แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Cole Swindell แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Cole Swindell แสดงบทความทั้งหมด

25 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Love You Too Late Cole Swindell Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love You Too Late Cole Swindell Chordza
คอร์ด Love You Too Late Cole Swindell | เนื้อเพลง Love You Too Late Cole Swindell | Chord Love You Too Late Cole Swindell

5 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Break Up In The End Cole Swindell Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Break Up In The End Cole Swindell Chordza
คอร์ด Break Up In The End Cole Swindell | เนื้อเพลง Break Up In The End Cole Swindell | Chord Break Up In The End Cole Swindell

29 มกราคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง You Should Be Here Cole Swindell Chordza

คอร์ด You Should Be Here Cole Swindell | คอร์ดกีต้าร์ You Should Be Here Cole Swindell | คอร์ดเพลง You Should Be Here Cole Swindell | เพลง You Should Be Here Cole Swindell | เนื้อเพลง You Should Be Here Cole Swindell | Chord You Should Be Here Cole Swindell
คอร์ด เนื้อเพลง You Should Be Here Cole Swindell Chordza

29 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Let Me See Ya Girl Cole Swindell Chordza

คอร์ด Let Me See Ya Girl Cole Swindell | คอร์ดกีต้าร์ Let Me See Ya Girl Cole Swindell | คอร์ดเพลง Let Me See Ya Girl Cole Swindell | เพลง Let Me See Ya Girl Cole Swindell | เนื้อเพลง Let Me See Ya Girl Cole Swindell | Chord Let Me See Ya Girl Cole Swindell
คอร์ด เนื้อเพลง Let Me See Ya Girl Cole Swindell Chordza

Bring the beat back. Yeah you got every guy in here Spinnin around spillin' their beer. Bet you came out to have a good time What you say you leave your friends with mine? oooh, ooh, they'll be alright, ooh, I just wanna see you shine. Girl you're tearin' that dance floor up Let me see you do it in the bed of my truck You sure know how to shake it alright Let me see you do it in the Tennessee moonlight Woah, baby lets go down a little road nobody else knows Just me and you park on the edge of the world That's how I wanna see you girl. Yeah, let me see you girl. Whatcha think about takin that chance. Takin' that ride, takin' my hand. Kickin this crowd, ditchin' this club This nights been waitin' on us. ooh, ooh, lets see your best moves, ooh, ooh Till I get us where we're gettin' to. Girl you're tearin' that dance floor up Let me see you do it in the bed of my truck You sure know how to shake it alright Let me see you do it in the Tennessee moonlight Woah, baby lets go down a little road nobody else knows Just me and you park on the edge of the world That's how I wanna see you girl. Yeah, let me see you girl. I can see you gettin' my tailgate rockin' Moving your hips like wind moves cotten You can get the whole wide country side hoppin' ooh, ooh, bring the beat back, ooh, ooh Girl you're tearin' that dance floor up Let me see you do it in the bed of my truck You sure know how to shake it alright Let me see you do it in the Tennessee moonlight Woah, baby lets go down a little road nobody else knows Just me and you park on the edge of the world That's how I wanna see you girl. Yeah, that's how I wanna see you girl. Come on come on come on let me see you girl.