26 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง The Free Electric Band Albert Hammond Chordza

คอร์ด The Free Electric Band Albert Hammond | คอร์ดกีต้าร์ The Free Electric Band Albert Hammond | คอร์ดเพลง The Free Electric Band Albert Hammond | เพลง The Free Electric Band Albert Hammond | เนื้อเพลง The Free Electric Band Albert Hammond
คอร์ด เนื้อเพลง The Free Electric Band Albert Hammond ChordzaI went to school in hand washed shirts with neatly oiled hair And the school was big and newly built and filled with light and air And the teacher taught us values that we had to learn to keep And they clipped the ear of many idle kid who went to sleep. Till my father organised for me a college in the east But I went to California for the sun shine and the beach My parents and my lecturers could never understand Why I gave it up for music and the Free electric band Well they used to sit and speculated upon their son's career A lawyer or a docter or a civil engineer Just give me bread and water, put a guitar in my hand 'Cos all I need is music and the Free Electric Band. My father sent me money and I spent it pretty fast On a girl I met in Berkley in a social science classYes and we learned about her body but her mind we did not know Until deep routed attitudes and morals began to show She wanted to get married even though she never said And I knew her well enough by now to see inside her head She'd settle for suburbia and a little patch of land So I gave her up for music and the Free Electric Band. Oooh the Free Electric Band. shaladah badup dup dee dee dee with Free Electric Band.EmoticonEmoticon