แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ร็อกอำพัน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ร็อกอำพัน แสดงบทความทั้งหมด

1 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง หนาวเนื้อ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด หนาวเนื้อ ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ หนาวเนื้อ ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง หนาวเนื้อ ร็อกอำพัน | เพลง หนาวเนื้อ ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง หนาวเนื้อ ร็อกอำพัน | Chord หนาวเนื้อ ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง หนาวเนื้อ ร็อกอำพัน Chordza

12 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน | เพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน | Chord ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน Chordza

24 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน | เพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน | Chord ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ ร็อกอำพัน Chordza

19 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ร็อกอำพัน | เพลง วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ร็อกอำพัน | Chord วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน ร็อกอำพัน Chordza

8 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง หน้าอย่างเธอจะรักใครจริง ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด หน้าอย่างเธอจะรักใครจริง ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ หน้าอย่างเธอจะรักใครจริง ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง หน้าอย่างเธอจะรักใครจริง ร็อกอำพัน | เพลง หน้าอย่างเธอจะรักใครจริง ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง หน้าอย่างเธอจะรักใครจริง ร็อกอำพัน | Chord หน้าอย่างเธอจะรักใครจริง ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง หน้าอย่างเธอจะรักใครจริง ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 16 ปีแห่งความหลัง ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด 16 ปีแห่งความหลัง ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ 16 ปีแห่งความหลัง ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง 16 ปีแห่งความหลัง ร็อกอำพัน | เพลง 16 ปีแห่งความหลัง ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง 16 ปีแห่งความหลัง ร็อกอำพัน | Chord 16 ปีแห่งความหลัง ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง 16 ปีแห่งความหลัง ร็อกอำพัน Chordza

7 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เหนือคำสาบาน ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ เหนือคำสาบาน ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง เหนือคำสาบาน ร็อกอำพัน | เพลง เหนือคำสาบาน ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน ร็อกอำพัน | Chord เหนือคำสาบาน ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง เหนือคำสาบาน ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชื่นรัก ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด ชื่นรัก ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ ชื่นรัก ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง ชื่นรัก ร็อกอำพัน | เพลง ชื่นรัก ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง ชื่นรัก ร็อกอำพัน | Chord ชื่นรัก ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง ชื่นรัก ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง จูบไม่หวาน ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด จูบไม่หวาน ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ จูบไม่หวาน ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง จูบไม่หวาน ร็อกอำพัน | เพลง จูบไม่หวาน ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง จูบไม่หวาน ร็อกอำพัน | Chord จูบไม่หวาน ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง จูบไม่หวาน ร็อกอำพัน Chordza

5 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง แด่คนชื่อเจี๊ยบ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด แด่คนชื่อเจี๊ยบ ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ แด่คนชื่อเจี๊ยบ ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง แด่คนชื่อเจี๊ยบ ร็อกอำพัน | เพลง แด่คนชื่อเจี๊ยบ ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง แด่คนชื่อเจี๊ยบ ร็อกอำพัน | Chord แด่คนชื่อเจี๊ยบ ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง แด่คนชื่อเจี๊ยบ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ร็อกอำพัน | เพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ร็อกอำพัน | Chord เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง เอาคำว่ารักของเธอคืนไป ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนึ่งในดวงใจ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด หนึ่งในดวงใจ ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ หนึ่งในดวงใจ ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง หนึ่งในดวงใจ ร็อกอำพัน | เพลง หนึ่งในดวงใจ ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง หนึ่งในดวงใจ ร็อกอำพัน | Chord หนึ่งในดวงใจ ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง หนึ่งในดวงใจ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ความรักเหมือนยาขม ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด ความรักเหมือนยาขม ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ ความรักเหมือนยาขม ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง ความรักเหมือนยาขม ร็อกอำพัน | เพลง ความรักเหมือนยาขม ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง ความรักเหมือนยาขม ร็อกอำพัน | Chord ความรักเหมือนยาขม ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง ความรักเหมือนยาขม ร็อกอำพัน Chordza

4 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ไปตามดวง ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด ไปตามดวง ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ ไปตามดวง ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง ไปตามดวง ร็อกอำพัน | เพลง ไปตามดวง ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง ไปตามดวง ร็อกอำพัน | Chord ไปตามดวง ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง ไปตามดวง ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โอ้รัก ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด โอ้รัก ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ โอ้รัก ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง โอ้รัก ร็อกอำพัน | เพลง โอ้รัก ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง โอ้รัก ร็อกอำพัน | Chord โอ้รัก ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง โอ้รัก ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นไปไม่ได้ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เป็นไปไม่ได้ ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ เป็นไปไม่ได้ ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง เป็นไปไม่ได้ ร็อกอำพัน | เพลง เป็นไปไม่ได้ ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง เป็นไปไม่ได้ ร็อกอำพัน | Chord เป็นไปไม่ได้ ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง เป็นไปไม่ได้ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง หนึ่งมิตรชิดใกล้ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด หนึ่งมิตรชิดใกล้ ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ หนึ่งมิตรชิดใกล้ ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง หนึ่งมิตรชิดใกล้ ร็อกอำพัน | เพลง หนึ่งมิตรชิดใกล้ ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง หนึ่งมิตรชิดใกล้ ร็อกอำพัน | Chord หนึ่งมิตรชิดใกล้ ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง หนึ่งมิตรชิดใกล้ ร็อกอำพัน Chordza

ชื่นชีวันเมื่อฉันและเธอชิดใกล้ แต่ไฉนเธอห่างฉันไปทุกที

ช่างไม่มีน้ำใจใยดี ต่อไมตรีสัมพันธ์

เริ่มแต่วันที่เราคบกันคล้ายเพื่อน แต่ดูเหมือนมีสิ่งเร้าใจไหวหวั่น

ปล่อยให้รุมสุมทรวงนานวัน เปลี่ยนเป็นฉันรักเธอ

* ไม่เคยเผยความในใจ หากวันใดเผยใจกลัวเก้อ เฝ้าคอยแต่หลงละเมอ ยามเมื่อเธอห่างไป

** อยากให้เธอได้มองเห็นใจฉันหน่อย แต่เพียงน้อยคือหนึ่งมิตรเคยชิดใกล้

จะคู่ควรเสมอเธอเพียงใด สุดแต่ใจของเธอ

( * , ** )คอร์ด เนื้อเพลง ทะเลไม่เคยหลับ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด ทะเลไม่เคยหลับ ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ ทะเลไม่เคยหลับ ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง ทะเลไม่เคยหลับ ร็อกอำพัน | เพลง ทะเลไม่เคยหลับ ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง ทะเลไม่เคยหลับ ร็อกอำพัน | Chord ทะเลไม่เคยหลับ ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง ทะเลไม่เคยหลับ ร็อกอำพัน Chordza

มอง ซิมองทะเลเห็นลมคลื่นเห่จูบหิน
บาง ครั้งมันบ้าบิ่นกระแทกหินดังครืนครืน
ทะเล ไม่เคยหลับใหลใคร ตอบได้ไหมไฉนจึงตื่น
บางครั้งยังสะอื้นทะเลมันตื่นอยู่ร่ำไป
*ทะเลหัวใจของเราแฝงเอารักแอบเข้าไวั
ดูซิเป็นไปได้ตื่นใจเหมือนดังทะเลครวญ
ยามหลับไหลชั่วคืน ก็ถูกคลื่นฝัน ปลุกฉัน รัญจวน
ใจรักจึงเรรวน มิเคยจะหลับ เหมือนกับทะเล
ทะเลหัวใจของเรา แฝงเอารักแอบเข้าไว้
ดูซิเป็นไปได้ ตื่นใจเหมือนดัง ทะเล
ครวญ ยามหลับใหลชั่วคืน ก็ถูกคลื่นฝัน
ปลุกฉันรัญจวน ใจรักจึงเรรวน
มิเคยจะหลับ เหมือนกับทะเล..คอร์ด เนื้อเพลง ขาดเธอขาดใจ ร็อกอำพัน Chordza

คอร์ด ขาดเธอขาดใจ ร็อกอำพัน | คอร์ดกีต้าร์ ขาดเธอขาดใจ ร็อกอำพัน | คอร์ดเพลง ขาดเธอขาดใจ ร็อกอำพัน | เพลง ขาดเธอขาดใจ ร็อกอำพัน | เนื้อเพลง ขาดเธอขาดใจ ร็อกอำพัน | Chord ขาดเธอขาดใจ ร็อกอำพัน
คอร์ด เนื้อเพลง ขาดเธอขาดใจ ร็อกอำพัน Chordza

ยอดรัก ใยเธอเมินหน้า เหมือนว่าไม่รักหรือไร บอกแล้วเธอจำได้ไหม รักเธอ รักเธอ รักเธอ โลกนี้ไม่มีความหมาย ขอยอมตายจะควานหาเธอสุดชีวิต คิดว่าคงจะเจอขอบอกเธอ (ขอบอกเธอว่า...)รักนิรันดร์ จะตามเจ็ดคาบสมุทร โลกคงหยุดเพื่อดูเธอ จะตามถึงดวงพระจันทร์ เอาดวงดาวนั้นมากำนัลแด่เธอ ** ยอดรักฉันยังร้องไห้ หัวใจปวดร้าวเพราะเธอ ห้ามแล้วก็ยังบ่นเพ้อ ขาดเธอเหมือนดังขาดใจ (ซ้ำ **)