แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kenny Chesney แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Kenny Chesney แสดงบทความทั้งหมด

6 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Get Along Kenny Chesney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Get Along Kenny Chesney Chordza
คอร์ด Get Along Kenny Chesney | เนื้อเพลง Get Along Kenny Chesney | Chord Get Along Kenny Chesney

19 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Gambler Kenny Chesney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Gambler Kenny Chesney Chordza
คอร์ด The Gambler Kenny Chesney | เนื้อเพลง The Gambler Kenny Chesney | Chord The Gambler Kenny Chesney

คอร์ด เนื้อเพลง Ruby Don't Take Your Love to Town Kenny Chesney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Ruby Don't Take Your Love to Town Kenny Chesney Chordza
คอร์ด Ruby Don't Take Your Love to Town Kenny Chesney | เนื้อเพลง Ruby Don't Take Your Love to Town Kenny Chesney | Chord Ruby Don't Take Your Love to Town Kenny Chesney

10 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Lady Kenny Chesney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lady Kenny Chesney Chordza
คอร์ด Lady Kenny Chesney | เนื้อเพลง Lady Kenny Chesney | Chord Lady Kenny Chesney

8 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง All the Pretty Girls Kenny Chesney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All the Pretty Girls Kenny Chesney Chordza
คอร์ด All the Pretty Girls Kenny Chesney | เนื้อเพลง All the Pretty Girls Kenny Chesney | Chord All the Pretty Girls Kenny Chesney

25 กันยายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Setting the World On Fire Kenny Chesney Chordza

คอร์ด Setting the World On Fire Kenny Chesney | คอร์ดกีต้าร์ Setting the World On Fire Kenny Chesney | คอร์ดเพลง Setting the World On Fire Kenny Chesney | เพลง Setting the World On Fire Kenny Chesney | เนื้อเพลง Setting the World On Fire Kenny Chesney | Chord Setting the World On Fire Kenny Chesney
คอร์ด เนื้อเพลง Setting the World On Fire Kenny Chesney Chordza

29 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Noise Kenny Chesney Chordza

คอร์ด Noise Kenny Chesney | คอร์ดกีต้าร์ Noise Kenny Chesney | คอร์ดเพลง Noise Kenny Chesney | เพลง Noise Kenny Chesney | เนื้อเพลง Noise Kenny Chesney | Chord Noise Kenny Chesney
คอร์ด เนื้อเพลง Noise Kenny Chesney Chordza

24 มีนาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Wild Child Kenny Chesney Chordza

คอร์ด Wild Child Kenny Chesney | คอร์ดกีต้าร์ Wild Child Kenny Chesney | คอร์ดเพลง Wild Child Kenny Chesney | เพลง Wild Child Kenny Chesney | เนื้อเพลง Wild Child Kenny Chesney | Chord Wild Child Kenny Chesney
คอร์ด เนื้อเพลง Wild Child Kenny Chesney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง American Kids Kenny Chesney Chordza

คอร์ด American Kids Kenny Chesney | คอร์ดกีต้าร์ American Kids Kenny Chesney | คอร์ดเพลง American Kids Kenny Chesney | เพลง American Kids Kenny Chesney | เนื้อเพลง American Kids Kenny Chesney | Chord American Kids Kenny Chesney
คอร์ด เนื้อเพลง American Kids Kenny Chesney Chordza

6 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Save It for a Rainy Day Kenny Chesney Chordza

คอร์ด Save It for a Rainy Day Kenny Chesney | คอร์ดกีต้าร์ Save It for a Rainy Day Kenny Chesney | คอร์ดเพลง Save It for a Rainy Day Kenny Chesney | เพลง Save It for a Rainy Day Kenny Chesney | เนื้อเพลง Save It for a Rainy Day Kenny Chesney | Chord Save It for a Rainy Day Kenny Chesney
คอร์ด เนื้อเพลง Save It for a Rainy Day Kenny Chesney Chordza

It's no secret that lately there ain't no escaping That I've been waking up alone Just me and the TV and a sinking feeling That you ain't ever coming home But today the tears ain't gonna hit the floor Cause the boat's in the bay and it's calling my name So I'm headed on out the door Cause the sun's too bright, the sky's too blue Beer's too cold to be thinking bout you Gonna take this heartbreak and tuck it away Save it for a rainy day When I turned the ignition I knew I'd been missing The feel of the wind on my face I was stuck in a habit of wondering what happened, Too busy taking all the blame But a drink or two is a foolproof remedy It's a beautiful world with a beautiful girl Kinda making eyes at me Cause the sun's too bright, the sky's too blue Beer's too cold to be thinking bout you Gonna take this heartbreak and tuck it away Save it for a rainy day Yeah, the music's too good, my friends are all out And they're all too high to be bringing 'em down If they ask about you, I've got nothing to say I'll save it for a rainy day There'll be plenty of time for what if's and why's And how'd I let you get away But the lying in bed all stuck in my head Is just gonna have to wait Cause the sun's too bright, the sky's too blue Beer's too cold to be thinking bout you Gonna take this heartbreak and tuck it away Save it for a rainy day Yeah, the music's too good, my friends are all out And they're all too high to be bringing 'em down If they ask about you, I've got nothing to say I'll save it for a rainy day Gonna take this heartbreak and tuck it away Save it for a rainy day Save it for a rainy day