30 พฤษภาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Sparks Hilary Duff Chordza

คอร์ด Sparks Hilary Duff | คอร์ดกีต้าร์ Sparks Hilary Duff | คอร์ดเพลง Sparks Hilary Duff | เพลง Sparks Hilary Duff | เนื้อเพลง Sparks Hilary Duff
คอร์ด เนื้อเพลง Sparks Hilary Duff ChordzaI can't hear a single word Just know you're talking 'cause your lips keep moving Every thing I thought I'd learned Goes out the window All I want is one thing You can promise castle, treasures, babies I don't care 'Cause right now you're just enough for me I want you near Like a fairytale to feel your breath right on my neck You remember what I love so baby take me back Turn down the lights down low and kiss me in the dark 'Cause when you're touching me baby I see sparks You make my heart go You You, you make my heart go You You, you make my heart go Ticking tocking like a bomb Throws me back to when I had you closer Skin to skin we get it on Without the love I feel you going bolder You can promise castle, treasures, babies I don't care 'Cause right now you're just enough for me I want you near Like a fairytale to feel your breath right on my neck You remember what I love so baby take me back Turn down the lights down low and kiss me in the dark 'Cause when you're touching me baby I see sparks You make my heart go You You, you make my heart go You You, you make my heart go Take it all off Want every inch of you Traveling back in time Tangled up tight Just like we used to Now do that thing I like Turn down the lights down low and kiss me in the dark 'Cause when you're touching me baby I see sparks You make my heart go You You, you make my heart go You You, you make my heart goEmoticonEmoticon