30 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Today’s The Day America Chordza

คอร์ด Today’s The Day America | คอร์ดกีต้าร์ Today’s The Day America | คอร์ดเพลง Today’s The Day America | เพลง Today’s The Day America | เนื้อเพลง Today’s The Day America
คอร์ด เนื้อเพลง Today’s The Day America ChordzaHold me close You turn night time into day And you're the most Brightest star that lights my way * So come home to me now 'Cause it won't matter anyhow I've got this feeling that today's the day I've got this feeling today's the day Turn me out Turn me out on this fine day 'Cause all about All the people like to play ( * ) Hold me close You turn nighttime into day And you're the most Brightest star that lights my way( * ) I've got this feeling today's the day I've got this feeling today's the dayEmoticonEmoticon