แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ GEORGE BENSON แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ GEORGE BENSON แสดงบทความทั้งหมด

26 กุมภาพันธ์ 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Nothing's Gonna Change My Love For You GEORGE BENSON Chordza

คอร์ด Nothing's Gonna Change My Love For You GEORGE BENSON | คอร์ดกีต้าร์ Nothing's Gonna Change My Love For You GEORGE BENSON | คอร์ดเพลง Nothing's Gonna Change My Love For You GEORGE BENSON | เพลง Nothing's Gonna Change My Love For You GEORGE BENSON | เนื้อเพลง Nothing's Gonna Change My Love For You GEORGE BENSON
คอร์ด เนื้อเพลง Nothing's Gonna Change My Love For You GEORGE BENSON Chordza


If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I'll be there for you if you should need me
You don't have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I'll help you see forever too
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love