แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ 5 Seconds Of Summer แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ 5 Seconds Of Summer แสดงบทความทั้งหมด

3 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Lie To Me 5 Seconds Of Summer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lie To Me 5 Seconds Of Summer Chordza
คอร์ด Lie To Me 5 Seconds Of Summer | เนื้อเพลง Lie To Me 5 Seconds Of Summer | Chord Lie To Me 5 Seconds Of Summer

คอร์ด เนื้อเพลง Ghost Of You 5 Seconds Of Summer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ghost Of You 5 Seconds Of Summer Chordza
คอร์ด Ghost Of You 5 Seconds Of Summer | เนื้อเพลง Ghost Of You 5 Seconds Of Summer | Chord Ghost Of You 5 Seconds Of Summer

24 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Youngblood 5 Seconds Of Summer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Youngblood 5 Seconds Of Summer Chordza
คอร์ด Youngblood 5 Seconds Of Summer | เนื้อเพลง Youngblood 5 Seconds Of Summer | Chord Youngblood 5 Seconds Of Summer

15 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Want You Back 5 Seconds Of Summer Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Want You Back 5 Seconds Of Summer Chordza
คอร์ด Want You Back 5 Seconds Of Summer | เนื้อเพลง Want You Back 5 Seconds Of Summer | Chord Want You Back 5 Seconds Of Summer

4 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Girls Talk Boys 5 Seconds Of Summer Chordza

คอร์ด Girls Talk Boys 5 Seconds Of Summer | คอร์ดกีต้าร์ Girls Talk Boys 5 Seconds Of Summer | คอร์ดเพลง Girls Talk Boys 5 Seconds Of Summer | เพลง Girls Talk Boys 5 Seconds Of Summer | เนื้อเพลง Girls Talk Boys 5 Seconds Of Summer | Chord Girls Talk Boys 5 Seconds Of Summer
คอร์ด เนื้อเพลง Girls Talk Boys 5 Seconds Of Summer Chordza

3 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Jet Black Heart 5 Seconds of Summer Chordza

คอร์ด Jet Black Heart 5 Seconds of Summer | คอร์ดกีต้าร์ Jet Black Heart 5 Seconds of Summer | คอร์ดเพลง Jet Black Heart 5 Seconds of Summer | เพลง Jet Black Heart 5 Seconds of Summer | เนื้อเพลง Jet Black Heart 5 Seconds of Summer | Chord Jet Black Heart 5 Seconds of Summer
คอร์ด เนื้อเพลง Jet Black Heart 5 Seconds of Summer Chordza

22 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hey Everybody 5 Seconds Of Summer Chordza

คอร์ด Hey Everybody 5 Seconds Of Summer | คอร์ดกีต้าร์ Hey Everybody 5 Seconds Of Summer | คอร์ดเพลง Hey Everybody 5 Seconds Of Summer | เพลง Hey Everybody 5 Seconds Of Summer | เนื้อเพลง Hey Everybody 5 Seconds Of Summer | Chord Hey Everybody 5 Seconds Of Summer
คอร์ด เนื้อเพลง Hey Everybody 5 Seconds Of Summer ChordzaShe maxed her credit cards and don't got a job
She pays for gas with all the change in her car
It's not the end of the road
Yeah, we've all been there before and it goes oh

He's walking home cause he can't pay for the bus
He needs a dollar but he ain't got enough
It's not the end of the world
Yeah, we've all been there before and it goes oh

Hey everybody, we don't have to live this way
We can all get some, yeah, we can all get paid
So what you say everybody? Gotta live it up today
We can all get some, yeah, we can all get paid

Don't have your rent and it's the first of the month (Where's my money)
Your bank account has got insufficient funds
We can't afford to give up
We got to make out on luck and it goes oh

Work every weekend just to get out of town
Everyone says that you'll just turn back around
And what's ironic to me,
The ones that don't ever leave think that they know

Hey everybody, we don't have to live this way
We can all get some, yeah, we can all get paid
So what you say everybody? Gotta live it up today
We can all get some, yeah, we can all get paid

Hey everybody, we don't have to live this way
We can all get some, yeah, we can all get paid
So what you say everybody? Gotta live it up today
We can all get some, yeah, we can all get paid

Say hey (Gotta live it up today)
Woah (yeah we don't have to live this way)
31 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง She’s Kinda Hot 5 Seconds Of Summer Chordza

คอร์ด She’s Kinda Hot 5 Seconds Of Summer | คอร์ดกีต้าร์ She’s Kinda Hot 5 Seconds Of Summer | คอร์ดเพลง She’s Kinda Hot 5 Seconds Of Summer | เพลง She’s Kinda Hot 5 Seconds Of Summer | เนื้อเพลง She’s Kinda Hot 5 Seconds Of Summer | Chord She’s Kinda Hot 5 Seconds Of Summer
คอร์ด เนื้อเพลง She’s Kinda Hot 5 Seconds Of Summer Chordza

My girlfriend’s bitchin’ 'cause I always sleep in She’s always screamin’ when she’s calling her friend She’s kinda hot though Yeah, she’s kinda hot though (Just an itty bitty little bit hot) My shrink is telling me I got crazy dreams She’s also saying I got low self-esteem She’s kinda hot though Yeah, she’s kinda hot though (Just a little bit a little bit hot) She put me on meds, she won’t get out of my head She’s kinda hot though (One, two, three, go!) My friend left college 'cause it felt like a job His mom and dad both think he’s a slob He’s got a shot though (No, not really) Yeah, he’s got a shot though (No, no, not really) When you’ve got bigger plans that no one else understands You’ve got a shot though (Oh my, that’s a big plan you’ve got there) They say we’re losers and we’re alright with that We are the leaders of the not-coming-back’s But we’re alright though Yeah, we’re alright though We are the kings and the queens of the new broken scene Yeah, we’re alright though (Uno, dos, tres, cuatro) Sometimes I’m feeling like I’m going insane My neighbour told me that I got bad brains But I’m alright though (We’re alright though) Yeah, we’ll be alright though (We’re alright though) 'Cause we’re the kings and the queens of the new broken scene And we’re alright though (One, two, three, four) They say we’re losers and we’re alright with that We are the leaders of the not-coming-back’s But we’re alright though (We’re alright though) Yeah, we’re alright though (We’re alright though) We are the kings and the queens of the new broken scene Yeah, we’re alright though (We're gonna be OK) Na na na na na na na na na na na Na na na na na na na na na na na But we’re alright though Na na na na na na na na na na na Yeah, we’re alright though Na na na na na na na na na na na We are the kings and the queens of the new broken scene Yeah, we’re alright though


19 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Beside You 5 Seconds Of Summer Chordza

คอร์ด Beside You 5 Seconds Of Summer | คอร์ดกีต้าร์ Beside You 5 Seconds Of Summer | คอร์ดเพลง Beside You 5 Seconds Of Summer | เพลง Beside You 5 Seconds Of Summer | เนื้อเพลง Beside You 5 Seconds Of Summer
คอร์ด เนื้อเพลง Beside You 5 Seconds Of Summer Chordza


Within a minute I was all packed up
I've got a ticket to another world
I don't wanna go
I don't wanna go
The silent words are hard to speak
When your thoughts are all I see
"Don't ever leave," she said to me
When we both fall asleep underneath the same sky.
To the beat of our hearts at the same time.
So close but so far away.
(Can you hear me?)
[Chorus:]
She sleeps alone.
My heart wants to come home.
I wish I was, I wish I was beside you.
She lies awake.
I'm trying to find the words to say.
I wish I was, I wish I was beside you.
Another day and I'm somewhere new.
I made a promise that I'll come home soon.
Bring me back, bring me back to you.
When we both wake up underneath the same sun.
Time stops, I wish that I could rewind.
So close but so far away.
[Chorus:]
She sleeps alone.
My heart wants to come home.
I wish I was, I wish I was beside you.
She lies awake.
I'm trying to find the words to say.
I wish I was, I wish I was beside you.
There are pieces of us both
Under every city light
And they're shining as we fade into the night
She sleeps alone.
My heart wants to come home.
I wish I was, I wish I was...
[Chorus:]
She sleeps alone.
My heart wants to come home.
I wish I was, I wish I was beside you.
She lies awake.
I'm trying to find the words to say.
I wish I was, I wish I was beside you.
She lies awake.
Beside you.
I wish I was, I wish I was...
She sleeps alone.
My heart wants to come home.
I wish I was, I wish I was...