แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bobby Vinton แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Bobby Vinton แสดงบทความทั้งหมด

17 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง To Know You Is To Love You Bobby Vinton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง To Know You Is To Love You Bobby Vinton Chordza
คอร์ด To Know You Is To Love You Bobby Vinton | เนื้อเพลง To Know You Is To Love You Bobby Vinton | Chord To Know You Is To Love You Bobby Vinton

16 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Take Good Care Of My Baby Bobby Vinton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Take Good Care Of My Baby Bobby Vinton Chordza
คอร์ด Take Good Care Of My Baby Bobby Vinton | เนื้อเพลง Take Good Care Of My Baby Bobby Vinton | Chord Take Good Care Of My Baby Bobby Vinton

คอร์ด เนื้อเพลง Roses Are Red (My Love) Bobby Vinton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Roses Are Red (My Love) Bobby Vinton Chordza
คอร์ด Roses Are Red (My Love) Bobby Vinton | เนื้อเพลง Roses Are Red (My Love) Bobby Vinton | Chord Roses Are Red (My Love) Bobby Vinton

5 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Rain Rain Go Away Bobby Vinton Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rain Rain Go Away Bobby Vinton Chordza
คอร์ด Rain Rain Go Away Bobby Vinton | เนื้อเพลง Rain Rain Go Away Bobby Vinton | Chord Rain Rain Go Away Bobby Vinton