แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ELTON JOHN แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ELTON JOHN แสดงบทความทั้งหมด

11 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง I m Still Standing Elton John Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I m Still Standing Elton John Chordza
คอร์ด I m Still Standing Elton John | เนื้อเพลง I m Still Standing Elton John | Chord I m Still Standing Elton John

19 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Can You Feel the Love Tonight Elton John Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Can You Feel the Love Tonight Elton John Chordza
คอร์ด Can You Feel the Love Tonight Elton John | เนื้อเพลง Can You Feel the Love Tonight Elton John | Chord Can You Feel the Love Tonight Elton John

7 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Rocket Man Elton John Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rocket Man Elton John Chordza
คอร์ด Rocket Man Elton John | เนื้อเพลง Rocket Man Elton John | Chord Rocket Man Elton John

5 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง In The Name Of You Elton John Chordza

คอร์ด In The Name Of You Elton John | คอร์ดกีต้าร์ In The Name Of You Elton John | คอร์ดเพลง In The Name Of You Elton John | เพลง In The Name Of You Elton John | เนื้อเพลง In The Name Of You Elton John | Chord In The Name Of You Elton John
คอร์ด เนื้อเพลง In The Name Of You Elton John Chordza

20 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Tiny Dancer ELTON JOHN Chordza

คอร์ด Tiny Dancer ELTON JOHN | คอร์ดกีต้าร์ Tiny Dancer ELTON JOHN | คอร์ดเพลง Tiny Dancer ELTON JOHN | เพลง Tiny Dancer ELTON JOHN | เนื้อเพลง Tiny Dancer ELTON JOHN | Chord Tiny Dancer ELTON JOHN
คอร์ด เนื้อเพลง Tiny Dancer ELTON JOHN Chordza

Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the band
Pretty eyed, pirate smile, you'll marry a music man
Ballerina, you must have seen her dancing in the sand
And now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand

Jesus freaks out in the street
Handing tickets out for God
Turning back she just laughs
The boulevard is not that bad

Piano man he makes his stand
In the auditorium
Looking on she sings the songs
The words she knows the tune she hums

But oh how it feels so real
Lying here with no one near
Only you and you can hear me
When I say softly slowly

Hold me closer tiny dancer
Count the headlights on the highway
Lay me down in sheets of linen
You had a busy day today

Hold me closer tiny dancer
Count the headlights on the highway
Lay me down in sheets of linen
You had a busy day today

Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the band
Pretty eyed, pirate smile, you'll marry a music man
Ballerina, you must have seen her dancing in the sand
And now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand

But oh how it feels so real
Lying here with no one near
Only you and you can hear me
When I say softly slowly

Hold me closer tiny dancer
Count the headlights on the highway
Lay me down in sheets of linen
You had a busy day today

Hold me closer tiny dancer
Count the headlights on the highway
Lay me down in sheets of linen
You had a busy day today17 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Crocodile Rock ELTON JOHN Chordza

คอร์ด Crocodile Rock ELTON JOHN | คอร์ดกีต้าร์ Crocodile Rock ELTON JOHN | คอร์ดเพลง Crocodile Rock ELTON JOHN | เพลง Crocodile Rock ELTON JOHN | เนื้อเพลง Crocodile Rock ELTON JOHN | Chord Crocodile Rock ELTON JOHN
คอร์ด เนื้อเพลง Crocodile Rock ELTON JOHN Chordza

* I remember when rock was young Me and Susie had so much fun Holding hands and
skimmin stones Had an old gold Chevy And a place of my own But the bigest kick I

ever got Was doin'a thing called The Crocodile Rock While the other kids were
Rockin'round the clock We were hoppin'and bopin' To the Crocodile Rock

** Well Crocodile Rockin' Is something shockin' When your feet just can't keep still
I never knew me a better time And I guess I never will Oh Lawdy mama those
Friday nights When Susie wore her dresses tight And the Crocodile Rockin' Was out
of sight..
Ya Ya Ya Ya But the year went by and rock just dile Suzie went and left Me and rock just
dile Forsome foreign guy long night crying by the record machine Dreamin of my chavy and old rlue jeans But they'll never kill the thrill we've got Bernnin'up to the Crocodile Rock
Learnin'Fast still the weeks went past We really thought
( ** )
Ya Ya Ya Ya
( * / ** )
Ya Ya Ya Ya