แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Nikelback แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Nikelback แสดงบทความทั้งหมด

12 มิถุนายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Trying Not To Love You Nikelback Chordza

คอร์ด Trying Not To Love You Nikelback | คอร์ดกีต้าร์ Trying Not To Love You Nikelback | คอร์ดเพลง Trying Not To Love You Nikelback | เพลง Trying Not To Love You Nikelback | เนื้อเพลง Trying Not To Love You Nikelback
คอร์ด เนื้อเพลง Trying Not To Love You Nikelback Chordza

You call to me, and I fall at your feet
How could anyone ask for more?
And our time apart, like knives in my heart
How could anyone ask for more?

[Chorus]
But if there's a pill to help me forget,
God knows I haven't found it yet
But I'm dying to, God I'm trying to

'Cause trying not to love you, only goes so far
And trying not to need you, is tearing me apart
Can't see the silver lining, from down here on the floor
And I just keep on trying, but I don't know what for
'Cause trying not to love you
Only makes me love you more
Only makes me love you more

And this kind of pain, only time takes away
That's why it's harder to let you go (That's why it's harder to let you go)
And nothing I can do, without thinking of you
That's why it's harder to let you go (That's why it's harder to let you go)

[Chorus]
But if there's a pill to help me forget,
God knows I haven't found it yet
But I'm dying to, God I'm trying to

'Cause trying not to love you, only goes so far
Trying not to need you, is tearing me apart
Can't see the silver lining, from down here on the floor
And I just keep on trying, but I don't know what for
'Cause trying not to love you
Only makes me love you more

[Bridge]
So I sit here divided, just talking to myself
Was it something that I did?
Was there somebody else?
When a voice from behind me, that was fighting back tears
Sat right down beside me, whispered right in my ear
Said, I've been dying to tell you

That trying not to love you, only went so far
Trying not to need you, was tearing me apart
Now I see the silver lining, from what we're fighting for
We just keep on trying, we could be much more
'Cause trying not to love you
Oh, yeah, trying not to love you
Only makes me love you more
Only makes me love you more
คอร์ด เนื้อเพลง This Means War Nikelback Chordza

คอร์ด This Means War Nikelback | คอร์ดกีต้าร์ This Means War Nikelback | คอร์ดเพลง This Means War Nikelback | เพลง This Means War Nikelback | เนื้อเพลง This Means War Nikelback
คอร์ด เนื้อเพลง This Means War Nikelback Chordza

Climb into the ring for a battle that you can't win
Swing as hard as you can swing, it will still mean nothing
Should’ve seen it coming
It had to happen sometime
But you went and brought a knife
To an all out gun fight

And the only thing to save
Is the banner that you wave
To be wrapped around your grave

You’ve gone too far
(get up, get up)
Who do you think you are
(get up so we can finish this)
Is this what you came for
(get up, get up)
Well this means war
(get up so we can finish this)

Say anything you want
But talk will get you nowhere
The only thing you've brought was psychological warfare
Well there’s no getting out
And now you got to wonder
Who will dig you out when you’re six feet under

And the only thing to save
Is the banner that you wave
To be wrapped around your grave

You’ve gone too far
(get up, get up)
Who do you think you are
(get up so we can finish this)
Is this what you came for
(get up, get up)
Well this means war
(get up so we can finish this)

And the only thing to save
Is the banner that you wave
To be wrapped around your grave

You’ve gone too far
(get up, get up)
Who do you think you are
(get up so we can finish this)
Is this what you came for
(get up, get up)
Well this means war
(get up so we can finish this)

Well this means war
คอร์ด เนื้อเพลง This Afternoon Nikelback Chordza

คอร์ด This Afternoon Nikelback | คอร์ดกีต้าร์ This Afternoon Nikelback | คอร์ดเพลง This Afternoon Nikelback | เพลง This Afternoon Nikelback | เนื้อเพลง This Afternoon Nikelback
คอร์ด เนื้อเพลง This Afternoon Nikelback Chordza

Lookin' like another Bob Marley day
Hittin' from the bong like a diesel train
And I'm down with hangin' out this afternoon

We've got weeds in the backyard 4 feet tall
Cheech and Chong prob'ly woulda' smoked 'em all
So I'm out on the couch this afternoon

Beer bottles layin' on the kitchen floor
If we take 'em all back we can buy some more
So I doubt we'll go without this afternoon

You better hang on if you're taggin' along
Cause we'll be doin this 'till 6 in the mornin'
Nothin' wrong with goin' all night long
Tough to put the brakes on,
Doesn't matter when you'd rather

Get up, and go out
Me and all my friends
We drink up, We fall down
And then we do it all again
Just sittin around, hangin out this afternoon

Landlord said I should buy a tent
But he can kiss my ass cause I payed the rent
So I doubt he'll kick me out this afternoon

Down on the corner in a seedy bar
Juke box crankin' out the CCR
Had a few to Suzy Q this afternoon

Don't wanna wristwatch or an alarm clock
To see what time it is
From the moment I wake up
I just love being with my friends
We barely get by, but have the best times
And hope it never ends
We drink all day till we fall down
So we can do it all again

It's not the human walk
It's the human race
If you aint livin on the edge
You're takin' too much space
So I doubt I'll figure out
Just what to do
'Bout to kick it around
Hangin out this afternoon

Get up, and go out
Me and all my friends
We drink up, we fall down
And then we do it all again

Just kickin' around, hangin out this afternoon
Sittin around hangin out this afternoon
Just kickin' around, hangin out this afternoon
Just sittin around hangin out this afternoon
Just kickin' around, hangin out this afternoon
Just sittin around hangin out this afternoon
คอร์ด เนื้อเพลง Someday Nikelback Chordza

คอร์ด Someday Nikelback | คอร์ดกีต้าร์ Someday Nikelback | คอร์ดเพลง Someday Nikelback | เพลง Someday Nikelback | เนื้อเพลง Someday Nikelback
คอร์ด เนื้อเพลง Someday Nikelback Chordza

How the hell did we wind up like this?
Why weren't we able, to see the signs that we missed
And try turn the tables

I wish you'd unclench your fists, and unpack your suitcase
Lately there's been too much of this
But don't think it's too late

Nothing's wrong, just as long as
You know that someday I will

Someday, somehow
I'm gonna make it all right but not right now
I know you're wondering when
(You're the only one who knows that)
Someday, somehow
I'm gonna make it all right but not right now
I know you're wondering when

Well I'd hope that since we're here anyway
That we could end up saying
Things we've always needed to say
So we could end up staying
Now the story's played out like this
Just like a paperback novel
Let's rewrite an ending that fits
Instead of a Hollywood horror

Nothing's wrong, just as long as
You know that someday I will

Someday, somehow
I'm gonna make it all right but not right now
I know you're wondering when
(You're the only one who knows that)
Someday, somehow
I'm gonna make it all right but not right now
I know you're wondering when
(You're the only one who knows that)

[Solo]

How the hell did we wind up like this?
Why weren't we able, to see the signs that we missed
And try to turn the tables
Now the story's played out like this
Just like a paperback novel
Let's rewrite an ending that fits
Instead of a Hollywood horror

Nothing's wrong, just as long as
You know that someday I will

Someday, somehow
I'm gonna make it all right but not right now
I know you're wondering when
(You're the only one who knows that)
Someday, somehow
I'm gonna make it all right but not right now
I know you're wondering when
(You're the only one who knows that)
I know you're wondering when
(You're the only one who knows that)
I know you're wondering when
คอร์ด เนื้อเพลง Savin' Me Nikelback Chordza

คอร์ด Savin' Me Nikelback | คอร์ดกีต้าร์ Savin' Me Nikelback | คอร์ดเพลง Savin' Me Nikelback | เพลง Savin' Me Nikelback | เนื้อเพลง Savin' Me Nikelback
คอร์ด เนื้อเพลง Savin' Me Nikelback Chordza

Prison gates won't open up for me
On these hands and knees I'm crawlin'
Oh, I reach for you

Well I'm terrified of these four walls
These iron bars can't hold my soul in
All I need is you
Come please I'm callin'
And all I scream for you
Hurry I'm fallin', I'm fallin'

[Chorus:]
Show me what it's like
To be the last one standing
And teach me wrong from right
And I'll show you what I can be
And say it for me
Say it to me
And I'll leave this life behind me
Say it if it's worth saving me

Heaven's gates won't open up for me
With these broken wings I'm fallin'
And all I see is you

These city walls ain't got no love for me
I'm on the ledge of the eighteenth story
And all I scream for you
Come please I'm callin'

And all I need from you
Hurry I'm fallin', I'm fallin'

[Chorus]

Hurry I'm fallin'

And all I need is you
Come please I'm callin'
And all I scream for you
Hurry I'm fallin', I'm fallin', I'm fallin'

[Chorus]

Hurry I'm fallin'

Say it for me
Say it to me
And I'll leave this life behind me
Say it if it's worth saving meคอร์ด เนื้อเพลง Rockstar Nikelback Chordza

คอร์ด Rockstar Nikelback | คอร์ดกีต้าร์ Rockstar Nikelback | คอร์ดเพลง Rockstar Nikelback | เพลง Rockstar Nikelback | เนื้อเพลง Rockstar Nikelback
คอร์ด เนื้อเพลง Rockstar Nikelback Chordza

I'm through with standing in line
To clubs we'll never get in
It's like the bottom of the ninth
And I'm never gonna win
This life hasn't turned out
Quite the way I want it to be

(Tell me what you want)

I want a brand new house
On an episode of Cribs
And a bathroom I can play baseball in
And a king size tub big enough
For ten plus me

(So what you need?)

I'll need a credit card that's got no limit
And a big black jet with a bedroom in it
Gonna join the mile high club at thirty-seven thousand feet

(Been there, done that)

I want a new tour bus full of old guitars
My own star on Hollywood Boulevard
Somewhere between Cher and James Dean is fine for me

(So how you gonna do it?)

I'm gonna trade this life for fortune and fame
I'd even cut my hair and change my name

[Chorus:]
'Cause we all just wanna be big rockstars
And live in hilltop houses driving fifteen cars
The girls come easy and the drugs come cheap
We'll all stay skinny 'cause we just won't eat
And we'll hang out in the coolest bars
In the VIP with the movie stars
Every good gold digger's gonna wind up there
Every Playboy Bunny with her bleached blond hair, and well

Hey hey I wanna be a rockstar
Hey hey I wanna be a rockstar

I wanna be great like Elvis without the tassels
Hire eight body guards that love to beat up assholes
Sign a couple autographs so I can eat my meals for free

(I'll have the quesadilla, ha, ha)

I'm gonna dress my ass with the latest fashion
Get a front door key to the Playboy mansion
Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me

(So how you gonna do it?)

I'm gonna trade this life for fortune and fame
I'd even cut my hair and change my name

[Chorus]
'Cause we all just wanna be big rockstars
And live in hilltop houses driving fifteen cars
The girls come easy and the drugs come cheap
We'll all stay skinny 'cause we just won't eat
And we'll hang out in the coolest bars
In the VIP with the movie stars
Every good gold digger's gonna wind up there
Every Playboy Bunny with her bleached blond hair

And we'll hide out in the private rooms
With the latest dictionary and today's who's who
They'll get you anything with that evil smile
Everybody's got a drug dealer on speed dial, well

Hey hey I wanna be a rockstar

I'm gonna sing those songs that offend the censors
Gonna pop my pills from a pez dispenser
I'll get washed-up singers writing all my songs
Lip sync 'em every night so I don't get 'em wrong

[Chorus:]
Well, we all just wanna be big rockstars
And live in hilltop houses driving fifteen cars
The girls come easy and the drugs come cheap
We'll all stay skinny 'cause we just won't eat
And we'll hang out in the coolest bars
In the VIP with the movie stars
Every good gold digger's gonna wind up there
Every Playboy Bunny with her bleached blond hair

And we'll hide out in the private rooms
With the latest dictionary and today's who's who
They'll get you anything with that evil smile
Everybody's got a drug dealer on speed dial, well

Hey hey I wanna be a rockstar
Hey hey I wanna be a rockstar
คอร์ด เนื้อเพลง Leader Of Men Nikelback Chordza

คอร์ด Leader Of Men Nikelback | คอร์ดกีต้าร์ Leader Of Men Nikelback | คอร์ดเพลง Leader Of Men Nikelback | เพลง Leader Of Men Nikelback | เนื้อเพลง Leader Of Men Nikelback
คอร์ด เนื้อเพลง Leader Of Men Nikelback Chordza

Tell your friends not to think aloud
Until they swallow
Whisper things into my brain
Your voice sounds so hollow
I am not a leader of men
Since I prefer to follow
Do you think I could have a drink
Since it's so hard to swallow
So hard to swallow

So turn the television off
and I will sing a song
And if you suddenly have the urge
You can sing along

I touch your hand, I touch your face
I think the fruit is rotten
Give me lessons on how to breathe
'cause I think I've forgotten
I think I've forgotten

One day, up to a cliff
That overlooks the water
I jumped in to save a girl
It was somebody's daughter
And now the ring that's on my hand
It was given to me by her
And to this day we all sit around
And dream of ways to get higher
To get much higher