แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ America แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ America แสดงบทความทั้งหมด

30 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง You can Do Magic America Chordza

คอร์ด You can Do Magic America | คอร์ดกีต้าร์ You can Do Magic America | คอร์ดเพลง You can Do Magic America | เพลง You can Do Magic America | เนื้อเพลง You can Do Magic America
คอร์ด เนื้อเพลง You can Do Magic America ChordzaI never believed in things that I couldn't see I said if I can't feel it, then how can it be No, no magic could happen to me And then I saw you, I couldn't believe it You took my hear t , I couldn't retrive it Said to myself, What's it all about Now I know there it be no boubt * You can do magic You can have anything that you desire Magic, and you know you're the one Who can put out the fire ** You know darned well when you cast your spell You will get your way When you hypnotize with your eyes A heart of stone can turn to clay do dodo dudu And when the rain is beating upon the window pane And when the night it get so cold When I can't sleep, again you come to me I hold you tight and the rain disappears Who would believe it With the word you dry my tears ( * / ** )


คอร์ด เนื้อเพลง Women Tonight America Chordza

คอร์ด Women Tonight America | คอร์ดกีต้าร์ Women Tonight America | คอร์ดเพลง Women Tonight America | เพลง Women Tonight America | เนื้อเพลง Women Tonight America
คอร์ด เนื้อเพลง Women Tonight America ChordzaOh hold me tight Won't you be my woman tonight Oh hold me tight won't you be my woman tonight I get the shivers up and down my spine The only time I'm happy's when I know she's mine So hold, hold me tight treat me right won't you be my woman tonight So treat me right Won't you be my woman tonight First I see you And then you let me go The only time I touch you's when you don't want to know So hold me, hold me tight, all right hold me tight hold me tight won't you be my woman tonight hold me tight won't you be my woman tonight I get the shivers up and down my spine The only time I'm happy's when I know she's mine So hold me, hold me tight


คอร์ด เนื้อเพลง Ventura Highway America Chordza

คอร์ด Ventura Highway America | คอร์ดกีต้าร์ Ventura Highway America | คอร์ดเพลง Ventura Highway America | เพลง Ventura Highway America | เนื้อเพลง Ventura Highway America
คอร์ด เนื้อเพลง Ventura Highway America ChordzaChewin' on a piece of grass walkin' down the road tell me, how long you gonna stay here Joe Some people say this town don't look good in snow You don't care, I know. * Ventura Highway, in the sunshine Where the days are longer The nights are stronger than moonshine You're gonna go I know ** Cause the free wind is blowin' through your hair and the day surround your daylight there Seasons cryin' no despair Alligator lizards in the air Wishin' on a fallin' star Watchin' for the early train Sorry boy, but I've been hit by purple rain Aw, come on Joe, you can always change your name Thanks alot son, just the same ( * / ** )


คอร์ด เนื้อเพลง Today’s The Day America Chordza

คอร์ด Today’s The Day America | คอร์ดกีต้าร์ Today’s The Day America | คอร์ดเพลง Today’s The Day America | เพลง Today’s The Day America | เนื้อเพลง Today’s The Day America
คอร์ด เนื้อเพลง Today’s The Day America ChordzaHold me close You turn night time into day And you're the most Brightest star that lights my way * So come home to me now 'Cause it won't matter anyhow I've got this feeling that today's the day I've got this feeling today's the day Turn me out Turn me out on this fine day 'Cause all about All the people like to play ( * ) Hold me close You turn nighttime into day And you're the most Brightest star that lights my way( * ) I've got this feeling today's the day I've got this feeling today's the day


27 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Tin Man America Chordza

คอร์ด Tin Man America | คอร์ดกีต้าร์ Tin Man America | คอร์ดเพลง Tin Man America | เพลง Tin Man America | เนื้อเพลง Tin Man America
คอร์ด เนื้อเพลง Tin Man America ChordzaSometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits them on the shelf But, Oz never did give nothing to the Tin Man That he didn't - didn't already have And cause never was the reason for the evening Or the tropic of Sir Gallahad * So please believe in me When I say I'm spinning 'round 'round 'round 'round Smoked glass stained bright colors Image going down down down down Smoke's a dream like others ** Oh, Oz never did give nothing to the Tin Man That he didn't - didn't already have And cause never was the reason for the evening Or the tropic of Sir Gallahad ( * / ** ) So please believe in me


คอร์ด เนื้อเพลง The Last Unicorn America Chordza

คอร์ด The Last Unicorn America | คอร์ดกีต้าร์ The Last Unicorn America | คอร์ดเพลง The Last Unicorn America | เพลง The Last Unicorn America | เนื้อเพลง The Last Unicorn America
คอร์ด เนื้อเพลง The Last Unicorn America ChordzaWhen the last eagle flies over the last crumbling mountain And the last lion roars at the last dusty fountain In the shadow of the forest though she may be old and worn They will stare unbelieving at the last unicorn When the first breath of winter through the flowers is icing And you look to the north and a pale moon is rising And it seems like all is dying and would leave the world to mourn In the distance hear the laughter of the last unicorn I'm alive, i'm alive When the last moon is cast over the last star of morning And the future has passed without even a last desperate warning Then look into the sky where through the clouds a path is torn Look and see her how she sparkles, it's the last unicorn I'm alive, i'm alive


คอร์ด เนื้อเพลง Sister Golden Hair America Chordza

คอร์ด Sister Golden Hair America | คอร์ดกีต้าร์ Sister Golden Hair America | คอร์ดเพลง Sister Golden Hair America | เพลง Sister Golden Hair America | เนื้อเพลง Sister Golden Hair America
คอร์ด เนื้อเพลง Sister Golden Hair America ChordzaWell, I tried to make it Sunday But I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed I ain't ready for the altar But I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine * Well, I keep on thinkin' 'bout you, sister golden hair surprise And I just can't live without you - can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent and I've been too, too hard to find But it doesn't mean you ain't been on my mind ** Will you meet me in the middle? Will you meet me in the air? Will you love me just a little? Just enough to show you care Well, I tried to fake it I don't mind sayin' I just can't make it ( * / ** )


คอร์ด เนื้อเพลง Lonely People America Chordza

คอร์ด Lonely People America | คอร์ดกีต้าร์ Lonely People America | คอร์ดเพลง Lonely People America | เพลง Lonely People America | เนื้อเพลง Lonely People America
คอร์ด เนื้อเพลง Lonely People America ChordzaThis is for all the lonely people thinking that life has passed them by Don't give up until you drink from the silver cup And ride that highway in the sky This is for all the single people thinking that life has left them dry don't give up until you drink from the silver cup you never know until you try Well I'm on my way Yes, I'm back to stay Well, I'm on my way back home This is for all the lonely people thinking that life has left them dry don't give up until you drink from the silver cup She'll never take you down or never give you up you never know until you try


คอร์ด เนื้อเพลง I Need You America Chordza

คอร์ด I Need You America | คอร์ดกีต้าร์ I Need You America | คอร์ดเพลง I Need You America | เพลง I Need You America | เนื้อเพลง I Need You America
คอร์ด เนื้อเพลง I Need You America ChordzaWe used to laugh We used to cry We used to bow our heads then Wonder why But now you're gone I guess I'll carry on And make the best of what you've left to me Left to me, left to me I need you Like the flower needs the rain You know I need you Guess I'll start it all again You know I need you Like the winter needs the spring You know I need you I need you And every day I'd laugh the hours away Just knowing you were thinking of me Then it came That I was put to blame For every story told about me About me, about me I need you Like the flower needs the rain You know I need you Guess I'll start it all again You know I need you Like the winter needs the spring You know I need you I need you And every day I'd laugh the hours away Just knowing you were thinking of me Then it came That I was put to blame For every story told about me About me, about me


คอร์ด เนื้อเพลง A Horse With No Name America Chordza

คอร์ด A Horse With No Name America | คอร์ดกีต้าร์ A Horse With No Name America | คอร์ดเพลง A Horse With No Name America | เพลง A Horse With No Name America | เนื้อเพลง A Horse With No Name America
คอร์ด เนื้อเพลง A Horse With No Name America ChordzaOn the first part of the journey I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There was sand and hills and rings The first thing I met was a fly with a buzz And a sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry But the air was full of sound * I been through the desert on a horse with no name It felt good to be out of the rain In the desert your can remember your name Cause there ain't no one for to give you no pain ** la la la After two days in the desert sun My skin began to turn red After three days in the desert fun I was looking at a river bed And the story it told of a river that flowed Made me sad to think it was dead ( * / ** ) After nine days I let the horse run free 'Cause the desert had turned to sea There were plants and birds and rocks and things There was sand and hills and rings The ocean is a desert with its life underground And a perfect disguise above Under the cities lies a heart made of ground But the humans will give no love You see, ... ( * / ** / ** / ** / ** )