แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Florence And The Machine แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Florence And The Machine แสดงบทความทั้งหมด

2 มิถุนายน 2560

เพลง เนื้อเพลง Delilah Florence And The Machine

เพลง Delilah Florence And The Machine | เนื้อเพลง Delilah Florence And The Machine | เพลงฟัง Delilah Florence And The Machine | เล่นเพลง Delilah Florence And The Machine | เนื้อเพลง Delilah Florence And The Machine | Chord Delilah Florence And The Machine
เพลง เนื้อเพลง Delilah Florence And The Machine

I'm drifting through the halls with the sunrise
(Holding on for your call)
Climbing up the walls for that flashing light
(I can never let go)

[Refrain:]
Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine
(Holding on for your call)
Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine
(Maybe not tonight)

Now the sun is up and I'm going blind
(Holding on for your call)
Another drink just to pass the time
(I can never say no)

[Refrain]

[Pre-Chorus:]
It's a different kind of danger
And the bells are ringing out
And I'm calling for my mother
As I pull the pillars down
It's a different kind of danger
And my feet are spinning around
Never knew I was a dancer
'Till Delilah showed me how

Too fast for freedom
Sometimes it all falls down
These chains never leave me
I keep dragging them around

[Chorus:]
Now I'm dancing with Delilah and her vision is mine
(Holding on for your call)
A different kind of danger in the daylight
(I can never let go)
Took anything to cut you, I can find
(Holding on for your call)
A different kind of a danger in the daylight
(Can't you let me know?)

Now it's one more boy and it's one more lie
(Holding on for your call)
Taking the pills just to pass the time
(I can never say no)

[Refrain]

[Pre-Chorus]

[Chorus]

Strung up, strung out for your love
Hang in, hung up, it's so rough
I'm wrung and ringing out
Why can't you let me know?
[x2]

[Pre-Chorus x2]

Too fast for freedom
Sometimes it all falls down
These chains never leave me
I keep dragging them around
[x2]6 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Delilah Florence And The Machine Chordza

คอร์ด Delilah Florence And The Machine | คอร์ดกีต้าร์ Delilah Florence And The Machine | คอร์ดเพลง Delilah Florence And The Machine | เพลง Delilah Florence And The Machine | เนื้อเพลง Delilah Florence And The Machine | Chord Delilah Florence And The Machine
คอร์ด เนื้อเพลง Delilah Florence And The Machine Chordza

22 กันยายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Ship To Wreck Florence And The Machine Chordza

คอร์ด Ship To Wreck Florence And The Machine | คอร์ดกีต้าร์ Ship To Wreck Florence And The Machine | คอร์ดเพลง Ship To Wreck Florence And The Machine | เพลง Ship To Wreck Florence And The Machine | เนื้อเพลง Ship To Wreck Florence And The Machine | Chord Ship To Wreck Florence And The Machine
คอร์ด เนื้อเพลง Ship To Wreck Florence And The Machine Chordza

Don't touch the sleeping pills, they mess with my head,
Dredging the Great White Sharks, swimming in the bed,
And here comes a Killer Whale, to sing me to sleep,
Thrashing the covers off, it has me by it's teeth.

And oh my love remind me, what was it that I said?
I can't help but pull the earth around me, to make my bed
And oh my love remind me, what was it that I did?
Did I drink too much?
Am I losing touch?
Did I build this ship to wreck?

To wreck, to wreck, to wreck,
Did I build this ship to wreck?

What's with the long face? Do you want more?
Thousands of red-eyed mice, scratching at the door,
Don't let the curtain catch you, cause you've been here before,
The chair is an island darling, you can't touch the floor,

And oh my love remind me, what was it that I said?
I can't help but pull the earth around me, to make my bed
And oh my love remind me, what was it that I did?
Did I drink too much?
Am I losing touch?
Did I build this ship to wreck?

To wreck, to wreck, to wreck,
Did I build this ship to wreck?

And good God, under starry skies we are lost,
And into the breach we got tossed,
And the water's coming in fast!

And oh my love remind me, what was it that I said?
I can't help but pull the earth around me, to make my bed
And oh my love remind me, what was it that I did?
Did I drink too much?
Am I losing touch?
Did I build this ship to wreck?

To wreck, to wreck, to wreck,
Did I build this ship to wreck?

To wreck, to wreck, to wreck,
Did I build this ship to wreck?
31 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Delilah Florence And The Machine Chordza

คอร์ด Delilah Florence And The Machine | คอร์ดกีต้าร์ Delilah Florence And The Machine | คอร์ดเพลง Delilah Florence And The Machine | เพลง Delilah Florence And The Machine | เนื้อเพลง Delilah Florence And The Machine | Chord Delilah Florence And The Machine
คอร์ด เนื้อเพลง Delilah Florence And The Machine Chordza

I'm drifting through the halls with the sunrise (Holding on for your call) Climbing up the walls for that flashing light (I can never let go) [Refrain:] Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine (Holding on for your call) Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine (Maybe not tonight) Now the sun is up and I'm going blind (Holding on for your call) Another drink just to pass the time (I can never say no) [Refrain] [Pre-Chorus:] It's a different kind of danger And the bells are ringing out And I'm calling for my mother As I pull the pillars down It's a different kind of danger And my feet are spinning around Never knew I was a dancer 'Till Delilah showed me how Too fast for freedom Sometimes it all falls down These chains never leave me I keep dragging them around [Chorus:] Now I'm dancing with Delilah and her vision is mine (Holding on for your call) A different kind of danger in the daylight (I can never let go) Took anything to cut you, I can find (Holding on for your call) A different kind of a danger in the daylight (Can't you let me know?) Now it's one more boy and it's one more lie (Holding on for your call) Taking the pills just to pass the time (I can never say no) [Refrain] [Pre-Chorus] [Chorus] Strung up, strung out for your love Hang in, hung up, it's so rough I'm wrung and ringing out Why can't you let me know? [x2] [Pre-Chorus x2] Too fast for freedom Sometimes it all falls down These chains never leave me I keep dragging them around [x2]


20 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง What Kind Of Man Florence And The Machine Chordza

คอร์ด What Kind Of Man Florence And The Machine | คอร์ดกีต้าร์ What Kind Of Man Florence And The Machine | คอร์ดเพลง What Kind Of Man Florence And The Machine | เพลง What Kind Of Man Florence And The Machine | เนื้อเพลง What Kind Of Man Florence And The Machine
คอร์ด เนื้อเพลง What Kind Of Man Florence And The Machine Chordza


I was on a heavy tip
Tryna cross a canyon with a broken limb
You were on the other side
Like always, wondering what to do with life
I already had a sip
So I'd reasoned I was drunk enough to deal with it
You were on the other side
Like always, you could never make your mind
And with one kiss
You inspired a fire of devotion
That lasted 20 years
What kind of man loves like this
To let me dangle at a cruel angle
Oh my feet don't touch the floor
Sometimes you're half in and then you're half out
But never close the door
What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man
You're a holy fool all colored blue
Red feet upon the floor
You do such damage, how do you manage?
Tryna crawl in back for more
And with one kiss
You inspired a fire of devotion
That lasted 20 years
What kind of man loves like this
What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man
But I can't beat you
Cause I'm still with you
Oh mercy I implore
How do you do it
I think I'm through it
Then I'm back against the wall
What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man
What kind of man loves like this
What kind of man