แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Boyce Avenue แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Boyce Avenue แสดงบทความทั้งหมด

12 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง I m Not The Only One Boyce Avenue Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I m Not The Only One Boyce Avenue Chordza
คอร์ด I m Not The Only One Boyce Avenue | เนื้อเพลง I m Not The Only One Boyce Avenue | Chord I m Not The Only One Boyce Avenue

คอร์ด เนื้อเพลง You Say Boyce Avenue Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Say Boyce Avenue Chordza
คอร์ด You Say Boyce Avenue | เนื้อเพลง You Say Boyce Avenue | Chord You Say Boyce Avenue

31 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Can't Stop The Feeling Boyce Avenue Chordza

คอร์ด Can't Stop The Feeling Boyce Avenue | คอร์ดกีต้าร์ Can't Stop The Feeling Boyce Avenue | คอร์ดเพลง Can't Stop The Feeling Boyce Avenue | เพลง Can't Stop The Feeling Boyce Avenue | เนื้อเพลง Can't Stop The Feeling Boyce Avenue | Chord Can't Stop The Feeling Boyce Avenue
คอร์ด เนื้อเพลง Can't Stop The Feeling Boyce Avenue Chordza

21 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love me like you do Boyce Avenue Chordza

คอร์ด Love me like you do Boyce Avenue | คอร์ดกีต้าร์ Love me like you do Boyce Avenue | คอร์ดเพลง Love me like you do Boyce Avenue | เพลง Love me like you do Boyce Avenue | เนื้อเพลง Love me like you do Boyce Avenue | Chord Love me like you do Boyce Avenue
คอร์ด เนื้อเพลง Love me like you do Boyce Avenue Chordza

You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the cure, you're the pain You're the only thing I wanna touch Never knew that it could mean so much, so much You're the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me to the dark Let me take you past our satellites You can see the world you brought to life, to life So love me like you do, lo-lo-love me like you do Love me like you do, lo-lo-love me like you do Touch me like you do, to-to-touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin is a holy gray I've got to find Only you can set my heart on fire, on fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do, lo-lo-love me like you do Love me like you do, lo-lo-love me like you do Touch me like you do, to-to-touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do, lo-lo-love me like you do Love me like you do, lo-lo-love me like you do Touch me like you do, to-to-touch me like you do What are you waiting for? I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do, lo-lo-love me like you do Love me like you do, lo-lo-love me like you do Touch me like you do, to-to-touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do, lo-lo-love me like you do Love me like you do, lo-lo-love me like you do Touch me like you do, to-to-touch me like you do What are you waiting for?


19 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love me like you do Boyce Avenue Chordza

คอร์ด Love me like you do Boyce Avenue | คอร์ดกีต้าร์ Love me like you do Boyce Avenue | คอร์ดเพลง Love me like you do Boyce Avenue | เพลง Love me like you do Boyce Avenue | เนื้อเพลง Love me like you do Boyce Avenue | Chord Love me like you do Boyce Avenue
คอร์ด เนื้อเพลง Love me like you do Boyce Avenue Chordza

You're the light, you're the night You're the color of my blood You're the cure, you're the pain You're the only thing I wanna touch Never knew that it could mean so much, so much You're the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me to the dark Let me take you past our satellites You can see the world you brought to life, to life So love me like you do, lo-lo-love me like you do Love me like you do, lo-lo-love me like you do Touch me like you do, to-to-touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin is a holy gray I've got to find Only you can set my heart on fire, on fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do, lo-lo-love me like you do Love me like you do, lo-lo-love me like you do Touch me like you do, to-to-touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do, lo-lo-love me like you do Love me like you do, lo-lo-love me like you do Touch me like you do, to-to-touch me like you do What are you waiting for? I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do, lo-lo-love me like you do Love me like you do, lo-lo-love me like you do Touch me like you do, to-to-touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do, lo-lo-love me like you do Love me like you do, lo-lo-love me like you do Touch me like you do, to-to-touch me like you do What are you waiting for?

10 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง See You again Boyce Avenue Chordza

คอร์ด See You again Boyce Avenue | คอร์ดกีต้าร์ See You again Boyce Avenue | คอร์ดเพลง See You again Boyce Avenue | เพลง See You again Boyce Avenue | เนื้อเพลง See You again Boyce Avenue | Chord See You again Boyce Avenue
คอร์ด เนื้อเพลง See You again Boyce Avenue Chordza

It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh I'll tell you all about it when I see you again When I see you again [Rap] Damn who knew all the planes we flew Good things we've been through That I'll be standing right here Talking to you about another path I Know we loved to hit the road and laugh But something told me that it wouldn't last Had to switch up look at things different see the bigger picture Those were the days hard work forever pays now I see you in a better place How could we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through you were standing there by my side And now you gonna be with me for the last ride It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh I'll tell you all about it when I see you again when I see you again [Rap] First you both go out your way And the vibe is feeling strong and what's Small turn to a friendship a friendship Turn into a bond and that bond will never Be broke and the love will never get lost And when brotherhood come first then the line Will never be crossed established it on our own When that line had to be drawn and that line is what We reach so remember me when I'm gone How could we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through you were standing there by my side And now you gonna be with me for the last ride So let the light guide your way hold every memory As you go and every road you take will always lead you home It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh I'll tell you all about it when I see you again When I see you again