แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The 1975 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The 1975 แสดงบทความทั้งหมด

16 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Paris (Acoustic) The 1975 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Paris (Acoustic) The 1975 Chordza
คอร์ด Paris (Acoustic) The 1975 | เนื้อเพลง Paris (Acoustic) The 1975 | Chord Paris (Acoustic) The 1975

คอร์ด เนื้อเพลง fallingforyou The 1975 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง fallingforyou The 1975 Chordza
คอร์ด fallingforyou The 1975 | เนื้อเพลง fallingforyou The 1975 | Chord fallingforyou The 1975

คอร์ด เนื้อเพลง Be My Mistake (Acoustic) The 1975 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Be My Mistake (Acoustic) The 1975 Chordza
คอร์ด Be My Mistake (Acoustic) The 1975 | เนื้อเพลง Be My Mistake (Acoustic) The 1975 | Chord Be My Mistake (Acoustic) The 1975

คอร์ด เนื้อเพลง 102 (Acoustic) The 1975 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 102 (Acoustic) The 1975 Chordza
คอร์ด 102 (Acoustic) The 1975 | เนื้อเพลง 102 (Acoustic) The 1975 | Chord 102 (Acoustic) The 1975

9 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Sincerity Is Scary The 1975 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sincerity Is Scary The 1975 Chordza
คอร์ด Sincerity Is Scary The 1975 | เนื้อเพลง Sincerity Is Scary The 1975 | Chord Sincerity Is Scary The 1975

23 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Love It If We Made It The 1975 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Love It If We Made It The 1975 Chordza
คอร์ด Love It If We Made It The 1975 | เนื้อเพลง Love It If We Made It The 1975 | Chord Love It If We Made It The 1975

10 กรกฎาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Give Yourself A Try The 1975 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Give Yourself A Try The 1975 Chordza
คอร์ด Give Yourself A Try The 1975 | เนื้อเพลง Give Yourself A Try The 1975 | Chord Give Yourself A Try The 1975

28 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง A Change Of Heart The 1975 Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง A Change Of Heart The 1975 Chordza
คอร์ด A Change Of Heart The 1975 | เนื้อเพลง A Change Of Heart The 1975 | Chord A Change Of Heart The 1975

14 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Else The 1975 Chordza

คอร์ด Somebody Else The 1975 | คอร์ดกีต้าร์ Somebody Else The 1975 | คอร์ดเพลง Somebody Else The 1975 | เพลง Somebody Else The 1975 | เนื้อเพลง Somebody Else The 1975 | Chord Somebody Else The 1975
คอร์ด เนื้อเพลง Somebody Else The 1975 Chordza

14 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Girls The 1975 Chordza

คอร์ด Girls The 1975 | คอร์ดกีต้าร์ Girls The 1975 | คอร์ดเพลง Girls The 1975 | เพลง Girls The 1975 | เนื้อเพลง Girls The 1975 | Chord Girls The 1975
คอร์ด เนื้อเพลง Girls The 1975 Chordza

8 กุมภาพันธ์ 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Sound The 1975 Chordza

คอร์ด The Sound The 1975 | คอร์ดกีต้าร์ The Sound The 1975 | คอร์ดเพลง The Sound The 1975 | เพลง The Sound The 1975 | เนื้อเพลง The Sound The 1975 | Chord The Sound The 1975
คอร์ด เนื้อเพลง The Sound The 1975 Chordza

7 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me The 1975 Chordza

คอร์ด Love Me The 1975 | คอร์ดกีต้าร์ Love Me The 1975 | คอร์ดเพลง Love Me The 1975 | เพลง Love Me The 1975 | เนื้อเพลง Love Me The 1975 | Chord Love Me The 1975
คอร์ด เนื้อเพลง Love Me The 1975 Chordza

6 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Love Me The 1975 Chordza

คอร์ด Love Me The 1975 | คอร์ดกีต้าร์ Love Me The 1975 | คอร์ดเพลง Love Me The 1975 | เพลง Love Me The 1975 | เนื้อเพลง Love Me The 1975 | Chord Love Me The 1975
คอร์ด เนื้อเพลง Love Me The 1975 Chordza