แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Oasis แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Oasis แสดงบทความทั้งหมด

24 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Talk Tonight Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Talk Tonight Oasis Chordza
คอร์ด Talk Tonight Oasis | เนื้อเพลง Talk Tonight Oasis | Chord Talk Tonight Oasis

คอร์ด เนื้อเพลง Sad Song Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sad Song Oasis Chordza
คอร์ด Sad Song Oasis | เนื้อเพลง Sad Song Oasis | Chord Sad Song Oasis

22 ธันวาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Some Might Say Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Some Might Say Oasis Chordza
คอร์ด Some Might Say Oasis | เนื้อเพลง Some Might Say Oasis | Chord Some Might Say Oasis

10 กันยายน 2559

เพลง เนื้อเพลง Wonderwall Oasis

เพลง Wonderwall Oasis | เนื้อเพลง Wonderwall Oasis | เพลงฟัง Wonderwall Oasis | เล่นเพลง Wonderwall Oasis | เนื้อเพลง Wonderwall Oasis | Chord Wonderwall Oasis
เพลง เนื้อเพลง Wonderwall Oasis

Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you


By now you shouldn’t somehow realized what you gotta do


I don't believe that anybody feels the way I do about you now


Back beat, the word is on the street that the fire in your heart is out


I'm sure you've heard it all before but you never really had a doubt


I don't believe that anybody feels the way I do about you now


And all the roads we have to walk are winding And all the lights that lead us there are blinding


There are many things that I would like to say to you But I don't know how


* (Because) (I said) maybe You're gonna be the one that saves me

And after all You're my wonderwall

Today was gonna be the day but they'll never throw it back to you


By now you shouldn’t somehow realized what you're not to do


I don't believe that anybody feels the way I do about you now


And all the roads that lead you there were winding And all the lights that light the way are blinding


There are many things that I would like to say to you But I don't know how

( * , * )

I said maybe You're gonna be the one that saves me


You're gonna be the one that saves me You're gonna be the one that saves me29 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง D You Know What I Mean Oasis Chordza

คอร์ด D You Know What I Mean Oasis | คอร์ดกีต้าร์ D You Know What I Mean Oasis | คอร์ดเพลง D You Know What I Mean Oasis | เพลง D You Know What I Mean Oasis | เนื้อเพลง D You Know What I Mean Oasis | Chord D You Know What I Mean Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง D You Know What I Mean Oasis Chordza

12 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Whatever Oasis Chordza

คอร์ด Whatever Oasis | คอร์ดกีต้าร์ Whatever Oasis | คอร์ดเพลง Whatever Oasis | เพลง Whatever Oasis | เนื้อเพลง Whatever Oasis | Chord Whatever Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง Whatever Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Masterplan Oasis Chordza

คอร์ด The Masterplan Oasis | คอร์ดกีต้าร์ The Masterplan Oasis | คอร์ดเพลง The Masterplan Oasis | เพลง The Masterplan Oasis | เนื้อเพลง The Masterplan Oasis | Chord The Masterplan Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง The Masterplan Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Supersonic Oasis Chordza

คอร์ด Supersonic Oasis | คอร์ดกีต้าร์ Supersonic Oasis | คอร์ดเพลง Supersonic Oasis | เพลง Supersonic Oasis | เนื้อเพลง Supersonic Oasis | Chord Supersonic Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง Supersonic Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Live Forever Oasis Chordza

คอร์ด Live Forever Oasis | คอร์ดกีต้าร์ Live Forever Oasis | คอร์ดเพลง Live Forever Oasis | เพลง Live Forever Oasis | เนื้อเพลง Live Forever Oasis | Chord Live Forever Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง Live Forever Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Little By Little Oasis Chordza

คอร์ด Little By Little Oasis | คอร์ดกีต้าร์ Little By Little Oasis | คอร์ดเพลง Little By Little Oasis | เพลง Little By Little Oasis | เนื้อเพลง Little By Little Oasis | Chord Little By Little Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง Little By Little Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Don't Go Away Oasis Chordza

คอร์ด Don't Go Away Oasis | คอร์ดกีต้าร์ Don't Go Away Oasis | คอร์ดเพลง Don't Go Away Oasis | เพลง Don't Go Away Oasis | เนื้อเพลง Don't Go Away Oasis | Chord Don't Go Away Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง Don't Go Away Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cigarettes & Alcohol Oasis Chordza

คอร์ด Cigarettes & Alcohol Oasis | คอร์ดกีต้าร์ Cigarettes & Alcohol Oasis | คอร์ดเพลง Cigarettes & Alcohol Oasis | เพลง Cigarettes & Alcohol Oasis | เนื้อเพลง Cigarettes & Alcohol Oasis | Chord Cigarettes & Alcohol Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง Cigarettes & Alcohol Oasis Chordza

11 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Champagne Supernova Oasis Chordza

คอร์ด Champagne Supernova Oasis | คอร์ดกีต้าร์ Champagne Supernova Oasis | คอร์ดเพลง Champagne Supernova Oasis | เพลง Champagne Supernova Oasis | เนื้อเพลง Champagne Supernova Oasis | Chord Champagne Supernova Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง Champagne Supernova Oasis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All Around The World Oasis Chordza

คอร์ด All Around The World Oasis | คอร์ดกีต้าร์ All Around The World Oasis | คอร์ดเพลง All Around The World Oasis | เพลง All Around The World Oasis | เนื้อเพลง All Around The World Oasis | Chord All Around The World Oasis
คอร์ด เนื้อเพลง All Around The World Oasis Chordza