แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อาม ชุติมา แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อาม ชุติมา แสดงบทความทั้งหมด

30 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ย่านพ่อด่า อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ย่านพ่อด่า อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด ย่านพ่อด่า อาม ชุติมา | เนื้อเพลง ย่านพ่อด่า อาม ชุติมา | Chord ย่านพ่อด่า อาม ชุติมา

20 มิถุนายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง บักห่าขั่วมึง อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บักห่าขั่วมึง อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด บักห่าขั่วมึง อาม ชุติมา | เนื้อเพลง บักห่าขั่วมึง อาม ชุติมา | Chord บักห่าขั่วมึง อาม ชุติมา

9 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ที่รักของคนอื่น อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ที่รักของคนอื่น อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด ที่รักของคนอื่น อาม ชุติมา | เนื้อเพลง ที่รักของคนอื่น อาม ชุติมา | Chord ที่รักของคนอื่น อาม ชุติมา

9 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ผีบ้าถามทาง อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผีบ้าถามทาง อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด ผีบ้าถามทาง อาม ชุติมา | เนื้อเพลง ผีบ้าถามทาง อาม ชุติมา | Chord ผีบ้าถามทาง อาม ชุติมา

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยน้องไปสา อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ปล่อยน้องไปสา อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด ปล่อยน้องไปสา อาม ชุติมา | เนื้อเพลง ปล่อยน้องไปสา อาม ชุติมา | Chord ปล่อยน้องไปสา อาม ชุติมา

26 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อาม ชุติมา | เนื้อเพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อาม ชุติมา | Chord บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อาม ชุติมา

5 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เธอคือ อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เธอคือ อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด เธอคือ อาม ชุติมา | เนื้อเพลง เธอคือ อาม ชุติมา | Chord เธอคือ อาม ชุติมา

26 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง มีแฮงโลดสู อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง มีแฮงโลดสู อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด มีแฮงโลดสู อาม ชุติมา | เนื้อเพลง มีแฮงโลดสู อาม ชุติมา | Chord มีแฮงโลดสู อาม ชุติมา

14 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้สาวบึงกาฬ อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ผู้สาวบึงกาฬ อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด ผู้สาวบึงกาฬ อาม ชุติมา | เนื้อเพลง ผู้สาวบึงกาฬ อาม ชุติมา | Chord ผู้สาวบึงกาฬ อาม ชุติมา

2 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง กลับมาได้บ่ อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กลับมาได้บ่ อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด กลับมาได้บ่ อาม ชุติมา | เนื้อเพลง กลับมาได้บ่ อาม ชุติมา | Chord กลับมาได้บ่ อาม ชุติมา

27 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อาม ชุติมา | เนื้อเพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อาม ชุติมา | Chord บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า อาม ชุติมา

23 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมปล่อย อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ยอมปล่อย อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด ยอมปล่อย อาม ชุติมา | เนื้อเพลง ยอมปล่อย อาม ชุติมา | Chord ยอมปล่อย อาม ชุติมา

4 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง ภาพเก่า อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ภาพเก่า อาม ชุติมา Chordza
คอร์ด ภาพเก่า อาม ชุติมา | เนื้อเพลง ภาพเก่า อาม ชุติมา | Chord ภาพเก่า อาม ชุติมา

2 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง บ่ขวางทางอ้าย อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด บ่ขวางทางอ้าย อาม ชุติมา | คอร์ดกีต้าร์ บ่ขวางทางอ้าย อาม ชุติมา | คอร์ดเพลง บ่ขวางทางอ้าย อาม ชุติมา | เพลง บ่ขวางทางอ้าย อาม ชุติมา | เนื้อเพลง บ่ขวางทางอ้าย อาม ชุติมา | Chord บ่ขวางทางอ้าย อาม ชุติมา
คอร์ด เนื้อเพลง บ่ขวางทางอ้าย อาม ชุติมา Chordza

1 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง อดีตเคยพัง อาม ชุติมา Chordza

คอร์ด อดีตเคยพัง อาม ชุติมา | คอร์ดกีต้าร์ อดีตเคยพัง อาม ชุติมา | คอร์ดเพลง อดีตเคยพัง อาม ชุติมา | เพลง อดีตเคยพัง อาม ชุติมา | เนื้อเพลง อดีตเคยพัง อาม ชุติมา | Chord อดีตเคยพัง อาม ชุติมา
คอร์ด เนื้อเพลง อดีตเคยพัง อาม ชุติมา Chordza