แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Shawn Mendes แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Shawn Mendes แสดงบทความทั้งหมด

18 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Imagination Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Imagination Shawn Mendes Chordza
คอร์ด Imagination Shawn Mendes | เนื้อเพลง Imagination Shawn Mendes | Chord Imagination Shawn Mendes

8 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง If I Can t Have You Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง If I Can t Have You Shawn Mendes Chordza
คอร์ด If I Can t Have You Shawn Mendes | เนื้อเพลง If I Can t Have You Shawn Mendes | Chord If I Can t Have You Shawn Mendes

29 พฤษภาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง If I Can t Have You Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง If I Can t Have You Shawn Mendes Chordza
คอร์ด If I Can t Have You Shawn Mendes | เนื้อเพลง If I Can t Have You Shawn Mendes | Chord If I Can t Have You Shawn Mendes

28 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Because I Had You Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Because I Had You Shawn Mendes Chordza
คอร์ด Because I Had You Shawn Mendes | เนื้อเพลง Because I Had You Shawn Mendes | Chord Because I Had You Shawn Mendes

29 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Nervous Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Nervous Shawn Mendes Chordza
คอร์ด Nervous Shawn Mendes | เนื้อเพลง Nervous Shawn Mendes | Chord Nervous Shawn Mendes

12 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Weight Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Weight Shawn Mendes Chordza
คอร์ด The Weight Shawn Mendes | เนื้อเพลง The Weight Shawn Mendes | Chord The Weight Shawn Mendes

คอร์ด เนื้อเพลง Show You Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Show You Shawn Mendes Chordza
คอร์ด Show You Shawn Mendes | เนื้อเพลง Show You Shawn Mendes | Chord Show You Shawn Mendes

คอร์ด เนื้อเพลง Never Be Alone Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Never Be Alone Shawn Mendes Chordza
คอร์ด Never Be Alone Shawn Mendes | เนื้อเพลง Never Be Alone Shawn Mendes | Chord Never Be Alone Shawn Mendes

คอร์ด เนื้อเพลง Lost in Japan Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lost in Japan Shawn Mendes Chordza
คอร์ด Lost in Japan Shawn Mendes | เนื้อเพลง Lost in Japan Shawn Mendes | Chord Lost in Japan Shawn Mendes

คอร์ด เนื้อเพลง In My Blood Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง In My Blood Shawn Mendes Chordza
คอร์ด In My Blood Shawn Mendes | เนื้อเพลง In My Blood Shawn Mendes | Chord In My Blood Shawn Mendes

คอร์ด เนื้อเพลง Aftertaste Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Aftertaste Shawn Mendes Chordza
คอร์ด Aftertaste Shawn Mendes | เนื้อเพลง Aftertaste Shawn Mendes | Chord Aftertaste Shawn Mendes

19 พฤษภาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes Chordza
คอร์ด There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | เนื้อเพลง There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | Chord There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes

7 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Stitches Shawn Mendes Chordza

คอร์ด Stitches Shawn Mendes | คอร์ดกีต้าร์ Stitches Shawn Mendes | คอร์ดเพลง Stitches Shawn Mendes | เพลง Stitches Shawn Mendes | เนื้อเพลง Stitches Shawn Mendes | Chord Stitches Shawn Mendes
คอร์ด เนื้อเพลง Stitches Shawn Mendes Chordza

7 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Mercy Shawn Mendes Chordza

คอร์ด Mercy Shawn Mendes | คอร์ดกีต้าร์ Mercy Shawn Mendes | คอร์ดเพลง Mercy Shawn Mendes | เพลง Mercy Shawn Mendes | เนื้อเพลง Mercy Shawn Mendes | Chord Mercy Shawn Mendes
คอร์ด เนื้อเพลง Mercy Shawn Mendes Chordza

7 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Ruin Shawn Mendes Chordza

คอร์ด Ruin Shawn Mendes | คอร์ดกีต้าร์ Ruin Shawn Mendes | คอร์ดเพลง Ruin Shawn Mendes | เพลง Ruin Shawn Mendes | เนื้อเพลง Ruin Shawn Mendes | Chord Ruin Shawn Mendes
คอร์ด เนื้อเพลง Ruin Shawn Mendes Chordza

29 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Treat You Better Shawn Mendes Chordza

คอร์ด Treat You Better Shawn Mendes | คอร์ดกีต้าร์ Treat You Better Shawn Mendes | คอร์ดเพลง Treat You Better Shawn Mendes | เพลง Treat You Better Shawn Mendes | เนื้อเพลง Treat You Better Shawn Mendes | Chord Treat You Better Shawn Mendes
คอร์ด เนื้อเพลง Treat You Better Shawn Mendes Chordza

18 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Believe Shawn Mendes Chordza

คอร์ด Believe Shawn Mendes | คอร์ดกีต้าร์ Believe Shawn Mendes | คอร์ดเพลง Believe Shawn Mendes | เพลง Believe Shawn Mendes | เนื้อเพลง Believe Shawn Mendes | Chord Believe Shawn Mendes
คอร์ด เนื้อเพลง Believe Shawn Mendes Chordza

I believe, I believe, I believe, hey [x8]

Everest is only a mountain
A pyramid is just a shape
Doesn't have to hold you back
Doesn't have to pin you down

Let your dreams take flight
And your heart ignite

Did you know that it's true
Everything is possible
There's nothing we can't do
It's a wild and beautiful fire
And I believe in you

I believe, I believe, I believe, hey [4x]
And I believe in you
I believe, I believe, I believe, hey [4x]

Don't be afraid to be who you are
Just dream out and shout and follow the stars
Forget about the past that it's over
We are the young ones our way is forward

Who keeps tabs on stupid mistakes?
We all mess up but that's just the way
We learn how to get back up
We learn how to turn the page

So we will let our dreams take flight
And our hearts ignite

Did you know that it's true
Everything is possible
There's nothing we can't do
It's a wild and beautiful fire
And I believe in you

I believe, I believe, I believe, hey [4x]
And I believe in you
I believe, I believe, I believe, hey [4x]

Let your dreams take flight
And your heart ignite

Did you know that it's true
That everything is possible
There's nothing we can't do
It's a wild and beautiful fire
And I believe in you

I believe, I believe, I believe, hey [4x]
And I believe in you
I believe, I believe, I believe, hey [4x]
And I believe in you