แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ทาทา ยัง แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ทาทา ยัง แสดงบทความทั้งหมด

23 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง In the mood ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง In the mood ทาทา ยัง Chordza
คอร์ด In the mood ทาทา ยัง | เนื้อเพลง In the mood ทาทา ยัง | Chord In the mood ทาทา ยัง

22 ตุลาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง โอ๊ะโอ๊ย ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง โอ๊ะโอ๊ย ทาทา ยัง Chordza
คอร์ด โอ๊ะโอ๊ย ทาทา ยัง | เนื้อเพลง โอ๊ะโอ๊ย ทาทา ยัง | Chord โอ๊ะโอ๊ย ทาทา ยัง

13 สิงหาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง สองคนหนึ่งคืน ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สองคนหนึ่งคืน ทาทา ยัง Chordza
คอร์ด สองคนหนึ่งคืน ทาทา ยัง | เนื้อเพลง สองคนหนึ่งคืน ทาทา ยัง | Chord สองคนหนึ่งคืน ทาทา ยัง

คอร์ด เนื้อเพลง ขอได้ไหม ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอได้ไหม ทาทา ยัง Chordza
คอร์ด ขอได้ไหม ทาทา ยัง | เนื้อเพลง ขอได้ไหม ทาทา ยัง | Chord ขอได้ไหม ทาทา ยัง

คอร์ด เนื้อเพลง ขอเธอคนเดิม ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ขอเธอคนเดิม ทาทา ยัง Chordza
คอร์ด ขอเธอคนเดิม ทาทา ยัง | เนื้อเพลง ขอเธอคนเดิม ทาทา ยัง | Chord ขอเธอคนเดิม ทาทา ยัง

3 มกราคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เธอรักฉัน ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง แค่เธอรักฉัน ทาทา ยัง Chordza
คอร์ด แค่เธอรักฉัน ทาทา ยัง | เนื้อเพลง แค่เธอรักฉัน ทาทา ยัง | Chord แค่เธอรักฉัน ทาทา ยัง

9 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ในหลวงในดวงใจ ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด ในหลวงในดวงใจ ทาทา ยัง | คอร์ดกีต้าร์ ในหลวงในดวงใจ ทาทา ยัง | คอร์ดเพลง ในหลวงในดวงใจ ทาทา ยัง | เพลง ในหลวงในดวงใจ ทาทา ยัง | เนื้อเพลง ในหลวงในดวงใจ ทาทา ยัง | Chord ในหลวงในดวงใจ ทาทา ยัง
คอร์ด เนื้อเพลง ในหลวงในดวงใจ ทาทา ยัง Chordza

2 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ฉันรักเธอ ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด ฉันรักเธอ ทาทา ยัง | คอร์ดกีต้าร์ ฉันรักเธอ ทาทา ยัง | คอร์ดเพลง ฉันรักเธอ ทาทา ยัง | เพลง ฉันรักเธอ ทาทา ยัง | เนื้อเพลง ฉันรักเธอ ทาทา ยัง | Chord ฉันรักเธอ ทาทา ยัง
คอร์ด เนื้อเพลง ฉันรักเธอ ทาทา ยัง Chordza

1 ธันวาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอได้ไหม ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด รักเธอได้ไหม ทาทา ยัง | คอร์ดกีต้าร์ รักเธอได้ไหม ทาทา ยัง | คอร์ดเพลง รักเธอได้ไหม ทาทา ยัง | เพลง รักเธอได้ไหม ทาทา ยัง | เนื้อเพลง รักเธอได้ไหม ทาทา ยัง | Chord รักเธอได้ไหม ทาทา ยัง
คอร์ด เนื้อเพลง รักเธอได้ไหม ทาทา ยัง Chordza

30 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ขอถามสักหน่อย ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด ขอถามสักหน่อย ทาทา ยัง | คอร์ดกีต้าร์ ขอถามสักหน่อย ทาทา ยัง | คอร์ดเพลง ขอถามสักหน่อย ทาทา ยัง | เพลง ขอถามสักหน่อย ทาทา ยัง | เนื้อเพลง ขอถามสักหน่อย ทาทา ยัง | Chord ขอถามสักหน่อย ทาทา ยัง
คอร์ด เนื้อเพลง ขอถามสักหน่อย ทาทา ยัง Chordza

18 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง คนแบบฉัน ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด คนแบบฉัน ทาทา ยัง | คอร์ดกีต้าร์ คนแบบฉัน ทาทา ยัง | คอร์ดเพลง คนแบบฉัน ทาทา ยัง | เพลง คนแบบฉัน ทาทา ยัง | เนื้อเพลง คนแบบฉัน ทาทา ยัง | Chord คนแบบฉัน ทาทา ยัง
คอร์ด เนื้อเพลง คนแบบฉัน ทาทา ยัง Chordza

6 ตุลาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I think of you ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด I think of you ทาทา ยัง | คอร์ดกีต้าร์ I think of you ทาทา ยัง | คอร์ดเพลง I think of you ทาทา ยัง | เพลง I think of you ทาทา ยัง | เนื้อเพลง I think of you ทาทา ยัง | Chord I think of you ทาทา ยัง
คอร์ด เนื้อเพลง I think of you ทาทา ยัง Chordza

When I'm down and all alone
When nothing seems to matter
When I lose my hope
When I'm sad and confused

When it all gets turned around and 'round
I can't seem to reach for solid ground
When everything I've believed in seems untrue
All I have to do

* Is think of you
I think of you and it's gone
Like you chase away the storm
Making it all okay
I think of you
I think of you and I'm strong
And I know I can go on
It's like you set me free
When life gets the best of me
I just think of you

Now I know what love means
And whatever life may hold for me
Through the fire
Through the rain I believe

Cause there's nothing I can't bear
Knowing that you will be there
If I fall I won't break
Through it all I'll make it through
Cause all I have to do

[Repeat *]

And when I think I'm all alone
I can't see the way to go
Lost in the rain of my own tears
To wash away the pain and fear

[Repeat *]

For the good times and the bad times
I just think of you
Cause you know you get the best of me
I just think of you
25 มกราคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง อา โบ เด เบ ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด อา โบ เด เบ ทาทา ยัง | คอร์ดกีต้าร์ อา โบ เด เบ ทาทา ยัง | คอร์ดเพลง อา โบ เด เบ ทาทา ยัง | เพลง อา โบ เด เบ ทาทา ยัง | เนื้อเพลง อา โบ เด เบ ทาทา ยัง
คอร์ด เนื้อเพลง อา โบ เด เบ ทาทา ยัง Chordza


ก็เธอเป็นอะไร เอาแต่งงก็เอาแต่งง ไม่ยอมแช-แด-แด็บ แช-แด-แด็บ ก็เธอทำอะไร ทำอะไรนะทำอะไร ไม่ยอมแช-แด๊-แด็บ แช-แด๊-แด็บ ไม่เดินผ่านมาสบตาบ้างเลย ไม่ยอมเปิดใจบ้างเลย ไม่เคยเอะใจ เอะใจบ้างเลย ว่ามีใครคอยแต่เธอตรงนี้ บอกว่าฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบรู้ปล่าว บอกว่าฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบแต่เธอ ก็รอรอแต่เธอ รอแต่เธอนะรอแต่เธอ ให้เธอแช-แด๊-แด็บ แช-แด๊-แด็บ ก็เธอเป็นอะไร เอาแต่งงก็เอาแต่งง ไม่ยอมแช-แด๊-แด็บ แช-แด๊-แด็บ ไม่เดินผ่านมาสบตาบ้างเลย ไม่ยอมเปิดใจบ้างเลย ไม่เคยเอะใจ เอะใจบ้างเลย ว่ามีใครคอยแต่เธอตรงนี้ บอกว่าฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบรู้ปล่าว บอกว่าฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบแต่เธอ ไม่เดินผ่านมาสบตาบ้างเลย ไม่ยอมเปิดใจบ้างเลย ไม่เคยเอะใจ เอะใจบ้างเลย ว่ามีใครคอยแต่เธอตรงนี้ บอกว่าฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบรู้ปล่าว บอกว่าฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบแต่เธอ บอกว่าฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบรู้ปล่าว บอกว่าฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบ ฉันอา-โบ-เด-เบแต่เธอ


คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเกลียดกันก็พอ ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด อย่าเกลียดกันก็พอ ทาทา ยัง | คอร์ดกีต้าร์ อย่าเกลียดกันก็พอ ทาทา ยัง | คอร์ดเพลง อย่าเกลียดกันก็พอ ทาทา ยัง | เพลง อย่าเกลียดกันก็พอ ทาทา ยัง | เนื้อเพลง อย่าเกลียดกันก็พอ ทาทา ยัง
คอร์ด เนื้อเพลง อย่าเกลียดกันก็พอ ทาทา ยัง Chordza


รู้ว่าเธอไม่รัก ไม่มีใจให้ฉัน แต่เธอรู้ไหมหัวใจไม่มีเหตุผล แลกทุกอย่างเพื่อคำว่ารัก รักแล้วเจ็บก็ยอมก็ทน อยู่อย่างคนที่รอให้เธอรัก รู้ว่าเธอหนักใจ รู้ว่าลำบากใจ ที่ยังเห็นฉันทุ่มเทใจให้เธออย่างนี้ ไม่มีทางที่จะรักฉัน ทุกถ้อยคำฉันเข้าใจดี แต่ในวันนี้ยังทำใจไม่ได้เลย อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ รักที่เธอไม่รับ ช่วยทำเป็นไม่รู้ ปล่อยให้ฉันได้รักเธออยู่เหมือนเดิมได้ไหม ไม่วิงวอนให้เธอสงสาร อ้อนวอนให้เธอมีใจ แค่อย่าใจร้าย อย่าเกลียดกันก็พอ อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ รู้ว่าเธอไม่รัก ไม่มีใจให้ฉัน แต่เธอรู้ไหมหัวใจไม่มีเหตุผล ไม่วิงวอนให้เธอสงสาร อ้อนวอนให้เธอมีใจ แค่อย่าใจร้าย อย่าเกลียดกันก็พอ


คอร์ด เนื้อเพลง ซักกะนิด ทาทา ยัง Chordza

คอร์ด ซักกะนิด ทาทา ยัง | คอร์ดกีต้าร์ ซักกะนิด ทาทา ยัง | คอร์ดเพลง ซักกะนิด ทาทา ยัง | เพลง ซักกะนิด ทาทา ยัง | เนื้อเพลง ซักกะนิด ทาทา ยัง
คอร์ด เนื้อเพลง ซักกะนิด ทาทา ยัง Chordza


ฉัน คิดถึงเธอทุกวัน เปรียบ ขนาดประมาณเมฆใหญ่ ฉัน คิดถึงเธอทุกวัน เปรียบ ขนาดประมาณรถไฟ ก็ชอบเธอ ก็เลยบอก เรื่องจริง จึงไม่ยอมเก็บไว้ สนามบอล ที่ว่าใหญ่ แต่ใจ เราให้เธอยิ่งกว่านี้ ดูให้ดีสิเยอะนะ ดนตรี 4 ห้อง..3... 4... ฉัน คิดถึงเธอเท่าไร ใหญ่ กว่าตึกที่มันสูงชัน ฉัน นั้นรักเธอเท่าไร ใหญ่ ขนาดประมาณพระจันทร์ ก็ชอบเธอ ก็เลยบอก เรื่องจริง จึงไม่ยอมเก็บไว้ สนามบอล ที่ว่าใหญ่ แต่ใจ เราให้เธอยิ่งกว่านี้ ดูให้ดีสิเยอะนะ ดนตรี 4 ห้อง..3... 4... ห่วงใยแต่เธอแต่เธอ ไม่เคยรักใครเท่าเธอ ก็คิดคิดถึง เธอเท่านั้น (คิดคิดถึง เธอเท่านั้น) ให้เธอให้เธอหมดใจ ให้เธอไม่เคยให้ใคร แค่เธอมีใจให้กับฉัน บอกว่ารักซักกะนิด ซักกะนิด ลิตเติ้ลบิท แค่นี้ก็พอ ลิตเติ้ลบิท ลิตเติ้ลมอร์ ขอน้ำตาล เติมหัวใจหน่อย อย่างงี้ มันค่อยดีหน่อย หนึ่งคำ ไม่ต้องมีมาเยอะ บอกว่ารักซักกะนิด ซักกะนิด ลิตเติ้ลบิท แค่นี้ก็พอ ลิตเติ้ลบิท ลิตเติ้ลมอร์ ขอน้ำตาล เติมหัวใจหน่อย อย่างงี้ มันค่อยดีหน่อย หนึ่งคำ ไม่ต้องมีมาเยอะ รัก คำเดียวก็พอเลย (เยอะ ตั้งเยอะ ตั้งเยอะ) (ตั้งเยอะ รักเธอตั้งเยอะ) (ตั้งเยอะ ตั้งเยอะ) (ตั้งเยอะ รักเธอตั้งเยอะ) ดนตรี 4 ห้อง..3... 4... ห่วงใยแต่เธอแต่เธอ ไม่เคยรักใครเท่าเธอ ก็คิดคิดถึง เธอเท่านั้น (คิดคิดถึง เธอเท่านั้น) ให้เธอให้เธอหมดใจ ให้เธอไม่เคยให้ใคร แค่เธอมีใจให้กับฉัน บอกว่ารักซักกะนิด ซักกะนิด ลิตเติ้ลบิท แค่นี้ก็พอ ลิตเติ้ลบิท ลิตเติ้ลมอร์ ขอน้ำตาล เติมหัวใจหน่อย อย่างงี้ มันค่อยดีหน่อย หนึ่งคำ ไม่ต้องมีมาเยอะ บอกว่ารักซักกะนิด ซักกะนิด ลิตเติ้ลบิท แค่นี้ก็พอ ลิตเติ้ลบิท ลิตเติ้ลมอร์ ขอน้ำตาล เติมหัวใจหน่อย อย่างงี้ มันค่อยดีหน่อย หน่อยนึง ไม่ต้องมีมาแยะ แพะ ยังฟังเข้าใจเลย