30 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Hailstorms Hugo Chordza

คอร์ด Hailstorms Hugo | คอร์ดกีต้าร์ Hailstorms Hugo | คอร์ดเพลง Hailstorms Hugo | เพลง Hailstorms Hugo | เนื้อเพลง Hailstorms Hugo
คอร์ด เนื้อเพลง Hailstorms Hugo ChordzaRunning out of time better get out or get in Days are slipping by I won’t wait to begin ‘Cos I’m losing all my feathers in the wind Digging out a memory of who I was before Of how I got involved in this endless war The ones who win don’t always need it more I’m ready for release I’m waiting for the pain to come I’m begging to believe Hailstorms coming, baby bring it on I’m waiting for the blow I’m reaching out to take what’s mine Whichever way it rolls I’ll dance my way through hailstorms any time Staring in a mirror doesn’t get you very far The people that I’m looking for are out in the dark Under city lights you don’t see many stars Crushing out a cigarette is all that I’ve done Called in all my favours, watched my bridges burn I’m stepping out, never to return I’m ready for release I’m waiting for the pain to come I’m begging to believe Hailstorms coming, baby bring it on I’m waiting for the blow I’m reaching out to take what’s mine Whichever way it rolls I’ll dance my way through hailstorms any time I’ll dance my way through hailstorms any time dance my way through hailstorms any timeEmoticonEmoticon