แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ แสดงบทความทั้งหมด

26 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง อนิจจาทิงเจอร์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อนิจจาทิงเจอร์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza
คอร์ด อนิจจาทิงเจอร์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง อนิจจาทิงเจอร์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | Chord อนิจจาทิงเจอร์ พุ่มพวง ดวงจันทร์

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจถวายวัด พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หัวใจถวายวัด พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza
คอร์ด หัวใจถวายวัด พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง หัวใจถวายวัด พุ่มพวง ดวงจันทร์ | Chord หัวใจถวายวัด พุ่มพวง ดวงจันทร์

31 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง นอนฟังเครื่องไฟ พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด นอนฟังเครื่องไฟ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ นอนฟังเครื่องไฟ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง นอนฟังเครื่องไฟ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง นอนฟังเครื่องไฟ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง นอนฟังเครื่องไฟ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | Chord นอนฟังเครื่องไฟ พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง นอนฟังเครื่องไฟ พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พาร์ตเนอร์เบอร์ห้า พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด พาร์ตเนอร์เบอร์ห้า พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ พาร์ตเนอร์เบอร์ห้า พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง พาร์ตเนอร์เบอร์ห้า พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง พาร์ตเนอร์เบอร์ห้า พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง พาร์ตเนอร์เบอร์ห้า พุ่มพวง ดวงจันทร์ | Chord พาร์ตเนอร์เบอร์ห้า พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง พาร์ตเนอร์เบอร์ห้า พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

17 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เสียสาวเมื่ออยู่ มศ พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด เสียสาวเมื่ออยู่ มศ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ เสียสาวเมื่ออยู่ มศ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง เสียสาวเมื่ออยู่ มศ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง เสียสาวเมื่ออยู่ มศ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง เสียสาวเมื่ออยู่ มศ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | Chord เสียสาวเมื่ออยู่ มศ พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง เสียสาวเมื่ออยู่ มศ พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

24 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หม้ายขันหมาก พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด หม้ายขันหมาก พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ หม้ายขันหมาก พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง หม้ายขันหมาก พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง หม้ายขันหมาก พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง หม้ายขันหมาก พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง หม้ายขันหมาก พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง นักร้องบ้านนอก พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด นักร้องบ้านนอก พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ นักร้องบ้านนอก พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง นักร้องบ้านนอก พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง นักร้องบ้านนอก พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง นักร้องบ้านนอก พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง นักร้องบ้านนอก พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดาวเรืองดาวโรย พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด ดาวเรืองดาวโรย พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ ดาวเรืองดาวโรย พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง ดาวเรืองดาวโรย พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง ดาวเรืองดาวโรย พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง ดาวเรืองดาวโรย พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง ดาวเรืองดาวโรย พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง คนดังลืมหลังควาย พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด คนดังลืมหลังควาย พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ คนดังลืมหลังควาย พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง คนดังลืมหลังควาย พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง คนดังลืมหลังควาย พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง คนดังลืมหลังควาย พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง คนดังลืมหลังควาย พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

9 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง แก้วรอพี่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด แก้วรอพี่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ แก้วรอพี่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง แก้วรอพี่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง แก้วรอพี่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง แก้วรอพี่ พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง แก้วรอพี่ พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza


พี่จ๋าพี่ สัญญาปีนี้ แล้วไม่มาแต่ง
ค่าสินสอด ก็ไม่แพง
หรือพี่แกล้งให้แก้วรอ เรื่อยไป
พี่จ๋าพี่ แถวย่านบ้านนี้ เขาว่าแก้วได้
หม้ายขันหมาก แล้วหรือไร
แก้วแสนอับอาย เมื่อถูกหญิงชายประจาน
ปีนี้ข้าวไม่ดี แก้วไม่ว่า
แต่อย่าลืมปีหน้า พี่ต้องมาแต่งงาน
จะรออีกปี คราวนี้คงอีกไม่นาน
ใจไหวหวั่น กลัวพี่หลอกลวง
พี่จ๋าพี่ ส่วนตัวแก้วนี้ พี่ไม่ต้องห่วง
จะไม่ขอ มีคู่ควง
พี่อย่าหลอกลวง จงรีบมาแต่งงาน
ปีนี้ข้าวไม่ดี แก้วไม่ว่า
แต่อย่าลืมปีหน้า พี่ต้องมาแต่งงาน
จะรออีกปี คราวนี้คงอีกไม่นาน
ใจไหวหวั่น กลัวพี่หลอกลวง
พี่จ๋าพี่ ส่วนตัวแก้วนี้ พี่ไม่ต้องห่วง
จะไม่ขอ มีคู่ควง
พี่อย่าหลอกลวง จงรีบมาแต่งงาน25 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชายในฝัน พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด ผู้ชายในฝัน พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ ผู้ชายในฝัน พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง ผู้ชายในฝัน พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง ผู้ชายในฝัน พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง ผู้ชายในฝัน พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง ผู้ชายในฝัน พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza


ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกาย หาผู้ชายถูกใจไม่มี เมื่อคืนฝันดีน่าตบ ฝันๆว่าพบผู้ชายยอดดี พาไปเที่ยวดูหนัง พาไปนั่งจู๋จี๋ แล้วพาไปเที่ยวชมสวน เด็ดดอกลำดวนส่งให้ด้วยซี เสียบหูให้ตั้งหลายหน เสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกที ต๊กใจตื่นตอนตีสี่ แหมเสียดายจัง เฮ้อเสียดายจัง * ตีห้าไม่ถึงก็จวน คิดทบทวนเรื่องฝันชั้นดี ผู้ชายอะไรน่าหยิก กระซี้กระซิกน่ารักน่าตี เพียรมาออดออเซาะ คำเสนาะมากมี ฝันว่าคิดอยู่หวำหวาม ถ้าถูกลวนลามจะทำไงดี ความคิดพอหยุดลงปั๊บ หมุบหมับหนุบหนับ เขาจับเขาจี๋ ต๊กใจตื่นมาเสียนี่ แหมเสียดายจัง เฮ้อเสียดายจัง


24 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง โลกของผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด โลกของผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ โลกของผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง โลกของผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง โลกของผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง โลกของผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง โลกของผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza


โลกสุดสวย อันแสนกว้างไกล มวลพิษภัยดูมากมี แต่ชีวิตในโลกทุกชีวี ยังต้องมีดิ้นรน ผึ้งน้อยตัวหนึ่งนี้ ดิ้นหนีพิษภัยที่ผจญ ต้องทุกข์ ต้องทน เพื่อชีพตนและคนร่วมเดิน ผึ้งผกผิน บินลอยลิ่วเคว้ง เอาเสียงเพลงแลกเงิน ผึ้งก็หวังแฟนผึ้งยังไม่เมิน ปล่อยผึ้งเดินที่สลัว ผึ้งได้กินใช่กินเพียงตัว ทางครอบครัวก็อิ่มกัน ผึ้งน้อยตัวหนึ่งนี้ ดิ้นหนีพิษภัยที่ผจญ ต้องทุกข์ ต้องทน เพื่อชีพตนและคนร่วมเดิน ผึ้งผกผิน บินลอยลิ่วเคว้ง เอาเสียงเพลงแลกเงิน ผึ้งก็หวังแฟนผึ้งยังไม่เมิน ปล่อยผึ้งเดินที่สลัว ผึ้งได้กินใช่กินเพียงตัว ทางครอบครัวก็อิ่มกัน


15 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ขอให้โสดทีเถอะ พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza

คอร์ด ขอให้โสดทีเถอะ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดกีต้าร์ ขอให้โสดทีเถอะ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | คอร์ดเพลง ขอให้โสดทีเถอะ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เพลง ขอให้โสดทีเถอะ พุ่มพวง ดวงจันทร์ | เนื้อเพลง ขอให้โสดทีเถอะ พุ่มพวง ดวงจันทร์
คอร์ด เนื้อเพลง ขอให้โสดทีเถอะ พุ่มพวง ดวงจันทร์ Chordza


สี่โมงเช้าเขาต้องมาทุกวัน มีสาวพราวพรรณตามมาห่าง ห่าง น้องสาวเขาหรือแฟนเคียงข้าง ท่าทางสำอางสำรวย เจอะหน้าฉันคุยไม่นานแล้วไป ดูเหมือนเกรงใจคนตามมาด้วย บางทีซื้อทั้งนมทั้งกล้วย แล้วคุณคนสวยเขาก็ช่วยถือไป อยากทราบว่าสาวคนนั้น เขาเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นใคร ถ้าเป็นแฟนฉันก็ขอโทษ แต่ถ้าเธอโสดฉันก็ดีใจ เพราะไม่ได้แย่งของรักใคร ให้เจ้าของเขาต้องหัวหมุน ก่อนจากกันเขายังหันมองตา เลือดสาวซู่ซ่าฉีดหน้าจนอุ่น ใกล้เขาแล้วใจเราว้าวุ่น เจ้าพระคุณขอให้โสดทีเถอะ ขอให้โสดทีเถอะ อยากทราบว่าสาวคนนั้น เขาเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นใคร ถ้าเป็นแฟนฉันก็ขอโทษ แต่ถ้าเธอโสดฉันก็ดีใจ เพราะไม่ได้แย่งของรักใคร ให้เจ้าของเขาต้องหัวหมุน ก่อนจากกันเขายังหันมองตา เลือดสาวซู่ซ่าฉีดหน้าจนอุ่น ใกล้เขาแล้วใจเราว้าวุ่น เจ้าพระคุณขอให้โสดทีเถอะ ขอให้โสดทีเถอะ