แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Andrew Gold แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Andrew Gold แสดงบทความทั้งหมด

31 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Never Let Her Slip Away Andrew Gold Chordza

คอร์ด Never Let Her Slip Away Andrew Gold | คอร์ดกีต้าร์ Never Let Her Slip Away Andrew Gold | คอร์ดเพลง Never Let Her Slip Away Andrew Gold | เพลง Never Let Her Slip Away Andrew Gold | เนื้อเพลง Never Let Her Slip Away Andrew Gold
คอร์ด เนื้อเพลง Never Let Her Slip Away Andrew Gold Chordza

I talked to my baby on the telephone long distance I never would have guessed I could miss someone so bad Yeah I really on met her about a week ago but,a It doesn't seem to matter to my heart I know that I love her I’m hoping that I never recover Cause she's good for me, and it would really make me happy To never let her slip away I feel like a kid with a teenage crush on a school date (on a school day afternoon) I feel like a lead-in Romeo and Juliet. Yeah I'm a little dizzy I'm a little bit scared. I guess I never felt this much aware that I love her I'm hoping that I never recover Cause she's good for me, and it would really make me happy To never let her slip away. I really on met her about a week ago but, It doesn’t seem to matter to my heart I know that I love her I’m hoping that I'll never recover Yeah - She's good to me, and it would really make me happy To never let her slip away I love her; I'm thinking that I'll never recover Yeah She's for me; I know it's going to make me happy To never let her slip away – Ohh I know it's going to make me happy to never let her slip away.