Cool cherry cream and a nice apple tart I feel your taste all the time we're apart Coconut fudge really blows down those blues But you'll have to have them all pulled out After the Savoy truffle You might not feel it now But when the pain cuts through You're going to know and how The sweat is going to fill your head When it becomes too much You're going to shout aloud But you'll have to have them all pulled out After the Savoy truffle. You know that what you eat you are But what is sweet now, turns so sour We all know Ob-La-Di-Bla-Da But can you show me, where you are? Creme tangerine and montelimat A ginger sling with a pineapple heart A coffee dessert--yes you know its good news But you'll have to have them all pulled out After the Savoy truffle Yes you'll have to have them all pulled out After the Savoy truffle


คอร์ด เนื้อเพลง She Said She Said The Beatles Chordza

คอร์ด She Said She Said The Beatles | คอร์ดกีต้าร์ She Said She Said The Beatles | คอร์ดเพลง She Said She Said The Beatles | เพลง She Said She Said The Beatles | เนื้อเพลง She Said She Said The Beatles
คอร์ด เนื้อเพลง She Said She Said The Beatles Chordza


She said "I know what it's like to be dead I know what it is to be sad" And she's making me feel like I've never been born I said "Who put all those things in your hair Things that ake me feel that I'm mad And you're making me feel like I've never been born" She said "You don't understand what I said" I said "No, no, no, you're wrong When I was a boy everything was right Everything was right" I said "Even though you know what you know I know that I'm ready to leave Cos you're making me feel like I've never been born" She said "You don't understand what I said" I said "No, no, no, you're wrong When I was a boy everything was right Everything was right" I said "Even though you know what you know I know that I'm ready to leave Cos you're making me feel like I've never been born." She said "I know what it's like to be dead I know what it is to be sad I know what it's like to be dead..."


คอร์ด เนื้อเพลง Long Tall Sally The Beatles Chordza

คอร์ด Long Tall Sally The Beatles | คอร์ดกีต้าร์ Long Tall Sally The Beatles | คอร์ดเพลง Long Tall Sally The Beatles | เพลง Long Tall Sally The Beatles | เนื้อเพลง Long Tall Sally The Beatles
คอร์ด เนื้อเพลง Long Tall Sally The Beatles Chordza


I'm gonna tell Aunt Mary about Uncle John He says he has the blues but he has a lotta fun Oh baby Yeeeeh baby Woooooh baby Having me some fun tonight I saw Uncle John with long tall Sally He saw Aunt Mary cumming and he ducked back in the alley Oh baby Yeeeeh baby Woooooh baby Having me some fun tonight Well long tall Sally built pretty sweet She got everything that Uncle John needs Oh baby Yeeeeh baby Woooooh baby Having me some fun tonight We're gonna have some fun tonight Have some fun tonight Everything's alright Have some fun tonight Have some fun, yea yea yea We're gonna have some fun tonight Have some fun tonight Everything's alright Have some fun tonight Have some fun Some fun tonight


คอร์ด เนื้อเพลง You Can't Do That The Beatles Chordza

คอร์ด You Can't Do That The Beatles | คอร์ดกีต้าร์ You Can't Do That The Beatles | คอร์ดเพลง You Can't Do That The Beatles | เพลง You Can't Do That The Beatles | เนื้อเพลง You Can't Do That The Beatles
คอร์ด เนื้อเพลง You Can't Do That The Beatles Chordza


I got something to say that might cause you pain If I catch you talking to that boy again I'm gonna let you down And leave you flat Because I told you before, oh You can't do that Well, it's the second time I've caught you talking to him Do I have to tell you one more time, I think it's a sin I think I'll let you down (Let you down) Leave you flat (Gonna let you down and leave you flat) Because I've told you before, oh You can't do that Everybody's green Cos I'm the one who won your love But if they'd seen You're talking that way they'd laugh in my face So please listen to me, if you wanna stay mine I can't help my feelings, I'll go out of my mind I'm gonna let you down (Let you down) And leave you flat (Gonna let you down and leave you flat) Because I've told you before, oh You can't do that, oh You can't do that You can't do that You can't do that You can't do that You can't do that Everybody's green Cos I'm the one who won your love But if they'd seen You're talking that way they'd laugh in my face So please listen to me, if you wanna stay mine I can't help my feelings, I'll go out of my mind I'm gonna let you down (Let you down) And leave you flat (Gonna let you down and leave you flat) Because I've told you before, oh You can't do that