แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Babra Streisand แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Babra Streisand แสดงบทความทั้งหมด

12 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Women In Love Babra Streisand Chordza

คอร์ด Women In Love Babra Streisand | คอร์ดกีต้าร์ Women In Love Babra Streisand | คอร์ดเพลง Women In Love Babra Streisand | เพลง Women In Love Babra Streisand | เนื้อเพลง Women In Love Babra Streisand
คอร์ด เนื้อเพลง Women In Love Babra Streisand ChordzaLife is a moment in space When the dreams are gone, it's a lonelier place
We kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why
The road is narrow and long when eyes meet eyes and the feeling is strong I turn away
from the wall I stumble and fall but I give you it all...
* I am a woman in love and I'll do anything to get you into my world and hold you
within It's a right that I defend over and over again What do I do
With you eternally mine in dreams there is no measure of time We planned it all at the start
that you and I would live in each other's hearts We may be oceans away You feel my love
and I hear what you say No truth is ever a lie I stumble and fall but I give you it all...
( * )
I am a woman in love and I'll do anything I am a woman in love and I'm talking to you.
to get you into my world and hold you within It's a right that I defend over and over again.
What do I do
11 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง The Way We Were Babra Streisand Chordza

คอร์ด The Way We Were Babra Streisand | คอร์ดกีต้าร์ The Way We Were Babra Streisand | คอร์ดเพลง The Way We Were Babra Streisand | เพลง The Way We Were Babra Streisand | เนื้อเพลง The Way We Were Babra Streisand
คอร์ด เนื้อเพลง The Way We Were Babra Streisand ChordzaMem'ries, Light the corners of my mind Misty water-colored memories Of the way we
were
Scattered pictures, Of the smiles we left behind Smiles we gave to one another For the
way we were Can it be that it was all so simple then Or has time re-written every line
If we had the chance to do it all again Tell me, would we Could we
Mem'ries, may be beautiful and yet What's too painful to remember We simply choose
to forget So it's the laughter We will remember Whenever we remember...
The way we were
คอร์ด เนื้อเพลง Memory Babra Streisand Chordza

คอร์ด Memory Babra Streisand | คอร์ดกีต้าร์ Memory Babra Streisand | คอร์ดเพลง Memory Babra Streisand | เพลง Memory Babra Streisand | เนื้อเพลง Memory Babra Streisand
คอร์ด เนื้อเพลง Memory Babra Streisand Chordza

Not a sound from the pavement Has the moon lost her memory She is smiling alone In the lamplight The withered leaves collect at my feet And the wind begins to moan Memory, all alone in the moonlight I can dream of the old days Life was beautiful then I remember the time I knew what happiness was Let the memory live again Every street lamp seems to beat A fatalistic warning Someone mutters and the street lamp sputters Soon it will be morning Daylight I must wait for the sunrise I must think of a new life and I mustn't give in When the dawn comes Tonight will be a memory too And a new day will begin Burnt out ends of smoky days The stale court smell of morning A street lamp dies Another night is over Another day is dawning Touch me, It is so easy to leave me All alone with the memory Of my days in the sun If you'll touch me, You'll understand what happiness is Look, a new day has begun


คอร์ด เนื้อเพลง Guilty Babra Streisand Chordza

คอร์ด Guilty Babra Streisand | คอร์ดกีต้าร์ Guilty Babra Streisand | คอร์ดเพลง Guilty Babra Streisand | เพลง Guilty Babra Streisand | เนื้อเพลง Guilty Babra Streisand
คอร์ด เนื้อเพลง Guilty Babra Streisand Chordza


Shadows falling , baby , we stand alone Out on the street anybody you meet got a heartache of their own (it oughta be illegal) Make it a crime to be lonely or sad (it oughta be illegal) You got a reason for livin' You battle on with the love you're livin' on You gotta be mine We take it away It's gotta be night and day Just a matter of tim e And we got nothing to be guilty of Our love will climb any mountain near or far , we are And we never let it end We are devotion And we got nothing to be sorry for Our love is one in a million Eyes can see that we got a highway to the sky I don't wanna hear your goodbye Oh! Pulse's racing , darling How grand we are Little by little we meet in the middle There's danger in the dark (it oughta be illegal) Make it a crime to be out in the cold (it oughta be illegal) You got a reason for livin' You battle on with the love you're buildin' on You gotta be mine We take it away It's gotta be night and day Just a matter of time And we got nothing to be guilty of Our love will climb and mountain near or far , we are And we never let it end We are devotion And we got nothing to be sorry for Our love is one in a million Eyes can see that we got a highway to the sky I don't wanna hear your goodbye Don't wanna hear your goodbye I don't wanna hear your And we got nothing to be guilty of Our love will climb and mountain near or far , we are And we never let it end We are devotion And we got nothing to be sorry for Our love is one in a million Eyes can see that we got a highway to the sky Don't wanna hear your goodbye Don't wanna hear your And we got nothing to be


6 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love Theme From A Star In Born Babra Streisand Chordza

คอร์ด Love Theme From A Star In Born Babra Streisand | คอร์ดกีต้าร์ Love Theme From A Star In Born Babra Streisand | คอร์ดเพลง Love Theme From A Star In Born Babra Streisand | เพลง Love Theme From A Star In Born Babra Streisand | เนื้อเพลง Love Theme From A Star In Born Babra Streisand
คอร์ด เนื้อเพลง Love Theme From A Star In Born Babra Streisand Chordza

Love soft as an easy chair Love fresh as the morning air One love that is shared by two I have found with you Like a rose under the April snow I was always certain love would grow Love ageless and evergreen Seldom seen by two You and I will make each night the first Everyday a beginning Spirits rise and their dance is unrehearsed They warm and excite us 'Cause we have the brightest love Two lights that shine as one Morning glory and midnight sun Time... we've learned to sail above Time... won't change the meaning of one love Ageless and ever evergreen...