แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Boyzone แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Boyzone แสดงบทความทั้งหมด

13 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง You Needed Me Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง You Needed Me Boyzone Chordza
คอร์ด You Needed Me Boyzone | เนื้อเพลง You Needed Me Boyzone | Chord You Needed Me Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Words Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Words Boyzone Chordza
คอร์ด Words Boyzone | เนื้อเพลง Words Boyzone | Chord Words Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Picture Of You Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Picture Of You Boyzone Chordza
คอร์ด Picture Of You Boyzone | เนื้อเพลง Picture Of You Boyzone | Chord Picture Of You Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง No Matter What Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง No Matter What Boyzone Chordza
คอร์ด No Matter What Boyzone | เนื้อเพลง No Matter What Boyzone | Chord No Matter What Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Love You Anyway Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love You Anyway Boyzone Chordza
คอร์ด Love You Anyway Boyzone | เนื้อเพลง Love You Anyway Boyzone | Chord Love You Anyway Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me For A Reason Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me For A Reason Boyzone Chordza
คอร์ด Love Me For A Reason Boyzone | เนื้อเพลง Love Me For A Reason Boyzone | Chord Love Me For A Reason Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Life Is A Rollercoaster Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Life Is A Rollercoaster Boyzone Chordza
คอร์ด Life Is A Rollercoaster Boyzone | เนื้อเพลง Life Is A Rollercoaster Boyzone | Chord Life Is A Rollercoaster Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Isn t It A Wonder Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Isn t It A Wonder Boyzone Chordza
คอร์ด Isn t It A Wonder Boyzone | เนื้อเพลง Isn t It A Wonder Boyzone | Chord Isn t It A Wonder Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง I Love The Way You Love Me Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Love The Way You Love Me Boyzone Chordza
คอร์ด I Love The Way You Love Me Boyzone | เนื้อเพลง I Love The Way You Love Me Boyzone | Chord I Love The Way You Love Me Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Father And Son Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Father And Son Boyzone Chordza
คอร์ด Father And Son Boyzone | เนื้อเพลง Father And Son Boyzone | Chord Father And Son Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Every Day I Love You Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Every Day I Love You Boyzone Chordza
คอร์ด Every Day I Love You Boyzone | เนื้อเพลง Every Day I Love You Boyzone | Chord Every Day I Love You Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Coming Home Now Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Coming Home Now Boyzone Chordza
คอร์ด Coming Home Now Boyzone | เนื้อเพลง Coming Home Now Boyzone | Chord Coming Home Now Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Cant Stop Thinking About You Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cant Stop Thinking About You Boyzone Chordza
คอร์ด Cant Stop Thinking About You Boyzone | เนื้อเพลง Cant Stop Thinking About You Boyzone | Chord Cant Stop Thinking About You Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Better Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Better Boyzone Chordza
คอร์ด Better Boyzone | เนื้อเพลง Better Boyzone | Chord Better Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง Baby Can I Hold You Tonight Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Baby Can I Hold You Tonight Boyzone Chordza
คอร์ด Baby Can I Hold You Tonight Boyzone | เนื้อเพลง Baby Can I Hold You Tonight Boyzone | Chord Baby Can I Hold You Tonight Boyzone

12 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง All That I Need Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All That I Need Boyzone Chordza
คอร์ด All That I Need Boyzone | เนื้อเพลง All That I Need Boyzone | Chord All That I Need Boyzone

7 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Baby Can I Hold You Tonight Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Baby Can I Hold You Tonight Boyzone Chordza
คอร์ด Baby Can I Hold You Tonight Boyzone | เนื้อเพลง Baby Can I Hold You Tonight Boyzone | Chord Baby Can I Hold You Tonight Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง All That I Need Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All That I Need Boyzone Chordza
คอร์ด All That I Need Boyzone | เนื้อเพลง All That I Need Boyzone | Chord All That I Need Boyzone

คอร์ด เนื้อเพลง A Different Beat Boyzone Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Different Beat Boyzone Chordza
คอร์ด A Different Beat Boyzone | เนื้อเพลง A Different Beat Boyzone | Chord A Different Beat Boyzone

10 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love Will Save the Day Boyzone Chordza

คอร์ด Love Will Save the Day Boyzone | คอร์ดกีต้าร์ Love Will Save the Day Boyzone | คอร์ดเพลง Love Will Save the Day Boyzone | เพลง Love Will Save the Day Boyzone | เนื้อเพลง Love Will Save the Day Boyzone
คอร์ด เนื้อเพลง Love Will Save the Day Boyzone Chordza


Cheers to the broken hearts To the ones that loved, the ones that held the losing cards Here’s to the sweet unknown To the tales untold that the night unfold in the stars above Pass around the bottle and tell me your troubles And la la la la la la love will save the day Yeah, pass around the bottle, and I’ll share your troubles And la la la la la la love will save the day (Ohh…) We’re the undecided We’re the ones that try to find our way (Ohh…) Gonna burn the brightest Gonna watch the night go up in flames Pass around the bottle, and we’ll share your troubles Sing la la la la la la love wil save the day Friends, come and gather ’round Throw your hands up high to the silent sky where the answer is found Let laughter fill the air Forget your worries, carry on without a care Pass around the bottle, and I’ll share your troubles And la la la la la la love will save the day (Ohh…) We’re the undecided We’re the ones that try to find our way (Ohh…) Gonna burn the brightest Gonna watch the night go up in flames Let me ease your heavy heart and fill it up with gold Let the stormy seas depart and let me guide you home Pass around the bottle, and we’ll share our troubles And la la la la la la love will save the day (Ohh…) We’re the undecided We’re the ones that try to find our way (Ohh…) Gonna burn the brightest Gonna watch the night go up in flames Pass around the bottle, and we’ll share your troubles Sing la la la la la la love will save the day Pass around the bottle, and we’ll share our troubles Sing la la la la la la love will save the day Sing la la la la la la love will save the day