แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ทราย Fahrenheit แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ทราย Fahrenheit แสดงบทความทั้งหมด

12 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง แหลก ทราย Fahrenheit Chordza

คอร์ด แหลก ทราย Fahrenheit | คอร์ดกีต้าร์ แหลก ทราย Fahrenheit | คอร์ดเพลง แหลก ทราย Fahrenheit | เพลง แหลก ทราย Fahrenheit | เนื้อเพลง แหลก ทราย Fahrenheit | Chord แหลก ทราย Fahrenheit
คอร์ด เนื้อเพลง แหลก ทราย Fahrenheit Chordza

4 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit Chordza

คอร์ด ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | คอร์ดเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | เพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | เนื้อเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | Chord ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit
คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit Chordzaฟ้ายามจะมีฝนพรำ อาจจะช้ำจึงได้พรำฝนมา ทุกครั้งที่เจ็บใจ แต่ไม่รู้จะบอกใคร ก็ร้องไห้ออกมา ร้องมันออกมาให้พอ จะไม่ขอใครให้มาเห็นใจ มิคิดจะจดจำเจ็บและช้ำยิ่งกว่าใคร เมื่อรักมาจากลา ฟ้า ฟ้ายังต้องมีฝน เกิดเป็นคนย่อมมีเสียน้ำตา ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าช้า จากดวงตาจากส่วนลึกในใจ เหลือเพียงแต่รอยน้ำตา อีกไม่ช้าคงจะเลือนลบไป แล้วฝนก็จะซากลับเป็นฟ้าที่สดใส ไม่เหมือนที่ผ่านมา ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าช้า จากดวงตา จากส่วนลึกในใจ ร้องมันออกมาให้พอ จะไม่ขอใครให้มาเห็นใจ มิคิดจะจดจำเจ็บและช้ำยิ่งกว่าใคร เมื่อรักมาจากลา ฟ้า ฟ้ายังต้องมีฝน เกิดเป็นคนย่อมมีเสียน้ำตา ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าช้า จากดวงตาจากส่วนลึกในใจ ฟ้า ฟ้าที่มีฝน เปรียบดั่งคนช้ำใจ


3 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit Chordza

คอร์ด ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | คอร์ดเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | เพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | เนื้อเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | Chord ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit
คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit Chordza

ฟ้ายามจะมีฝนพรำ อาจจะช้ำจึงได้พรำฝนมา ทุกครั้งที่เจ็บใจ แต่ไม่รู้จะบอกใคร ก็ร้องไห้ออกมา ร้องมันออกมาให้พอ จะไม่ขอใครให้มาเห็นใจ มิคิดจะจดจำเจ็บและช้ำยิ่งกว่าใคร เมื่อรักมาจากลา ฟ้า ฟ้ายังต้องมีฝน เกิดเป็นคนย่อมมีเสียน้ำตา ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าช้า จากดวงตาจากส่วนลึกในใจ เหลือเพียงแต่รอยน้ำตา อีกไม่ช้าคงจะเลือนลบไป แล้วฝนก็จะซากลับเป็นฟ้าที่สดใส ไม่เหมือนที่ผ่านมา ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าช้า จากดวงตา จากส่วนลึกในใจ ร้องมันออกมาให้พอ จะไม่ขอใครให้มาเห็นใจ มิคิดจะจดจำเจ็บและช้ำยิ่งกว่าใคร เมื่อรักมาจากลา ฟ้า ฟ้ายังต้องมีฝน เกิดเป็นคนย่อมมีเสียน้ำตา ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าช้า จากดวงตาจากส่วนลึกในใจ ฟ้า ฟ้าที่มีฝน เปรียบดั่งคนช้ำใจ

คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit Chordza

คอร์ด ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | คอร์ดเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | เพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | เนื้อเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit | Chord ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit
คอร์ด เนื้อเพลง ฟ้ายังมีฝน ทราย Fahrenheit Chordza

ฟ้ายามจะมีฝนพรำ อาจจะช้ำจึงได้พรำฝนมา ทุกครั้งที่เจ็บใจ แต่ไม่รู้จะบอกใคร ก็ร้องไห้ออกมา ร้องมันออกมาให้พอ จะไม่ขอใครให้มาเห็นใจ มิคิดจะจดจำเจ็บและช้ำยิ่งกว่าใคร เมื่อรักมาจากลา ฟ้า ฟ้ายังต้องมีฝน เกิดเป็นคนย่อมมีเสียน้ำตา ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าช้า จากดวงตาจากส่วนลึกในใจ เหลือเพียงแต่รอยน้ำตา อีกไม่ช้าคงจะเลือนลบไป แล้วฝนก็จะซากลับเป็นฟ้าที่สดใส ไม่เหมือนที่ผ่านมา ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าช้า จากดวงตา จากส่วนลึกในใจ ร้องมันออกมาให้พอ จะไม่ขอใครให้มาเห็นใจ มิคิดจะจดจำเจ็บและช้ำยิ่งกว่าใคร เมื่อรักมาจากลา ฟ้า ฟ้ายังต้องมีฝน เกิดเป็นคนย่อมมีเสียน้ำตา ฝน ฝนร่วงหล่นมาช้าช้า จากดวงตาจากส่วนลึกในใจ ฟ้า ฟ้าที่มีฝน เปรียบดั่งคนช้ำใจ