แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย แสดงบทความทั้งหมด

5 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ถอดสาหน้ากาก มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถอดสาหน้ากาก มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza
คอร์ด ถอดสาหน้ากาก มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง ถอดสาหน้ากาก มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord ถอดสาหน้ากาก มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

26 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มอีสานแอ่วเหนือ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนุ่มอีสานแอ่วเหนือ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza
คอร์ด หนุ่มอีสานแอ่วเหนือ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง หนุ่มอีสานแอ่วเหนือ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord หนุ่มอีสานแอ่วเหนือ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

22 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สาวคลองจินดา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด สาวคลองจินดา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดกีต้าร์ สาวคลองจินดา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดเพลง สาวคลองจินดา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เพลง สาวคลองจินดา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง สาวคลองจินดา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord สาวคลองจินดา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 
คอร์ด เนื้อเพลง สาวคลองจินดา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

21 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงจังเลย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด คิดถึงจังเลย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดกีต้าร์ คิดถึงจังเลย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดเพลง คิดถึงจังเลย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เพลง คิดถึงจังเลย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง คิดถึงจังเลย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord คิดถึงจังเลย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
คอร์ด เนื้อเพลง คิดถึงจังเลย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนนอกสายตา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด คนนอกสายตา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดกีต้าร์ คนนอกสายตา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดเพลง คนนอกสายตา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เพลง คนนอกสายตา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง คนนอกสายตา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord คนนอกสายตา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
คอร์ด เนื้อเพลง คนนอกสายตา มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

15 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดกีต้าร์ เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดเพลง เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เพลง เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
คอร์ด เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดกีต้าร์ สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดเพลง สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เพลง สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
คอร์ด เนื้อเพลง สัญญารักน้ำอ้อย มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

1 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สั่งนาง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด สั่งนาง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดกีต้าร์ สั่งนาง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดเพลง สั่งนาง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เพลง สั่งนาง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง สั่งนาง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord สั่งนาง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
คอร์ด เนื้อเพลง สั่งนาง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

5 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง คนชื่อเดือน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordza

คอร์ด คนชื่อเดือน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดกีต้าร์ คนชื่อเดือน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | คอร์ดเพลง คนชื่อเดือน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เพลง คนชื่อเดือน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | เนื้อเพลง คนชื่อเดือน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย | Chord คนชื่อเดือน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย
คอร์ด เนื้อเพลง คนชื่อเดือน มนต์สิทธิ์ คำสร้อย Chordzaเดือนเห็นเดือน เคลื่อนคล้อยลอยล่น
แอบบังเมฆมิดมืดมนจะไกลพ้น
เหมือนคนชื่อเดือน จงไปดี
น้ำตาอย่ามีไหลเปื้อน ได้ไปเป็นแม่ศรีเรือน
ของคนกรุงเทพที่มีเงินถม

เดือนเห็นเดือน เคลือนคล้อยลอยเลื่อน
เหมือนคนรักข้าชื่อเดือน
จะลางเลือนด้วยใจขื่นขม
ข้าขาดเงิน ขาดทองจึงต้องหมองตรม
คนอื่นเขามีเงินถม รักจึงล่มเหมือนน้ำท่วมนา

เดือนก่อนเดือนทอแสงนวลใย
เดี๋ยวนี้เดือนคล้อยลอยไป
เปรียบได้ไหมกับเธอกานดา
เจ้าโชคดี ข้านี้เลยโชกน้ำตา
ไปเป็นหงส์ อย่าลืมดงกา
สำเนียงกากา อย่าลืม อย่าลืม

เดือนเห็นเดือน เคลื่อนคล้อยลอยต่ำ
ความมืดเริ่มมาครอบงำ
เหมือนความช้ำ หม่นหมองเศร้าซึม
เดือนจะลา ลับไปด้วยใจแสนปลื้ม
ตรงข้ามข้าเศร้าเหงาซึม สุดลืมคนรักชื่อเดือน

เดือนก่อนเดือนทอแสงนวลใย
เดี๋ยวนี้เดือนคล้อยลอยไป
เปรียบได้ไหมกับเธอกานดา
เจ้าโชคดี ข้านี้เลยโชกน้ำตา
ไปเป็นหงส์ อย่าลืมดงกา
สำเนียงกากา อย่าลืม อย่าลืม

เดือนเห็นเดือน เคลื่อนคล้อยลอยต่ำ
ความมืดเริ่มมาครอบงำ
เหมือนความช้ำ หม่นหมองเศร้าซึม
เดือนจะลา ลับไปด้วยใจแสนปลื้ม
ตรงข้ามข้าเศร้าเหงาซึม สุดลืมคนรักชื่อเดือน