6 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Get Along Kenny Chesney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Get Along Kenny Chesney Chordza
คอร์ด Get Along Kenny Chesney | เนื้อเพลง Get Along Kenny Chesney | Chord Get Along Kenny Chesney

เนื้อเพลง Get Along Kenny Chesney
คอร์ด Get Along Kenny Chesney | เนื้อเพลง Get Along Kenny Chesney | Chord Get Along Kenny Chesney
Met a man wearin' a t-shirt, says "Virginia is for lovers"
Had a Bible in his left hand and a bottle in the other
He said "all you're really given is the sunshine and your name"
We both started laughin' when the sky started to rain
Get along, on down the road
We've got a long long way to go
Scared to live, scared to die
We ain't perfect but we try
Get along while we can
Always give love the upper hand
Paint a wall, learn to dance
Call your mom, buy a boat
Drink a beer, sing a song
Make a friend, can't we all get along
Saw a model on a billboard, 1-800 get to know me
Wondered was she photoshopped, or were her eyes really that lonely?
Did she leave her hometown thinkin' she'd end up in L.A.?
Did she break down in the desert and get stuck beside the highway?
Get along, on down the road
We've got a long long way to go
Scared to live, scared to die
We ain't perfect but we try
Get along while we can
Always give love the upper hand
Paint a wall, learn to dance
Call your mom, buy a boat
Drink a beer, sing a song
Make a friend, can't we all get along
We find out when you die the keys to heaven can't be bought
We still don't know what love is but we sure know what it's not
Sometimes you got
To get along, on down the road
We've got a long long way to go
Scared to live, scared to die
We ain't perfect but we try
Get along while we can
Always give love the upper hand
Paint a wall, learn to dance
Call your mom, buy a boat
Drink a beer, sing a song
Make a friend, can't we all get along
EmoticonEmoticon