แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Stevie Wonder แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Stevie Wonder แสดงบทความทั้งหมด

15 มิถุนายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Part Time Lover Stevie Wonder Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Part Time Lover Stevie Wonder Chordza
คอร์ด Part Time Lover Stevie Wonder | เนื้อเพลง Part Time Lover Stevie Wonder | Chord Part Time Lover Stevie Wonder

คอร์ด เนื้อเพลง My Cherie Amour Stevie Wonder Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Cherie Amour Stevie Wonder Chordza
คอร์ด My Cherie Amour Stevie Wonder | เนื้อเพลง My Cherie Amour Stevie Wonder | Chord My Cherie Amour Stevie Wonder

คอร์ด เนื้อเพลง I Just Called to Say I Love You Stevie Wonder Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Just Called to Say I Love You Stevie Wonder Chordza
คอร์ด I Just Called to Say I Love You Stevie Wonder | เนื้อเพลง I Just Called to Say I Love You Stevie Wonder | Chord I Just Called to Say I Love You Stevie Wonder

18 มกราคม 2560

My Cherry Amour Stevie Wonder คอร์ด เนื้อเพลง Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง My Cherry Amour Stevie Wonder Chordza
คอร์ด My Cherry Amour Stevie Wonder | เนื้อเพลง My Cherry Amour Stevie Wonder | Chord My Cherry Amour Stevie Wonder

คอร์ด เนื้อเพลง Isn't She Lovely Stevie Wonder Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Isn't She Lovely Stevie Wonder Chordza
คอร์ด Isn't She Lovely Stevie Wonder | เนื้อเพลง Isn't She Lovely Stevie Wonder | Chord Isn't She Lovely Stevie Wonder

26 กรกฎาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Just Called To Say I Love You Stevie Wonder Chordza

คอร์ด I Just Called To Say I Love You Stevie Wonder | คอร์ดกีต้าร์ I Just Called To Say I Love You Stevie Wonder | คอร์ดเพลง I Just Called To Say I Love You Stevie Wonder | เพลง I Just Called To Say I Love You Stevie Wonder | เนื้อเพลง I Just Called To Say I Love You Stevie Wonder | Chord I Just Called To Say I Love You Stevie Wonder
คอร์ด เนื้อเพลง I Just Called To Say I Love You Stevie Wonder Chordza

No New Year's Day to celebrate No chocolate covered candy hearts to give away No first of spring No song to sing In fact here's just another ordinary day No April rain No flowers bloom No wedding Saturday within the month of June But what it is, is something true Made up of these three words that I must say to you I just called to say I love you I just called to say how much I care I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart No summer's high No warm July No harvest moon to light one tender August night No autumn breeze No falling leaves Not even time for birds to fly to southern skies No Libra sun No Halloween No giving thanks to all the Christmas joy you bring But what it is, though old so new To fill your heart like no three words could ever do I just called to say I love you I just called to say how much I care, I do I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart I just called to say I love you I just called to say how much I care, I do I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart, of my heart, of my heart I just called to say I love you I just called to say how much I care, I do I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart, of my heart, baby of my heart