แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Keith Urban แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Keith Urban แสดงบทความทั้งหมด

9 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Love The Way It Hurts (So Good) Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love The Way It Hurts (So Good) Keith Urban Chordza
คอร์ด Love The Way It Hurts (So Good) Keith Urban | เนื้อเพลง Love The Way It Hurts (So Good) Keith Urban | Chord Love The Way It Hurts (So Good) Keith Urban

คอร์ด เนื้อเพลง Horses Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Horses Keith Urban Chordza
คอร์ด Horses Keith Urban | เนื้อเพลง Horses Keith Urban | Chord Horses Keith Urban

19 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Coming Home Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Coming Home Keith Urban Chordza
คอร์ด Coming Home Keith Urban | เนื้อเพลง Coming Home Keith Urban | Chord Coming Home Keith Urban

30 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Female Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Female Keith Urban Chordza
คอร์ด Female Keith Urban | เนื้อเพลง Female Keith Urban | Chord Female Keith Urban

7 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Blue Ain't Your Color Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Blue Ain't Your Color Keith Urban Chordza
คอร์ด Blue Ain't Your Color Keith Urban | เนื้อเพลง Blue Ain't Your Color Keith Urban | Chord Blue Ain't Your Color Keith Urban

5 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Wasted Time Keith Urban Chordza

คอร์ด Wasted Time Keith Urban | คอร์ดกีต้าร์ Wasted Time Keith Urban | คอร์ดเพลง Wasted Time Keith Urban | เพลง Wasted Time Keith Urban | เนื้อเพลง Wasted Time Keith Urban | Chord Wasted Time Keith Urban
คอร์ด เนื้อเพลง Wasted Time Keith Urban Chordza

6 เมษายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Wasted Time Keith Urban Chordza

คอร์ด Wasted Time Keith Urban | คอร์ดกีต้าร์ Wasted Time Keith Urban | คอร์ดเพลง Wasted Time Keith Urban | เพลง Wasted Time Keith Urban | เนื้อเพลง Wasted Time Keith Urban | Chord Wasted Time Keith Urban
คอร์ด เนื้อเพลง Wasted Time Keith Urban Chordza

31 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Break On Me Keith Urban Chordza

คอร์ด Break On Me Keith Urban | คอร์ดกีต้าร์ Break On Me Keith Urban | คอร์ดเพลง Break On Me Keith Urban | เพลง Break On Me Keith Urban | เนื้อเพลง Break On Me Keith Urban | Chord Break On Me Keith Urban
คอร์ด เนื้อเพลง Break On Me Keith Urban Chordza

21 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban Chordza

คอร์ด John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | คอร์ดกีต้าร์ John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | คอร์ดเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | เพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | Chord John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban
คอร์ด เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban Chordza

I'm a 45 spinning on an old Victrola I'm a two strike swinger, I'm a Pepsi Cola I'm a blue jean quarterback saying "I love you" to the prom queen In a Chevy I'm John Wayne, Superman, California I'm a Kris Kristofferson Sunday morning I'm a mom and daddy singing along to Don McLean At the levee And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 Hey, hey Everything I needed That's right I'm Mark Twain on the Mississippi I'm Hemingway with a shot of whiskey I'm a TV dinner on a tray trying to figure out the Wheel of Fortune I'm a Texaco star, I'm a Gibson guitar I'm still a teenage kid trying to go too far I'm a jukebox waiting in a neon bar for a quarter And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 I spent a lot of years running from believing, looking for another way to save my soul The longer I live, the more I see it: there's only one way home And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 (John Cougar, John Deere, John 3:16) Everything I needed (John Cougar, John Deere, John 3:16) Everything I needed (John Cougar, John Deere, John 3:16) That's right

19 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban Chordza

คอร์ด John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | คอร์ดกีต้าร์ John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | คอร์ดเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | เพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban | Chord John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban
คอร์ด เนื้อเพลง John Cougar, John Deere, John 3 Keith Urban Chordza

I'm a 45 spinning on an old Victrola I'm a two strike swinger, I'm a Pepsi Cola I'm a blue jean quarterback saying "I love you" to the prom queen In a Chevy I'm John Wayne, Superman, California I'm a Kris Kristofferson Sunday morning I'm a mom and daddy singing along to Don McLean At the levee And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 Hey, hey Everything I needed That's right I'm Mark Twain on the Mississippi I'm Hemingway with a shot of whiskey I'm a TV dinner on a tray trying to figure out the Wheel of Fortune I'm a Texaco star, I'm a Gibson guitar I'm still a teenage kid trying to go too far I'm a jukebox waiting in a neon bar for a quarter And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 I spent a lot of years running from believing, looking for another way to save my soul The longer I live, the more I see it: there's only one way home And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 And I'm a child of a backseat freedom, baptized by rock and roll Marilyn Monroe and the Garden of Eden, never grow up, never grow old Just another rebel in the great wide open on the boulevard of broken dreams And I learned everything I needed to know from John Cougar, John Deere, John 3:16 (John Cougar, John Deere, John 3:16) Everything I needed (John Cougar, John Deere, John 3:16) Everything I needed (John Cougar, John Deere, John 3:16) That's right

24 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Cop Car Keith Urban Chordza

คอร์ด Cop Car Keith Urban | คอร์ดกีต้าร์ Cop Car Keith Urban | คอร์ดเพลง Cop Car Keith Urban | เพลง Cop Car Keith Urban | เนื้อเพลง Cop Car Keith Urban | Chord Cop Car Keith Urban
คอร์ด เนื้อเพลง Cop Car Keith Urban Chordza

We drove right past That no trespassing sign We sat on the tailgate And watched the planes take off We thought we had all night There was no need to rush That's when those cops Came pulling up And I thought Man, ain't this some shhhh [Bridge:] Your daddy's gonna kill me But if I survive tonight I wouldn't change one thing Baby, yeah I know it sounds crazy [Chorus:] But there was somethin bout the way The blue lights were shinin Bringing out the freedom in your eyes I was too busy watching you Going wild child To be worried about going to jail You were thinking that Running for it Would make a good story I was thinking you were crazy as hell And you were so Innocent But you were stealing my heart I fell in love in the back of a cop car Man, they weren't playin They sure threw those cuffs on quick You tried to sweet talk 'em They didn't fall for it But I did You were on the left I was on the right I knew you didn't smoke When you asked him for a light And I laughed He got mad and slammed the door [Repeat Bridge] [Repeat Chorus] Side by side And locked in tight They were taking their time But we didn't mind We talked And we laughed We sat real close By the time they let us go I was already gone [Repeat Chorus]