แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Script แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ The Script แสดงบทความทั้งหมด

13 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง If You Don t Love Yourself The Script Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง If You Don t Love Yourself The Script Chordza
คอร์ด If You Don t Love Yourself The Script | เนื้อเพลง If You Don t Love Yourself The Script | Chord If You Don t Love Yourself The Script

12 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Breakeven The Script Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Breakeven The Script Chordza
คอร์ด Breakeven The Script | เนื้อเพลง Breakeven The Script | Chord Breakeven The Script

10 มกราคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Hall of Fame The Script Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Hall of Fame The Script Chordza
คอร์ด Hall of Fame The Script | เนื้อเพลง Hall of Fame The Script | Chord Hall of Fame The Script

11 สิงหาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Rain The Script Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Rain The Script Chordza
คอร์ด Rain The Script | เนื้อเพลง Rain The Script | Chord Rain The Script

19 มีนาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Man on a wire The Script Chordza

คอร์ด Man on a wire The Script | คอร์ดกีต้าร์ Man on a wire The Script | คอร์ดเพลง Man on a wire The Script | เพลง Man on a wire The Script | เนื้อเพลง Man on a wire The Script
คอร์ด เนื้อเพลง Man on a wire The Script Chordza


Who would have thought that I'd be here by myself?
Who would have thought that you'd be bad for my health?
Now I know, now I know
I'm just a man on a wire
Who would have thought I'd be the 'cause and effect?
Yesterday's love is not tomorrow's regrets
Now I know, now I know
I'm just a man on a wire
No, I can't look down
I'm trying to fight the feeling
I will fall to the ground
If I ever see you
'Cause I feel like I'm walkin' on a tightrope
My heart is in my throat
I'm counting on high hope to get me over you
And I've got my eyes closed
As long as the wind blows
I'm counting on high hope to get me over you, you
'Cause I'm a man on a wire, on a wire
I'm a man on a wire, on a wire
Who would have thought I'd see you with someone else?
Who would have thought that I'd be in such a mess?
Now you know, now you know
I'm just a man on a wire
But I walk that line
I try to keep my senses
Make it to the other side
I know the consequences and
I feel like I'm walkin' on a tight road
My heart is in my throat
I'm counting on high hope to get me over you
And I've got my eyes closed
As long as the wind blows
I'm counting on high hope to get me over you, you
'Cause I'm a man on a wire,on a wire
I'm a man on a wire, on a wire
'Cause I'm a man on a wire,on a wire
'Cause I'm a man on a wire, on a wire
The higher I get
The more I miss the ground
No safety nets
Now you're not around
I have to keep walking
To keep me from falling down
Feels like I'm walkin' on a tightrope
My heart is in my throat
I'm counting on high hope to get me over you,you
And I've got my eyes closed
As long as the wind blows
I'm counting on high hope to get me over you,you
'Cause I'm a man on a wire,on a wire
I'm a man on a wire, on a wire
'Cause I'm a man on a wire,on a wire
'Cause I'm a man on a wire, on a wire