แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MARIAH CAREY แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MARIAH CAREY แสดงบทความทั้งหมด

12 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง All I Want For Christmas Is You Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All I Want For Christmas Is You Mariah Carey Chordza
คอร์ด All I Want For Christmas Is You Mariah Carey | เนื้อเพลง All I Want For Christmas Is You Mariah Carey | Chord All I Want For Christmas Is You Mariah Carey

17 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Touch My Body Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Touch My Body Mariah Carey Chordza
คอร์ด Touch My Body Mariah Carey | เนื้อเพลง Touch My Body Mariah Carey | Chord Touch My Body Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง Thanx 4 Nothin Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Thanx 4 Nothin Mariah Carey Chordza
คอร์ด Thanx 4 Nothin Mariah Carey | เนื้อเพลง Thanx 4 Nothin Mariah Carey | Chord Thanx 4 Nothin Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง O.O.C. Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง O.O.C. Mariah Carey Chordza
คอร์ด O.O.C. Mariah Carey | เนื้อเพลง O.O.C. Mariah Carey | Chord O.O.C. Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง Love Story Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love Story Mariah Carey Chordza
คอร์ด Love Story Mariah Carey | เนื้อเพลง Love Story Mariah Carey | Chord Love Story Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง Last Kiss Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Last Kiss Mariah Carey Chordza
คอร์ด Last Kiss Mariah Carey | เนื้อเพลง Last Kiss Mariah Carey | Chord Last Kiss Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง I Wish You Well Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Wish You Well Mariah Carey Chordza
คอร์ด I Wish You Well Mariah Carey | เนื้อเพลง I Wish You Well Mariah Carey | Chord I Wish You Well Mariah Carey

16 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง I Stay In Love Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Stay In Love Mariah Carey Chordza
คอร์ด I Stay In Love Mariah Carey | เนื้อเพลง I Stay In Love Mariah Carey | Chord I Stay In Love Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง I m That Chick Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I m That Chick Mariah Carey Chordza
คอร์ด I m That Chick Mariah Carey | เนื้อเพลง I m That Chick Mariah Carey | Chord I m That Chick Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง I ll Be Lovin U Long Time Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I ll Be Lovin U Long Time Mariah Carey Chordza
คอร์ด I ll Be Lovin U Long Time Mariah Carey | เนื้อเพลง I ll Be Lovin U Long Time Mariah Carey | Chord I ll Be Lovin U Long Time Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง For The Record Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง For The Record Mariah Carey Chordza
คอร์ด For The Record Mariah Carey | เนื้อเพลง For The Record Mariah Carey | Chord For The Record Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง Bye Bye Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bye Bye Mariah Carey Chordza
คอร์ด Bye Bye Mariah Carey | เนื้อเพลง Bye Bye Mariah Carey | Chord Bye Bye Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง Side Effects Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Side Effects Mariah Carey Chordza
คอร์ด Side Effects Mariah Carey | เนื้อเพลง Side Effects Mariah Carey | Chord Side Effects Mariah Carey

คอร์ด เนื้อเพลง Cruise Control Mariah Carey Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cruise Control Mariah Carey Chordza
คอร์ด Cruise Control Mariah Carey | เนื้อเพลง Cruise Control Mariah Carey | Chord Cruise Control Mariah Carey

30 เมษายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง We Belong Together MARIAH CAREY Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง We Belong Together MARIAH CAREY Chordza
คอร์ด We Belong Together MARIAH CAREY | เนื้อเพลง We Belong Together MARIAH CAREY | Chord We Belong Together MARIAH CAREY

คอร์ด เนื้อเพลง Touch My Body MARIAH CAREY Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Touch My Body MARIAH CAREY Chordza
คอร์ด Touch My Body MARIAH CAREY | เนื้อเพลง Touch My Body MARIAH CAREY | Chord Touch My Body MARIAH CAREY

30 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Without You MARIAH CAREY Chordza

คอร์ด Without You MARIAH CAREY | คอร์ดกีต้าร์ Without You MARIAH CAREY | คอร์ดเพลง Without You MARIAH CAREY | เพลง Without You MARIAH CAREY | เนื้อเพลง Without You MARIAH CAREY | Chord Without You MARIAH CAREY
คอร์ด เนื้อเพลง Without You MARIAH CAREY Chordza

No I can't forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that's just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows
No I can't forget tomorrow
When I think of all my sorrow
When I had you there
But then I let you go
And now it's only fair
That I should let you know
What you should know

I can't live
If living is without you
I can't live
I can't give anymore
I can't live
If living is without you
I can't give
I can't give anymore

Well I can't forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that's just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows
I can't live
If living is without you
I can't live
I can't give anymore
I can't live
If living is without you
I can't give
I can't give anymore

22 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Infinity MARIAH CAREY Chordza

คอร์ด Infinity MARIAH CAREY | คอร์ดกีต้าร์ Infinity MARIAH CAREY | คอร์ดเพลง Infinity MARIAH CAREY | เพลง Infinity MARIAH CAREY | เนื้อเพลง Infinity MARIAH CAREY | Chord Infinity MARIAH CAREY
คอร์ด เนื้อเพลง Infinity MARIAH CAREY ChordzaWhy you mad? Talkin' 'bout you're mad
Could it be that you just lost the best you've ever had?
That’s your bag, yup, that’s too bad
Show is over, you ain’t gotta act
Name hold weight like kilos
Boy, you actin' so corny like Fritos
Wouldn’t have none of that without me though
Ain’t none of my business, it's tea though
Outta ammo, gotta reload
If life was a game you're a free throw
It's nothing that you don’t already know

[Chorus:]
Close the door, lose the key
Leave my heart on the mat for me
I was yours eternally
There’s an end to infinity
To infinity

How I say this? Fact that you still exist
No disrespect, no second thought it truly, truly is
Truthfully I’m through with this
Why are we still doing this?
Answer the phone like, "Who is this?"
Take your head and knock some sense
Je ne comprends pas
Ain’t no compliments (duh)
Ain’t no being friends (duh)
Ain’t no false pretense (duh)
Ain’t no make amends (duh)
Ain’t no come agains (duh)
That’s the story, ain’t no happy ends

[Chorus]

Is it lack of ice got you so cold?
Have you ever felt this on your own?
Why you tryin' to play like you’re so grown?
Everything you own, boy, you still owe

[Chorus]

You're leaving, you're leaving, you're out the door
Infinity loving me more and more
You're leaving, you're leaving, you're out the door
Infinity loving me more and more
Cause I believe infinity is more than just a made up dream
I believe infinity is more than just a made up dream
25 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Infinity Mariah Carey Chordza

คอร์ด Infinity Mariah Carey | คอร์ดกีต้าร์ Infinity Mariah Carey | คอร์ดเพลง Infinity Mariah Carey | เพลง Infinity Mariah Carey | เนื้อเพลง Infinity Mariah Carey | Chord Infinity Mariah Carey
คอร์ด เนื้อเพลง Infinity Mariah Carey ChordzaWhy you mad?
Talkin' 'bout you're mad
Could it be that you just lost the best you've ever had
That’s your bag
Yup, that’s too bad
Show is over you ain’t gotta act

Name hold weight like kilos
Boy you actin' so corny like Fritos
Wouldn’t have none of that without me, though
Ain’t none of my business, it's tea though
Outta ammo, gotta reload
If life was a game you're a free throw
It's nothing that you don’t already know

[Chorus]
Close the door, lose the key
Leave my heart on the mat for me
I was yours eternally
There’s an end to infinity
To infinity

How I say this?
Fact that you still exist
No disrespect
No second thought it truly, truly is
Truthfully I’m through with this
Why are we still doing this?
Answer the phone like, "Who is this?"
Take your head and knock some sense

Je ne comprends pas
Ain’t no compliments (duh)
Ain’t no being friends (duh)
Ain’t no false pretense (duh)
Ain’t no make amends (duh)
Ain’t no come agains (duh)
That’s the story, ain’t no happy ends

Close the door, lose the key
Leave my heart on the mat for me
I was yours eternally
There’s an end to infinity
To infinity

Is it lack of ice got you so cold?
Have you ever felt this on your own?
Why you tryin' to play like you’re so grown?
Everything you own boy you still owe

Close the door, lose the key
Leave my heart on the mat for me
I was yours eternally
There’s an end to infinity
To infinity

You're leaving, you're leaving, you're out the door
Infinity loving me more and more
You're leaving, you're leaving, you're out the door
Infinity loving me more and more
Cause I believe infinity is more than just a made up dream
I believe infinity is more than just a made up dream


20 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You're Mine (Eternal) MARIAH CAREY Chordza

คอร์ด You're Mine (Eternal) MARIAH CAREY | คอร์ดกีต้าร์ You're Mine (Eternal) MARIAH CAREY | คอร์ดเพลง You're Mine (Eternal) MARIAH CAREY | เพลง You're Mine (Eternal) MARIAH CAREY | เนื้อเพลง You're Mine (Eternal) MARIAH CAREY
คอร์ด เนื้อเพลง You're Mine (Eternal) MARIAH CAREY Chordza


[Intro]
Mine (ma-ine)
Mine
Mine (you're ma-ine)
Mine
[Pre-Chorus]
I can't seem to live without your love
Suffocating here by myself dying for your touch
Spring time eyes that get you every time
And I just can't seem to give you up
You're mine
[Chorus]
You make me feel
Our love would never end
How can I forget
Baby we were the best
Suffered dreams of you all through the night
And baby I can't seem to give you up
You're mine
[Post-Chorus]
I can't seem to give you up
You're Mine (baby you're mine)
I can't seem to give you up
You're Mine
Summer days and summer nights
When I felt you in my arms
Didn't I want you badly
Wanted to let you have me
Autumn days and stormy nights
When you crushed me with your charms
Didn't I need you madly
Now I'm lying here falling apart
[Pre-Chorus]
I can't seem to live without your love
Suffocating here by myself dying for your touch
Spring time eyes that get you every time
And I just can't seem to give you up
You're Mine
[Chorus]
Boy you make me feel
Our love would never end
How can I forget
Baby we were the best
I suffer dreams of you all through the night
And baby I can't seem to give you up
You're Mine
I can't seem to give you up
You're Mine (baby you're mine)
I can't seem to give you up
You're Mine
[Bridge]
Oh
You make me feel
Like love would never end
Tell me how can I forget that
My baby we were the best
I suffer in dreams of you all through the night
And baby I can't seem to
Give you up
You're mine
[Post-Chorus]
I can't seem to give you up
You're Mine
I can't seem to give you up
You're Mine