แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Buddy Knox แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Buddy Knox แสดงบทความทั้งหมด

26 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Touched Me Buddy Knox Chordza

คอร์ด Somebody Touched Me Buddy Knox | คอร์ดกีต้าร์ Somebody Touched Me Buddy Knox | คอร์ดเพลง Somebody Touched Me Buddy Knox | เพลง Somebody Touched Me Buddy Knox | เนื้อเพลง Somebody Touched Me Buddy Knox
คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Touched Me Buddy Knox Chordza


Well, you gotta get the rhythm
If you're gonna rock
You got to get moving
And don't stop
Here we go, Oh, here we go
Now here we go, (Here we go)
Well, somebody touched me
In the dark last night
Yes, somebody touched me
In the dark last night
Somebody moved me
With all her might
She thrilled my soul
When she held me tight
Yeah, who, who, who
In the dark last night
Last night, A stranger (a stranger)
Took my hand (took my hand)
Last night, A stranger (a stranger)
Took my hand (took my hand)
Last night, A stranger took my hand
Said you're gonna be, My lover man
Yeah, who, who, who
In the dark last night
Well, now you got the rhythm
So don't stop
We're gonna move on
With a roll and rock
Now here we go
Oh, here we go
Now here we go (Here we go)
Well, somebody made me
Fall in love last night
Yes, somebody made me
Fall in love last night
Somebody made me fall in love
Set my heart and soul above
Oh, who, who, who
In the dark last night
Last night, A stranger (a stranger)
Took my hand (took my hand)
Last night, A stranger (a stranger)
Took my hand (took my hand)
Last night, A stranger took my hand
Said you're gonna be, My lover man
Yeah, who, who, who
In the dark last night
Oh, oh, oh…คอร์ด เนื้อเพลง Rock Your Little Baby to Sleep Buddy Knox Chordza

คอร์ด Rock Your Little Baby to Sleep Buddy Knox | คอร์ดกีต้าร์ Rock Your Little Baby to Sleep Buddy Knox | คอร์ดเพลง Rock Your Little Baby to Sleep Buddy Knox | เพลง Rock Your Little Baby to Sleep Buddy Knox | เนื้อเพลง Rock Your Little Baby to Sleep Buddy Knox
คอร์ด เนื้อเพลง Rock Your Little Baby to Sleep Buddy Knox Chordza


Well, a when your baby is tired and she wants to sleep
Take her into your arms
Tell her, you love her, tell her, you care
Tell her about all her charms
A hoo hoo, a hoo hoo, a hoo hoo, a hoo hoo
Well, then you rock your little baby, to sleep
Yeah, then you rock your little baby, to sleep
Tell her that you love her, tell her that you care
Tell her that you miss her almost anywhere
And a then you rock your little baby, to sleep
Yeah, you rock your little baby, to sleep
Well, a when you tie your baby, with idle talk
Take her into your arms
Tell her, you love her, tell her, you care
Tell her about all her charm
A hoo hoo, a hoo hoo, a hoo hoo, a hoo hoo
Well, then you rock your little baby, to sleep
And then you rock your little baby, to sleep
Tell her that you love her, tell her that you care
Tell that you miss her almost any where
And then you rock your little baby, to sleep
Oh, yeah, you rock your little baby, to sleep
A hoo hoo, a hoo hoo, a hoo hoo, a hoo hoo
A hoo hoo, a hoo hoo, a hoo hoo, a hoo hooคอร์ด เนื้อเพลง Party Doll Buddy Knox Chordza

คอร์ด Party Doll Buddy Knox | คอร์ดกีต้าร์ Party Doll Buddy Knox | คอร์ดเพลง Party Doll Buddy Knox | เพลง Party Doll Buddy Knox | เนื้อเพลง Party Doll Buddy Knox
คอร์ด เนื้อเพลง Party Doll Buddy Knox Chordza


Well all I want is a party doll
To come along with me when I'm feelin' wild
To be everlovin', true and fair
To run her fingers through my hair
Come along and be my party doll
Come along and be my party doll
Come along and be my party doll
I'll make love to you, to you, I'll make love to you
Well I saw a gal walkin' down the street
The kind of a gal I'd love to meet
She had blond hair and eyes of blue
Baby, I wanna have a party with you
Come along and be my party doll
Come along and be my party doll
Come along and be my party doll
I'll make love to you, to you, I'll make love to you
Every man has got to have a party doll
To be with him when he's feelin' wild
To be everlovin', true and fair
To run her fingers through his hair
To run her fingers through his hair
Come along and be my party doll
Come along and be my party doll
Come along and be my party doll
I'll make love to you, to you, I'll make love to you
Come along and be my party doll
Come along and be my party doll
Come along and be my party doll
I'll make love to you, to you, I'll make love to youคอร์ด เนื้อเพลง Lovey Dovey Buddy Knox Chordza

คอร์ด Lovey Dovey Buddy Knox | คอร์ดกีต้าร์ Lovey Dovey Buddy Knox | คอร์ดเพลง Lovey Dovey Buddy Knox | เพลง Lovey Dovey Buddy Knox | เนื้อเพลง Lovey Dovey Buddy Knox
คอร์ด เนื้อเพลง Lovey Dovey Buddy Knox Chordza


Well you're the cutest thing that I did ever see
I really love your features won't you come with me
Lovey dovey,lovey dovey all the time
Yeah,lovey dovey I can't get you outa my mind
Well every time you kiss me you just thrill me so
Never,never,never,never let me go whoa baby
Lovey dovey all the time,yeah lovey dovey,
I can't get you outta my mind
Oh Well I sigh with a feelin when you're near me
I'm high as the ceilin',Oh baby hear me cause
I'm sayin' that I love you,placed not above you
give me love pretty mama
I can't wait because my love is comin' down  
and I feel the mood,for you my darlin I would
break my mama's rule lovey dovey,lovey dovey
all the time,yeah,lovey dovey,I can't get you outa
my mind
The kiss that I'm stealin has got me fallin
my head is rockin my heart is rollin baby
never leave me,please don't deceive me give
me love pretty mama
I can't wait because my love is comin down
and I feel the mood,for you my darlin I would
break my mama's rule lovey dovey,lovey dovey
all the time oh lovey dovey, I can't get you
outta my mind
 


25 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Ling Ting Tong Buddy Knox Chordza

คอร์ด Ling Ting Tong Buddy Knox | คอร์ดกีต้าร์ Ling Ting Tong Buddy Knox | คอร์ดเพลง Ling Ting Tong Buddy Knox | เพลง Ling Ting Tong Buddy Knox | เนื้อเพลง Ling Ting Tong Buddy Knox
คอร์ด เนื้อเพลง Ling Ting Tong Buddy Knox Chordza


I sa mok em boo la ay
I sa mok em boo
I went to Chinatown
Way back in old Hong Kong
To get some egg foo yung
And then I heard a gong
Well, Ling Ting Tong
Gonna sing that song
I sa mok em boo la ay
I sa mok em boo
Well, Ling Ting Tong
He could never be wrong
Go on and sing your song
Singing Ling Ting Tong
Well, Ling Ting Tong
Gotta sing that song called
I sa mok em boo la ay
I sa mok em boo
Ling Ting Tong
Gotta sing that song called
I sa mok em boo la ay
I sa mok em boo
I looked around
As the lights went down
And this is what I found
Way back in Chinatown
Well, Ling Ting Tong
Gotta sing that song called
I sa mok em boo la ay
I sa mok em boo
Ling Ting Tong
He could never be wrong
Go on and sing your song
Singing Ling Ting Tong
Well, Ling Ting Tong
Gotta sing that song called
I sa mok em boo la ay
I sa mok em boo
I sa mok em boo la ay
I sa mok em boo
I sa mok em boo la ay
I sa mok em boo...คอร์ด เนื้อเพลง I Think I'm Gonna Kill Myself Buddy Knox Chordza

คอร์ด I Think I'm Gonna Kill Myself Buddy Knox | คอร์ดกีต้าร์ I Think I'm Gonna Kill Myself Buddy Knox | คอร์ดเพลง I Think I'm Gonna Kill Myself Buddy Knox | เพลง I Think I'm Gonna Kill Myself Buddy Knox | เนื้อเพลง I Think I'm Gonna Kill Myself Buddy Knox
คอร์ด เนื้อเพลง I Think I'm Gonna Kill Myself Buddy Knox Chordza


So long to you
Hope I don't make you blue
I think I'm gonna kill myself
I think I'm gonna kill myself
Apart we've grown
Now I can't go on alone
I think I'm gonna kill myself
I think I'm gonna kill myself
Now dig my grave with a silver spade
A gold chain lay me down and down
Send my remains to my best friend
The rest to my hole in the ground
Send the rest to my hole in the ground
I bow my head, 'cause in the mornin'
I'm a gonna be dead
I think I'm gonna kill myself
I think I'm gonna kill myself
Now dig my grave with a silver spade
A gold chain lay me down
Send my remains to my best friend
The rest to my hole in the ground
Rest to my hole in the groundคอร์ด เนื้อเพลง Hula Love Buddy Knox Chordza

คอร์ด Hula Love Buddy Knox | คอร์ดกีต้าร์ Hula Love Buddy Knox | คอร์ดเพลง Hula Love Buddy Knox | เพลง Hula Love Buddy Knox | เนื้อเพลง Hula Love Buddy Knox
คอร์ด เนื้อเพลง Hula Love Buddy Knox Chordza


On the isle of Filalilla
Out Hawaii way
A hula maiden gay
Strolled by a moonlit bay
There come to court her over the water
From a savage Zingazulu land
A Bolo chieftain grand
Sang her this lay
And he sang
Hulu Hawai hula
Smile on your zing gang a zula
Moon shine above
On your sweet jungle love
For you my bolo is swinging
For you my love song I'm singing
Come be my Hula, Hula love
(Ya, ya, ya)
But the chieftain from the peaceful Filalilla land
Would not give him her hand
Her lover took his stand
Through the rattle of the battle
As she heard his sweet voice calm and true
They fled in his canoe over water blue
And he sang
Hulu Hawai hula
Smile on your zing gang a zula
Moon shine above
On your sweet jungle love
For you my bolo is swinging
For you my love song I'm singing
Come be my Hula Hula love
(Ya, ya, ya)
Hulu Hawai hula
Smile on your zing gang a zula
Moon shine above
On your sweet jungle love
For you my bolo is swinging
For you my love song I'm singing
Come be my Hula, Hula love
(Ya, ya, ya)
Hula love
Hula love
Hula loveคอร์ด เนื้อเพลง All By Myself Buddy Knox Chordza

คอร์ด All By Myself Buddy Knox | คอร์ดกีต้าร์ All By Myself Buddy Knox | คอร์ดเพลง All By Myself Buddy Knox | เพลง All By Myself Buddy Knox | เนื้อเพลง All By Myself Buddy Knox
คอร์ด เนื้อเพลง All By Myself Buddy Knox Chordza


Well I don’t want nobody to love me
I don’t want nobody to care
I just want to be alone all by myself (all by myself)
Ah, that’s all I want (that’s all I want)
Don’t want no trouble like I had before
Don’t want no heartache hanging round my door
Well I don’t want nobody to love me
I don’t want nobody to care
And I don’t want a broken heart
I don’t want it torn apart
Don’t want no pity, not many ones
So go your way, leave me alone
I just want to be alone all by myself (all by myself)
Ah, that’s all I want (that’s all I want)
Well I don’t want nobody to love me
I don’t want nobody to care
I just want to be alone all by myself (all by myself)
Ah, that’s all I want (that’s all I want)