9 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Horses Keith Urban Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Horses Keith Urban Chordza
คอร์ด Horses Keith Urban | เนื้อเพลง Horses Keith Urban | Chord Horses Keith Urban

เนื้อเพลง Horses Keith Urban
คอร์ด Horses Keith Urban | เนื้อเพลง Horses Keith Urban | Chord Horses Keith Urban
Sometimes you get a little bit frightened
Afraid of the wind and the lightning
Sometimes you get a little bit insecure
Sometimes you wonder if you're even good enough
Hiding from the morning when it's too much
But there's so much waiting behind the door

And I know and I know and I know
That you just wanna dance in the light
Don't you know? Don't you know? Don't you know?
You're alive

So just let your horses run
To the limit like never before
Let's be lost and young
Wanna show you what your heart is made for
Let your horses run
Run, run, run, oh
Let your horses run
Run, run, run

I saw you on the street just the other day
You looked so pretty when you smiled that way
So open up the door, let your heart escape

'Cause I know and I know and I know
That you just wanna dance in the light
Don't you know? Don't you know? Don't you know?
You're alive

So just let your horses run
To the limit like never before
Let's be lost and young
Wanna show you what your heart is made for
Let your horses run
Run, run, run, oh
Let your horses run
Run, run, run

Ooh, ooh, ooh, ooh

And I know and I know and I know
That you just wanna dance in the light
Don't you know? Don't you know? Don't you know?
You're alive
'Cause I know and I know and I know
That you just wanna dance in the light
Don't you know? Don't you know? Don't you know?
You're alive, you're alive

Let your horses run
To the limit like never before
Let's be lost and young (I wanna be lost)
Wanna show you what your heart is made for (show you)
Let your horses run
Run, run, run, oh
Let your horses run
Run, run, run, oh

Ooh, ooh, ooh, ooh
Let 'em run
Dance in the light
Ooh, ooh, ooh, ooh
Ooh
Run, run, run
Ooh
EmoticonEmoticon