แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Sam Hart แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Sam Hart แสดงบทความทั้งหมด

3 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart Chordza

คอร์ด Mario Kart Love Song Sam Hart | คอร์ดกีต้าร์ Mario Kart Love Song Sam Hart | คอร์ดเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart | เพลง Mario Kart Love Song Sam Hart | เนื้อเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart | Chord Mario Kart Love Song Sam Hart
คอร์ด เนื้อเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart Chordza

You be my princess And I'll be your toad I'll follow behind you On rainbow road Protect you from red shells Wherever we go I promise. No one will touch us If we pick up a star And if you spin out You can ride in my car When we slide together We generate sparks In our wheels and our hearts The finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again The blue shell is coming So I'll go ahead If you hang behind It'll hit me instead But never look back Cause I'm down but not dead I'll catch up to you Don't worry about Bowser or DK Just eat this glowing mushroom And they'll all fade away The finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again The finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again To the mushroom cup And the flower cup And the star cup And the reverse cup

3 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart Chordza

คอร์ด Mario Kart Love Song Sam Hart | คอร์ดกีต้าร์ Mario Kart Love Song Sam Hart | คอร์ดเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart | เพลง Mario Kart Love Song Sam Hart | เนื้อเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart | Chord Mario Kart Love Song Sam Hart
คอร์ด เนื้อเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart Chordza

You be my princess And I'll be your toad I'll follow behind you On rainbow road Protect you from red shells Wherever we go I promise. No one will touch us If we pick up a star And if you spin out You can ride in my car When we slide together We generate sparks In our wheels and our hearts The finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again The blue shell is coming So I'll go ahead If you hang behind It'll hit me instead But never look back Cause I'm down but not dead I'll catch up to you Don't worry about Bowser or DK Just eat this glowing mushroom And they'll all fade away The finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again The finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again To the mushroom cup And the flower cup And the star cup And the reverse cup

คอร์ด เนื้อเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart Chordza

คอร์ด Mario Kart Love Song Sam Hart | คอร์ดกีต้าร์ Mario Kart Love Song Sam Hart | คอร์ดเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart | เพลง Mario Kart Love Song Sam Hart | เนื้อเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart | Chord Mario Kart Love Song Sam Hart
คอร์ด เนื้อเพลง Mario Kart Love Song Sam Hart Chordza

You be my princess And I'll be your toad I'll follow behind you On rainbow road Protect you from red shells Wherever we go I promise. No one will touch us If we pick up a star And if you spin out You can ride in my car When we slide together We generate sparks In our wheels and our hearts The finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again The blue shell is coming So I'll go ahead If you hang behind It'll hit me instead But never look back Cause I'm down but not dead I'll catch up to you Don't worry about Bowser or DK Just eat this glowing mushroom And they'll all fade away The finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again The finish line Is just around the bend I'll pause this game So our love will never end Let's go again To the mushroom cup And the flower cup And the star cup And the reverse cup