แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Christina Perri แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Christina Perri แสดงบทความทั้งหมด

29 ตุลาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Jar of Hearts Christina Perri Chordza

คอร์ด Jar of Hearts Christina Perri | คอร์ดกีต้าร์ Jar of Hearts Christina Perri | คอร์ดเพลง Jar of Hearts Christina Perri | เพลง Jar of Hearts Christina Perri | เนื้อเพลง Jar of Hearts Christina Perri | Chord Jar of Hearts Christina Perri
คอร์ด เนื้อเพลง Jar of Hearts Christina Perri Chordza

16 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Words Christina Perri Chordza

คอร์ด The Words Christina Perri | คอร์ดกีต้าร์ The Words Christina Perri | คอร์ดเพลง The Words Christina Perri | เพลง The Words Christina Perri | เนื้อเพลง The Words Christina Perri | Chord The Words Christina Perri
คอร์ด เนื้อเพลง The Words Christina Perri Chordza

12 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง A Thousand Years Pt 2 Christina Perri Chordza

คอร์ด A Thousand Years Pt 2 Christina Perri | คอร์ดกีต้าร์ A Thousand Years Pt 2 Christina Perri | คอร์ดเพลง A Thousand Years Pt 2 Christina Perri | เพลง A Thousand Years Pt 2 Christina Perri | เนื้อเพลง A Thousand Years Pt 2 Christina Perri
คอร์ด เนื้อเพลง A Thousand Years Pt 2 Christina Perri Chordza


[Christina Perri:]
The day we met,
Frozen I held my breath
Right from the start
I knew that I'd found a home for my heart...
... beats fast
Colors and promises
How to be brave?
How can I love when I'm afraid to fall?
But watching you stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer
[Chorus:]
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more
[Steve Kazee:]
Time stands still
Beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything take away
What's standing in front of me
Every breath
Every hour has come to this
[Christina Perri & Steve Kazee:]
One step closer
[Chorus:]
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more...
I'll love you for a thousand more...
One step closer
[Chorus: Christina Perri]
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more
[Christina Perri & Steve Kazee:]
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more16 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง The Words Christina Perri Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Words Christina Perri  Chordza
คอร์ด The Words Christina Perri | คอร์ดกีต้าร์ The Words Christina Perri | คอร์ดเพลง The Words Christina Perri| เพลง The Words Christina Perri | เนื้อเพลง The Words Christina PerriAll of the lights land on you
The rest of the world fades from view
And all of the love I see please, please say you feel it too
And all of the noise I hear inside
Restless and loud, unspoken and wild
And all that you need to say
To make it all go away
Is that you feel the same way too

And I know the scariest part is letting go
Cause love is a ghost you can’t control
I promise you the truth can’t hurt us now
So let the words slip out of your mouth

And all of the steps that led me to you
And all of the hell I had to walk through
But I wouldn’t trade a day for the chance to say
My love I’m in love with you
And I know the scariest part is letting go
Cause love is a ghost you can’t control
I promise you the truth can’t hurt us now
So let the words slip out of your mouth

I know that we’re both afraid
We both made the same mistakes
An open heart is an open wound to you
And in the wind of a heavy choice
Love has a quiet voice
Still you mind, now I’m yours to choose

And I know the scariest part is letting go
Let my love be the light that guides you home

And I know the scariest part is letting go
Cause love is a ghost you can’t control
I promise you the truth can’t hurt us now
So let the words slip out of your mouth