แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ไผ่ พงศธร แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ไผ่ พงศธร แสดงบทความทั้งหมด

14 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน ไผ่ พงศธร | Chord ชีวิตอยู่กับคนที่ใกล้ หัวใจอยู่กับคนที่ฝัน ไผ่ พงศธร

2 มีนาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ไปฮักกันสา ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปฮักกันสา ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ไปฮักกันสา ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ไปฮักกันสา ไผ่ พงศธร | Chord ไปฮักกันสา ไผ่ พงศธร

22 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ขอบคุณทุกแรงใจ (เวอร์ชั่นคอนเสริต์) ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอบคุณทุกแรงใจ (เวอร์ชั่นคอนเสริต์) ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ขอบคุณทุกแรงใจ (เวอร์ชั่นคอนเสริต์) ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ขอบคุณทุกแรงใจ (เวอร์ชั่นคอนเสริต์) ไผ่ พงศธร | Chord ขอบคุณทุกแรงใจ (เวอร์ชั่นคอนเสริต์) ไผ่ พงศธร

10 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ไปวัดไร่ขิงกับอ้ายบ่ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ไปวัดไร่ขิงกับอ้ายบ่ ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ไปวัดไร่ขิงกับอ้ายบ่ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ไปวัดไร่ขิงกับอ้ายบ่ ไผ่ พงศธร | Chord ไปวัดไร่ขิงกับอ้ายบ่ ไผ่ พงศธร

1 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าบอกลาเหมือนฆ่ากันให้ตาย ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เจ้าบอกลาเหมือนฆ่ากันให้ตาย ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด เจ้าบอกลาเหมือนฆ่ากันให้ตาย ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง เจ้าบอกลาเหมือนฆ่ากันให้ตาย ไผ่ พงศธร | Chord เจ้าบอกลาเหมือนฆ่ากันให้ตาย ไผ่ พงศธร

26 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง สิให้เว้าอีหยัง ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สิให้เว้าอีหยัง ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด สิให้เว้าอีหยัง ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง สิให้เว้าอีหยัง ไผ่ พงศธร | Chord สิให้เว้าอีหยัง ไผ่ พงศธร

3 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักแล้วจบ คบแล้วเจ็บ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักแล้วจบ คบแล้วเจ็บ ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ฮักแล้วจบ คบแล้วเจ็บ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ฮักแล้วจบ คบแล้วเจ็บ ไผ่ พงศธร | Chord ฮักแล้วจบ คบแล้วเจ็บ ไผ่ พงศธร

3 ตุลาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร | Chord อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร

11 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ซังได้ซังแล้ว ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ซังได้ซังแล้ว ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ซังได้ซังแล้ว ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ซังได้ซังแล้ว ไผ่ พงศธร | Chord ซังได้ซังแล้ว ไผ่ พงศธร

10 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร | Chord อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร

27 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง กิ่งไม้บ่วิเศษ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กิ่งไม้บ่วิเศษ ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด กิ่งไม้บ่วิเศษ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง กิ่งไม้บ่วิเศษ ไผ่ พงศธร | Chord กิ่งไม้บ่วิเศษ ไผ่ พงศธร

20 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ขอแค่ได้บอก ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอแค่ได้บอก ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ขอแค่ได้บอก ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ขอแค่ได้บอก ไผ่ พงศธร | Chord ขอแค่ได้บอก ไผ่ พงศธร

2 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร | Chord เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร

8 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง ลำซิ่งลืมช้ำ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ลำซิ่งลืมช้ำ ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ลำซิ่งลืมช้ำ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ลำซิ่งลืมช้ำ ไผ่ พงศธร | Chord ลำซิ่งลืมช้ำ ไผ่ พงศธร

3 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บเศษแก้ว ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บเศษแก้ว ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด เก็บเศษแก้ว ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง เก็บเศษแก้ว ไผ่ พงศธร | Chord เก็บเศษแก้ว ไผ่ พงศธร

15 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร | Chord อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวไกล ใจฮักมั่น (เพลงพิเศษ DEMO Version) ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ตัวไกล ใจฮักมั่น (เพลงพิเศษ DEMO Version) ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ตัวไกล ใจฮักมั่น (เพลงพิเศษ DEMO Version) ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ตัวไกล ใจฮักมั่น (เพลงพิเศษ DEMO Version) ไผ่ พงศธร | Chord ตัวไกล ใจฮักมั่น (เพลงพิเศษ DEMO Version) ไผ่ พงศธร

23 มกราคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร | Chord อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร

คอร์ด เนื้อเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร | Chord ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ไผ่ พงศธร

17 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แพ้ทาง ไผ่ พงศธร Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แพ้ทาง ไผ่ พงศธร Chordza
คอร์ด แพ้ทาง ไผ่ พงศธร | เนื้อเพลง แพ้ทาง ไผ่ พงศธร | Chord แพ้ทาง ไผ่ พงศธร